Підручник Математика 5 клас - Н. А. Тарасенкова - Освіта 2018 рік

Розділ 3. Дії другого ступеня з натуральними числами

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Контрольні запитання

1. Як називають компоненти дії множення? Результат дії множення?

2. Сформулюйте і запишіть переставний закон множення.

3. Сформулюйте і запишіть сполучний закон множення.

4. Сформулюйте і запишіть переставний закон множення відносно додавання,

5. Як називають компоненти дії ділення? Результат дії ділення?

6. Поясніть, як виконують ділення з остачею.

7. Запишіть формулу для знаходження діленого за неповною часткою і остачею.

8. У якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі, що містить тільки дії додавання і віднімання?

9. У якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі, що містить тільки дії множення і ділення?

10. У якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі, що містить усі дії?

11. У якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі з дужками?

12. Що таке рівняння?

13. Що називають коренем рівняння?

14. Що означає «розв'язати рівняння»?

15. Як знайти невідомий доданок?

16. Як знайти невідоме зменшуване? Невідомий від'ємник?

17. Як знайти невідомий множник?

18. Як знайти невідоме ділене? Невідомий дільник?

19. Поясніть, як розв'язують задачі за допомогою арифметичного способу.

20. Поясніть, як розв'язують задачі за допомогою алгебраїчного способу.

Тестове завдання до розділу 3

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№1

1°. Знайдіть значення виразу: 33 + 88 : 11 ∙ (27 - 19).

А. 34.

Б. 88.

В. 97.

Г. 107.

2°. Кілограм цукерок коштує 84 грн, а кілограм печива — у 2 рази дешевший від цукерок. Скільки коштують 6 кг печива?

А. 42 грн.

Б. 84 грн.

В. 168 грн.

Г. 252 грн.

3°. Скільки порцій морозива вартістю 10 грн зможе купити Василько, якщо у нього є 45 грн?

А. 2.

Б. З.

В. 4.

Г. 5.

4. Винесіть спільний множник за дужки: 6а + 54b.

А. 6(а + 54b).

Б. а(6 + 54b).

В. 6(а + 9b).

Г. 3(2а + 54b).

5*. Обчисліть зручним способом: 45 ∙ 63 + 13 ∙ 20 + 45 ∙ 37 + 87 ∙ 20.

А. 65.

Б. 550.

В. 6500.

Г. 470.

№2

1°. Розв’яжіть рівняння: 2x- 12 = 36.

А. 96.

Б. 48.

В. 24.

Г. 12.

2°. Розв’яжіть рівняння: 144 : (х + 5) = 9.

А. 21.

Б. 1291.

В. 1301.

Г. 11.

3°. Сума двох чисел дорівнює 108. Знайдіть ці числа, якщо друге число на 8 більше за перше.

А. 12 і 96.

Б. 14 і 94.

В. 50 і 58.

Г. 52 і 56.

4. За планом робітник повинен виготовити 72 деталі за 9 днів. Проте робітник щодня виготовляв на 1 деталь більше. На скільки днів раніше робітник зможе виконати це завдання?

А. 8.

Б. 4.

В. 2.

Г. 1.

5*. Із міста А до міста В виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобіль. Через який час після виїзду автомобіль наздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км більше, ніж автобус?

А. 4 год.

Б. 5 год.

В. 6 год.

Г. 8 год.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити