Підручник Математика 5 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 5

Властивості десяткового дробу

• Якщо до десяткового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному.

• Значення дробу, який закінчується нулями, не зміниться, якщо останні нулі в його записі відкинути.

Порівняння десяткових дробів

• Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша.

• Щоб порівняти два десяткових дроби з рівними цілими частинами та різною кількістю цифр після коми, треба за допомогою приписування нулів справа зрівняти кількість цифр у дробових частинах, після чого порівняти отримані дроби порозрядно.

Округлення десяткових дробів

Для того щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих і т. д., треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. Якщо при цьому перша з цифр, які відкидають, дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то останню з цифр, які залишають, не змінюють; якщо ж перша з цифр, які відкидають, дорівнює 5, б, 7, 8 або 9, то останню з цифр, які залишають, збільшують на одиницю.

Округлення натуральних чисел

При округленні натуральних чисел до деякого розряду замість усіх наступних за цим розрядом цифр молодших розрядів пишуть нулі. Якщо перша з цифр, що йшли за цим розрядом, дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру в даному розряді не змінюють; якщо ж перша з цифр, що йшли за цим розрядом, дорівнює 5, б, 7, 8 або 9, то цифру в даному розряді збільшують на одиницю.

Додавання десяткових дробів

Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в доданках кількість цифр після ком;

2) записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка;

3) додати отримані числа так, як додають натуральні числа;

4) поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках. Віднімання десяткових дробів

Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в зменшуваному і від’ємнику кількість цифр після ком;

2) записати від’ємник під зменшуваним так, щоб кожний розряд від’ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного;

3) виконати віднімання так, як віднімають натуральні числа;

4) поставити в отриманій різниці кому під комами в зменшуваному і від’ємнику.

Множення десяткових дробів

• Щоб перемножити два десяткових дроби, треба:

1) перемножити їх як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми;

2) в отриманому добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після ком в обох множниках разом.

• Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т. д., треба в цьому дробі перенести кому вправо відповідно на 1, 2, З і т. д. цифри.

• Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д., треба в цьому дробі перенести кому вліво відповідно на 1, 2, З і т. д. цифри.

Ділення десяткових дробів

• Щоб поділити десятковий дріб на десятковий, треба:

1) перенести в діленому і в дільнику коми вправо на стільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику;

2) виконати ділення на натуральне число.

• Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т. д., треба в цьому дробі перенести кому вліво на 1, 2, 3 і т. д. цифри.

Середнє арифметичне

Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків.

Відсоток (процент)

Відсотком (процентом) називають соту частину величини або числа.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити