Підручник Математика 5 клас - Н. А. Тарасенкова - Освіта 2018 рік

Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Контрольні запитання

1. Які числа називають натуральними?

2. Назвіть найменше натуральне число. Чи існує найбільше натуральне число?

3. Поясніть відмінності між цифрою і числом.

4. Чому нашу систему числення називають десятковою? Позиційною?

5. Назвіть за порядком зростання чотири класи в запису натуральних чисел.

6. Що називають променем? Початком променя?

7. Що називають відрізком? Кінцями відрізка?

8. Як знайти довжину відрізка, якщо відомі довжини його частин?

9. Як порівнюють два відрізки?

10. Який промінь називають координатним? Як побудувати координатний промінь?

11. Як знайти розміщення точки на координатному промені за її координатою?

12. Що називають числовим виразом? Значенням числового виразу?

13. Що показує числова рівність?

14. Поясніть, як порівняти два числа за допомогою координатного променя.

15. Як порівняти багатоцифрові натуральні числа?

16. Що називають кутом? Як позначають кути? В яких одиницях вимірюють кути?

17. Для чого слугує транспортир? Поясніть, як виміряти кут за допомогою транспортира.

18. Як побудувати кут заданої градусної міри?

19. Які кути ви знаєте? Назвіть їх градусну міру.

20. Як знайти градусну міру кута, якщо відомі градусні міри його частин?

Тестове завдання до розділу 1

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

1°. Оберіть правильний запис числа вісім мільйонів п’ятдесят шість тисяч.

А. 8 000 056.

Б. 800 056.

В. 8 056 000.

Г. 8 560 000.

2°. Дано точки А(2), В(8) і С(10). На якому малюнку точки А, В і С позначено правильно?

image3

image4

image5

image6

3°. Укажіть правильний результат порівняння двох чисел:

А. 101 < 99.

Б. З 478 >3 487.

В. 235 550 < 235 509.

Г. 4 215 100 > 4 215 099.

4. Точка К ділить відрізок МN на два відрізки — МК і КN, МN = 40 мм, КN = 3 см. Яка довжина відрізка МК у сантиметрах?

А. 7 см.

Б. 10 см.

В. 1 см.

Г. 43 см.

5*. ∠ АОВ = 140°. Промінь ОС ділить навпіл кут АОВ, а промінь ОК ділить навпіл кут АОС. Яка градусна міра ∠ КОВ?

А. 35°.

Б. 70°.

В. 95°.

Г. 105°.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити