Підручник Математика 5 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Від авторів

Розділ І НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

1. Ряд натуральних чисел

2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

3. Відрізок. Довжина відрізка

4. Площина. Пряма. Промінь

5. Шкала. Координатний промінь

6. Порівняння натуральних чисел

ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 1

§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

7. Додавання натуральних чисел

8. Віднімання натуральних чисел

9. Числові і буквені вирази. Формули

10. Рівняння

11. Кут. Позначення кутів

12. Види кутів. Вимірювання кутів

13. Многокутники. Рівні фігури

14. Трикутник і його види

15. Прямокутник

ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 2

§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

16. Множення

17. Сполучна і розподільна властивості множення

18. Ділення

19. Ділення з остачею

20. Степінь числа

21. Площа. Площа прямокутника

22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

24. Комбінаторні задачі

ЗАВДАННЯ № З «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ З

§ 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

25. Уявлення про звичайні дроби

26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів

27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

28. Дроби і ділення натуральних чисел

29. Мішані числа

ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 4

§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

30. Уявлення про десяткові дроби

31. Порівняння десяткових дробів

32. Округлення чисел

33. Додавання і віднімання десяткових дробів

ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

34. Множення десяткових дробів

35. Ділення десяткових дробів

36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа

38. Знаходження числа за його відсотками

ЗАВДАННЯ № 6 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 5

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ЗА КУРС 5 КЛАСУ

Відповіді та вказівки до вправ

Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі

Предметний покажчик


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити