Алгебра 7 клас - Істер О.С. - Генеза 2015 рік

Розділ 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ

§ 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

§ 2. Тотожні вирази, тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей

§ 3. Степінь з натуральним показником

§ 4. Властивості степеня з натуральним показником

§ 5. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

§ 6. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

§ 7. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена

§ 8. Додавання і віднімання многочленів

§ 9. Множення одночлена на многочлен

§ 10. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

§ 11. Множення многочлена на многочлен

§ 12. Розкладання многочленів на множники способом групування

§ 13. Квадрат суми і квадрат різниці

§ 14. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

§ 15. Множення різниці двох виразів на їх суму

§ 16. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

§ 17. Сума і різниця кубів

§ 18. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

Розділ 2. ФУНКЦІЇ

§ 19. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функцій. Функціональна залежність між величинами як математична модель

§ 20. Графік функції. Графічний спосіб задання функції

§ 21. Лінійна функція, її графік та властивості

Розділ 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 22. Загальні відомості про рівняння

§ 23. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них

§ 24. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

§ 25. Лінійне рівняння з двома змінними

§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними

§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічно

§ 28. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

§ 29. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

§ 30. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу

Задачі підвищеної складності

ВІДОМОСТІ З КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ВПРАВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити