Підручник Математика 5 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Предметний покажчик

Ар 130

Бісектриса 70

Величина кута 74

Вершина кута 69

— ламаної 18

— многокутника 80

— піраміди 138

Виміри прямокутного паралелепіпеда 135

Вираз буквений 60

— числовий 60

Від’ємник 52

Віднімання 52

— десяткових дробів 206

— звичайних дробів 174

— мішаних чисел 182

Відрізок 15

— одиничний 16

Відсоток 236

Відстань між точками 17

Гектар 130 Градус 73

Градусна міра 74

Ділене 110

Ділення 110

— десяткових дробів 221

— з остачею 121

— націло 122

Дільник 110

Добуток 97

Довжина відрізка 16

— ламаної 18

— прямокутника 89

Додавання 47

— звичайних дробів 173

— десяткових дробів 205

— мішаних чисел 182

Доданок 47

Дріб неправильний 167

— правильний 167

Дроби десяткові 190

— звичайні 157

Дробова частина десяткового дробу 190

— — мішаного числа 180

Зменшуване 52

Знаменник дробу 157

Квадрат 90

— одиничний 129

— числа 126

Кінці відрізка 15

— ламаної 18

Координата 34

Корінь рівняння 65

Куб 136

— одиничний 142

— числа 126 Кут 69

— гострий 75

— многокутника 80

— прямий 74

— розгорнутий 73

— тупий 75

Ламана 17

— замкнена 18

Многогранник 137

Многокутник 80

Множення 97

— десяткових дробів 213

Множник 97

Натуральний ряд 5

Нерівність 39

— подвійна 39

Об’єм 142

— куба 144

— прямокутного паралелепіпеда 143, 144

Округлення 200

Остача 122

Переставна властивість додавання 47

— — множення 98

Периметр 81

Піраміда 137

Площа 129

— квадрата 130

— поверхні прямокутного паралелепіпеда 135

— прямокутника 130

Площина 27

Порівняння відрізків 17

— десяткових дробів 196

— звичайних дробів 168, 169

— кутів 74

— натуральних чисел 39

Початок відліку 34

— променя 27

Промінь 27

— координатний 34

Процент 236

Пряма 27

Прямокутний паралелепіпед 135

Прямокутник 89

Рівні відрізки 17

— кути 70

— многокутники 81

— фігури 81 Рівняння 65

Різниця 52

Розв’язок рівняння 65

Розкриття дужок 107

Розподільна властивість множення відносно віднімання 106

— — — — додавання 106

Ряд натуральних чисел 5

Середнє арифметичне 232

Середнє значення величини 233

Сполучна властивість додавання 47

— — множення 105

Степінь 126

Сторона кута 69

— многокутника 80

Сторони прямокутника протилежні 89

— сусідні 89

Сума 47

— розрядних доданків 9

Точка 15

Транспортир 74

Трикутник 84

— гострокутний 84

— прямокутний 84

— рівнобедрений 84

— рівносторонній 84

— різносторонній 85

— тупокутний 84

Формула 60

— об’єму куба 144

— об’єму прямокутного паралелепіпеда 143

— периметра квадрата 90

— — прямокутника 90

— — рівностороннього трикутника 85

— площі квадрата 130

— — прямокутника 130

— шляху 61

Цифри 7

Ціла частина мішаного числа 180

Частка 110

— неповна 122

Чисельник дробу 157

Числа дробові 156

— натуральні 5

Число мішане 180

Чотирикутник 80

Ширина прямокутника 89

Шкала 33Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити