Підручник Математика 5 клас - Н. А. Тарасенкова - Освіта 2018 рік

Розділ 2. Дії першого ступеня з натуральними числами

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Контрольні запитання

1. Що називають буквеним виразом? Наведіть приклад.

2. Поясніть, як обчислити значення буквеного виразу.

3. Що таке формула? Наведіть приклад формули.

4. Назвіть компоненти і результат дії додавання.

5. Запишіть переставний закон додавання. Наведіть приклад його застосування.

6. Поясніть, як додають багатоцифрові числа. Наведіть приклад.

7 Запишіть сполучний закон додавання. Наведіть приклад його застосування.

8. Назвіть компоненти і результат дії віднімання.

9. Поясніть, як віднімають багатоцифрові числа. Наведіть приклад.

10. Назвіть властивості прямокутника; квадрата.

11. Наведіть приклад трикутника. Які його властивості?

12. Як знайти периметр квадрата? Прямокутника? Трикутника?

13. Який трикутник називають гострокутним? Прямокутним? Тупокутним?

14. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

Тестове завдання до розділу 2

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

1°. Знайдіть суму чисел 114 і 938.

А. 1142.

Б. 1042.

В. 1052.

Г. 1152.

2°. Число а збільшили на 15, потім збільшили в 3 рази. Який вираз одержали?

А. 3а.

Б. а + 15 ∙ 3.

В. За + 15.

Г. (а + 15) ∙ 3.

3°. У трикутнику АВС ∠ А = 80°, ∠ В = 20°, ∠ С = 80°. Якого виду трикутник АВС?

А. Тупокутний.

Б. Прямокутний.

В. Гострокутний.

Г. Не можна визначити.

4. У трикутнику дві сторони дорівнюють по 9 см, а його третя сторона — на 5 см більша. Знайдіть периметр трикутника.

А. 23 см.

Б. 37 см.

В. 32 см.

Г. 14 см.

5*. Сторона АВ прямокутника АВСD дорівнює стороні квадрата, периметр якого дорівнює 24 см. Сторона ВС — на 20 мм більша за суму сторін АВ і СD. Знайдіть периметр чотирикутника.

А. 49 см.

Б. 37см.

В. 47 см.

Г. 41см.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити