Підручник Математика 5 клас - Н. А. Тарасенкова - Освіта 2018 рік

Предметний покажчик

Алгоритм обчислення

Вираз буквений

- числовий

виразу значення

від’ємник

віднімання

відрізка довжина

- кінці відрізок

- одиничний відсоток

виділення цілої частини з неправильного дробу

властивість кутів трикутника

властивості порівняння відрізків

- кутів

Градус

Ділене

ділення

- з остачею

дільник

добуток

доданок

дріб десятковий

- звичайний

- неправильний

- правильний

дробу знаменник

- чисельник

дужок розкриття

Закон додавання переставний

- сполучний

- множення переставний

- сполучний

- розподільний

зменшуване

знаходження відсотка від числа

- дробу від числа

- числа за його відсотком

- - - дробом

значення числа наближене

Квадрат

- одиничний

- числа

квадрата периметр

- площа

класи в запису числа

коефіцієнт числовий

координата точки

куб

- одиничний

- числа

куба об’єм

кут

- гострий

- одиничний

- прямий

- розгорнутий

- тупий

кута вершина

- градусна міра

- сторони

Множення

множник

- буквений

- числовий

множника винесення за дужки

Напрямок відліку

нерівність подвійна

- числова

нерівності знаки

нумерація

Об’єм

- куба

- прямокутного паралелепіпеда

округлення числа

----- з недостачею

------ надлишком

Паралелепіпед прямокутний

паралелепіпеда прямокутного виміри

- об’єм

периметр

піраміда

- трикутна

- чотирикутна

площа

- квадрата

- прямокутника

площина

поділка

поділки ціна

порядок виконання дій

початок відліку

похибка округлення

правила порівняння багатоцифрових чисел

правило віднімання десяткових дробів

- дробів з однаковими знаменниками

- дробу від натурального числа

- ділення десяткових дробів

- додавання десяткових дробів

- дробів з однаковими знаменниками

- знаходження відсотка від числа

- дробу від числа

------- невідомого від’ємника

----- діленого

------ дільника

------ доданка

------ зменшуваного

------ множника

- числа за його відсотком

дробом

- множення десяткових дробів

- округлення чисел

- перетворення мішаного числа у неправильний дріб

- порівняння дробів десяткових

------ з однаковими знаменниками

промінь

- координатний

променя початок

процент

пряма

прямокутник

прямокутника периметр

- площа

Риска дробова

рівність числова

рівняння

- корінь

- розв’язати

різниця

розряди в запису десяткового дробу

------ натурального числа

Середнє арифметичне

система числення

- десяткова

- позиційна сума

Точка

транспортир

трикутник

- гострокутний

- прямокутний

- тупокутний

трикутника периметр

Формула

- для знаходження діленого за неповною часткою і остачею

- об’єму куба

- прямокутного паралелепіпеда

- периметра квадрата

- прямокутника

- площі квадрата

- прямокутника

Цифра

цифри арабські

Частка

- неповна

чисел натуральний ряд

число іменоване

- натуральне

- мішане

ШкалаВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити