Підручник Математика 5 клас - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

Шановні п'ятикласники та п'ятикласниці!

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§2. Порівняння натуральних чисел

§3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§4. Віднімання натуральних чисел

§5. Множення натуральних чисел

§6. Властивості множення

§7. Квадрат і куб натурального числа

§8. Ділення натуральних чисел

§9. Ділення з остачею

§10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули

§11. Рівняння

§12. Текстові задачі на рух

§13. Текстові задачі економічного змісту

§14. Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь

§15. Комбінаторні задачі

§16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами

§17. Відрізок та його довжина

§18. Промінь, пряма

§19. Координатний промінь. Шкала

§20. Кут. Види кутів

§21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

§22. Трикутник та його периметр. Види трикутників

§23. Прямокутник. Квадрат

§24. Площа прямокутника і квадрата

§25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

§26. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Розділ 2 ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§27. Звичайні дроби

§28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

§29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§30. Правильні і неправильні дроби

§31. Мішані числа

§32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

§33. Додавання і віднімання мішаних чисел

§34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§35. Порівняння десяткових дробів

§36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

§37. Додавання і віднімання десяткових дробів

§38. Множення десяткових дробів

§39. Окремі випадки множення десяткових дробів

§40. Ділення десяткового дробу на натуральне число

§41. Ділення на десятковий дріб

§42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

§43. Знаходження числа за його відсотком

§44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

§45. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

ДЛЯ НАЙДОПИТЛИВІШИХ

ВІДПОВІДІ ТА ПОРАДИ ДО ВПРАВ

Відповіді до домашніх самостійних робіт

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити