Підручник Математика 5 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

ЗАВДАННЯ № 6 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Скільки цифр записано справа від коми в добутку чисел 2,64 і 3,72?

А) дві цифри В) чотири цифри

Б) три цифри Г) п’ять цифр

2. Чому дорівнює половина однієї сотої?

А) 0,5 Б) 0,002 В) 0,02 Г) 0,005

3. Спростіть вираз 0,2а ∙ 1,5b.

А) 3ab Б) 0,3ab В) 0,03ab Г) 30ab

4. Чому дорівнює значення виразу 48 : (1,07 + 0,53) - 1,6?

А) 28,4 Б) 1,4 В) 27,4 Г) 1,54

5. Спростіть вираз 2,1с - 0,6с + 3,9с.

А) 5,4с Б) 6,6с В) 5,8с Г) 5,2с

6. Чому дорівнює значення виразу (36 - 1,8 ∙ 2,7) : 0,9?

А) 14 Б) 1,4 В) 3,46 Г) 34,6

7. У стаді було 200 тварин, з яких 34% становили вівці. Скільки овець було в стаді?

А) 54 вівці Б) 68 овець В) 72 вівці Г) 86 овець

8. Сплав містить 28 % міді. Яка маса зливка сплаву, якщо він містить 56 кг міді?

А) 350 кг Б) 300 кг В) 250 кг Г) 200 кг

9. Велосипедист проїхав 20 км зі швидкістю 10 км/год і 15 км зі швидкістю 5 км/год. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста.

А) 6 км/год В) 7,5 км/год

Б) 7 км/год Г) 9 км/год

10. Десять автобусних зупинок розміщені на прямій вулиці так, що відстані між будь-якими сусідніми зупинками однакові. Відстань між першою і третьою зупинками дорівнює 1,2 км. Яка відстань між першою і останньою зупинками?

А) 12 км Б) 10,8 км В) 5,4 км Г) 6 км

11. На яке найменше натуральне число треба помножити число 3,6, щоб добуток був натуральним числом?

А) 2 Б) 5 В) 10 Г) 20

12. До магазину завезли яблука та груші, причому груші становили 35% завезених фруктів. Яблук було на 126 кг більше, ніж груш. Скільки всього кілограмів яблук і груш завезли до магазину?

А) 300 кг Б) 350 кг В) 420 кг Г) 480 кг.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити