Підручник Алгебра 7 клас - Тарасенкова Н.А. - Освiта 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

Вирази

Числові

Буквені

Запис, в якому використовують тільки числа, знаки арифметичних дій і дужки, називається числовим виразом.

Запис, в якому використовують змінні, позначені буквами, числа, знаки арифметичних дій і дужки, називається виразом зі змінними.

24 : 4 + 5 або (12 - 2) ∙ 0,5

(2 + а) : 30 або 7klas_1.files/image527.gifх + 4 ,

Означення

Приклад

Цілий вираз — це вираз, який не містить ділення на вираз зі змінними

4а - 3b, 12х + 17, 3c - 7klas_1.files/image528.gif

Усі значення змінної, допустимі для певного виразу, утворюють область допустимих значень (ОДЗ) змінної цього виразу.

Вираз

ОДЗ виразу

7klas_1.files/image529.gif

х ≠ -12

7klas_1.files/image530.gif

х - будь-яке число

7klas_1.files/image531.gif

х ≠ -7 і х ≠ 3

Два вирази називаються тотожно рівними, якщо вони набувають відповідно рівних значень за будь-яких значень їх змінних.

Означення

Приклад

Тотожність — це рівність, ліва і права частини якої є тотожно рівними виразами

10х - (6y - 3х) = 7х - 6y,

а2 - b2 = (а + b)(а - b)

Довести тотожність означає довести рівність її лівої і правої частин.

Способи доведення тотожностей

Назва способу

Сутність способу

Приклад

Перетворення лівої частини рівності

Перетворити вираз у лівій частині даної рівності так, щоб він набув вигляду виразу в її правій частині

(a - 2b)(a + 2b)(a2 + 4b2) = а4 - 16у2

(а - 2b)(а + 2b)(а2 + 4b2) =

2 - 4b2)(a2 + 4b2) = а4 - 16y2

Перетворення правої частини рівності

Перетворити вираз у правій частині даної рівності так, щоб він набув вигляду виразу в її лівій частині

(а - 2b)(а + 2b)(а2 + 4b2) =

а4 - 16y2

а4 - 16у2 =

= (а2 - 4b2)(а2 + 4b2) =

= (а - 2b)(а + 2b)(а2 + 4b2)

Перетворення обох частин рівності

Перетворити вирази в обох частинах даної рівності так, щоб вони набули одного й того самого вигляду

(а - 2b)(a + 2b)(а2 + 4b2) = а4 - 16y2

(а - 2b)(а + 2b)(а2 + 4b2) = (а2 - 4b2)(a2 + 4b2)

а4 - 16у2 = (а2 - 4b2)(a2 + 4b2)

Різницеве

порівняння

Перевірити, чи дорівнює нулю різниця виразів у лівій і правій частинах даної рівності

(а - 2b)(а + 2)(а2 + 4b2) = а4 - 16у2

(а - 2b)(а + 2b)(а2 + 4b2) - (а4 - 16) =

2 - 4b2)(а2 + 4b2) - (а4 - 16y2) = (а4 - 16у2) - (а4 - 16у2) = 0

СТЕПЕНІ

7klas_1.files/image532.jpg

Будь-який натуральний степінь числа 1 дорівнює 1

1n = 1

12016 = 1

Будь-який натуральний степінь числа 0 дорівнює 0

0n = 0

02016 = 0

Будь-який натуральний степінь додатного числа — число додатне

аn >0, якщо а >0, n — натуральне число

48 > 0

Парний натуральний степінь від’ємного числа — число додатне

аn > 0, якщо а < 0, n = 2k, k — натуральне число

(-4)8 > 0

Непарний натуральний степінь від’ємного числа — число від’ємне

аn < 0, якщо а < 0, n = 2k - 1,

k — натуральне число

(-4)9<0

Дії першого ступеня зі степенями

Переставна властивість

аn + аm- = аm + аn

52 + 53 = 53 + 52

150 = 150

аn + bn = bn + an

52 + 42 = 42 + 52

41 = 41

Для віднімання переставна властивість виконується не завжди

52 - 53 ≠ 53 - 52

- 100 ≠ 100

52 - 42 ≠ 42- 52

9 ≠ -9

Сполучна властивість

(an + am ) + аk = аn + (аm + аk )

(52 + 53) + 54 = 52 + (53 + 54)

150 + 625 = 25 + 750

775 = 775

n + bn) + сn = аn + (bn + сn)

(32 + 42) + 52 = 32 + (42 + 52)

25 + 25 = 9 + 41

50 = 50

n - аm) - аk = аk - (аm + аk)

(52 - 53) - 54 = 52 - (53 + 54)

-100 - 625 = 25 - 750

-725 = -725

n - bn) - сn = аn - (bn + сn)

(32 - 42) - 52 = 32 - (42 + 52)

-7 - 25 = 9 - 41

- 32 = -32

Дії другого ступеня зі степенями

Переставна властивість

an ∙ am = am∙ an

22 ∙ 23 = 23 ∙ 22

32 = 32

аn ∙ bn= bn ∙ аn

22 ∙ 42 = 42 ∙ 22

64 = 64

Для ділення переставна властивість виконується не завжди

22 : 23 ≠ 23 : 22

7klas_1.files/image018.gif ≠ 2

22 : 42 ≠ 42 : 22

7klas_1.files/image016.gif ≠ 4

Сполучна властивість

n ∙ аm) ∙ аk = аn ∙ (аm ∙ аk)

(22 ∙ 23) ∙ 24 = 22 ∙ (23 ∙ 24)

32 ∙ 16 = 4 ∙ 128

512 = 512

(an ∙ bn) ∙ cn = an ∙ (bn ∙ cn)

(32 ∙ 42) ∙ 22= З2 ∙ (42 ∙ 22)

144 ∙ 4 = 9 ∙ 64

576 = 576

Для ділення сполучна властивість виконується не завжди

(22 : 23) : 24 ≠ 22 : (23 : 24)

7klas_1.files/image018.gif : 16 ≠ 4 : 7klas_1.files/image018.gif

7klas_1.files/image533.gif ≠ 8

(32 : 42) : 22 ≠ 32 : (42 : 22)

7klas_1.files/image237.gif : 4 ≠ 9 : 4

7klas_1.files/image534.gif ≠ 27klas_1.files/image016.gif

Розподільна властивість

(an + am) ∙ ak = anak + amak

(22 + 23) ∙ 24 = 22 ∙ 24 + 23 ∙ 24

12 ∙ 16 = 64 + 128

192 = 192

n + bn) ∙ сn = аnсn + bnсn

(32 + 42) ∙ 22 = 32 ∙ 22 + 42 ∙ 22

25 ∙ 4 = 36 + 64

100 = 100

(an + am) : ak = an : ak + am : ak,

(a ≠ 0)

(22+23) : 24 = 22 : 24 + 23 : 24

12 : 16 = 7klas_1.files/image016.gif + 7klas_1.files/image018.gif

7klas_1.files/image013.gif = 7klas_1.files/image013.gif

(an + bn) : сn = аn : cn + bn : cn,

(c ≠ 0)

(32 + 42) : 22 = 32 : 22 + 42 : 22

25 : 4 = 7klas_1.files/image535.gif + 4

67klas_1.files/image016.gif = 67klas_1.files/image016.gif

Властивість степенів із рівними основами

аn ∙ аm = аn+m

23 ∙ 22 = 23+2 =

= 25=

= 32

аn : аm = аn-n ,

(n > m, a ≠ 0)

23 : 22 =

= 23-2 =

= 21 =

= 2

Властивість степенів із різними основами і рівними показниками

аn ∙ bn = (аb)n

32 ∙ 42= (3 ∙ 4)2=

= 122=

= 144

7klas_1.files/image536.gif = (7klas_1.files/image137.gif)n , (b ≠ 0)

62 : 32 = (6 : 3)2=

= 22 =

= 4

Дія третього ступеня зі степенями

(am)n = аmn

(32)3 = 32 3=

= 36 = 729

ОДНОЧЛЕНИ

Цілий вираз, що є добутком чисел, змінних та їх натуральних степенів, називається одночленом.

Одночлен

Стандартний вигляд одночлена

Коефіцієнт

одночлена

Степінь

одночлена

x

x

1

1

3,5х3y

3,5х3у

3,5

3 +1 = 4

-x5y8ax

-ax6y8

-1

1 + 8 + 6 =15

6x5y8∙ 0,5y2

5y10

3

5 + 10 = 15

5

5

5

0

Дії першого ступеня з одночленами

Переставна властивість

12х5 + у2 = у2 + 12х5

12х5 - у2 ≠ у2 -12х5

Сполучна властивість

(12х5 + у2) + 6х = 12х5 + (у2 + 6х)

(12х5 - у2) - 6х ≠ 12х5 - (y2 - 6х)

(12х5 - у2) - 6х = 12х5 - (у2 + 6х)

Дії другого ступеня з одночленами

Переставна властивість

12х5 ∙ у2 = у2 ∙ 12х5

12х5 : у2 ≠ у2 : 12х5

Сполучна властивість

(12х5 ∙ у2) ∙ 6х = 12х5 ∙ (у2 ∙ 6х)

(12х5 : у2) : 6х ≠ 12х5 : (y2 : 6х)

(12х5 : у2) : 6х = 12х5 : (у2 ∙ 6х)

Дія третього ступеня з одночленами

Правило

Приклад

Щоб піднести одночлен до n-го степеня, треба піднести до цього степеня кожний множник даного одночлена та обчислити коефіцієнт отриманого одночлена

(0,5a7c2)2=

= 0,52a7∙ 2c2 ∙ 2 =

= 0,25а14с4

МНОГОЧЛЕНИ

Вираз, що є сумою кількох одночленів, називається многочленом.

Якщо многочлен подано в стандартному вигляді, то степенем цього многочлена називається степінь його старшого члена.

Многочлен

Стандартний вигляд

многочлена

Вільний член

многочлена

Старший

Член многочлена

Степінь

многочлена

x2 - 7x - 2

Х2 - 7Х - 2

-2

x2

2

-х + 3 + 2х

х + 3

3

x

1

2 - 1 + 5у - 3

2 + 5у - 4

-4

2

2

Дії першого ступеня з многочленами

Переставна властивість

0,3х + (y2 + 2) = (у2 + 2) + 0,Зх

(12 - х) + (у2 + 2) = (у2 + 2) + (12 - х)

0,3х -(у2 + 2) ≠ (у2 + 2) - 0,3х

(12- х) + (y2 + 2) = (у2 + 2) + (12 - х)

Сполучна властивість

(0,3х + (у2 + 2))+ у2=

= 0,3х + ((у2 + 2) + у2)

((х + 3) + (у2 + 2)) + (1 - х) =

(x + 3) + ((y2 + 2) + (1 - х))

(0,3х - (у2 + 2)) - у2=

= 0,3х -((у2 + 2) + y2)

((х + 3) - (у2 + 2)) - (1 - х)=

= (х + 3) - ((1 - х) + (y2 + 2))

Множення многочленів

одночлен

означає скласти вираз, що є сумою добутків

кожного

члена

многочлена

і даного одночлена

та спростити його, якщо це можливо

Помножити

многочлен

на

многочлен

на кожен член іншого многочлена

Формула множення одночлена на двочлен

Формула множення двочленів

с(а + b) = са + сb

(а+ b)(c + d) - ac + ad + bc + bd

12х5 - (у2 + 2)=

= 12х5 - у2 + 12х5 ∙ 2 =

= 12х5y2 + 24х5

(12x5 - х) ∙ (у2 + 2)=

= 12х5 ∙ y2 + 12х5 ∙ 2 - х ∙ у2 - х ∙ 2 =

= 12х5у2 + 24х5 - ху2 - 2х

Властивості множення многочленів

Переставна властивість

12х5 ∙ (у2 + 2) = (у2 + 2) ∙ 12х5

(12х5 - х) ∙ (у2 + 2) = (у2 + 2) ∙ (12x5 - х)

Сполучна властивість

((у2 + 2) ∙ 12х5) ∙ 6х =

= (у2 + 2) ∙ (12х5 ∙ 6х)

((х + 3) ∙ (у2 + 2)) ∙ (1 - х)=

= (х + 3) ∙ ((у2 + 2) ∙ (1 - х))

Дія третього ступеня з многочленами

Правило

Приклад

Щоб піднести многочлен до n-го степеня, треба помножити цей многочлен на себе п разів

(а + b)2 = (а + b)(а + b)

(а + b)3 = (а + b)(а + b)(а + b)

Формули скороченого множення

Формула

Приклад

Квадрат двочлена:

(а + b)2 = а2 + 2аb + b2

(а - b)2= а2 - 2аb + b2

(2а + 3b)2=

= (2а)2 + 2 ∙ 2а ∙ 3b + (3b)2 =

= 4а2 + 12аb + 9b2

(5 - 6bс)2 =

= 52 - 2 ∙ 5 ∙ 6bс + (6bс)2 =

= 25 - 60bс + 36b2с2

Різниця квадратів:

а2 - b2 = (а + b)(а - b)

2 - 9у2 = (2х + 3у)(2х - 3у)

Сума і різниця кубів:

а3 + b3 = (а+ b)(а2 - ab + b2)

а3 - b3 = (а - b)(a2 + ab + b2)

125а3b3 + с3 =

= (5аb + с) ∙ (25а2b2 - 5аbс + с2)

3 - 27у3 =

= (2х - 3у) ∙ (4х2 + 6ху + 9y2)

Розкладання многочленів на множники

Спосіб

Приклад

Винесення спільного множника за дужки

2y3 - 24х4у 3 + 18х3у2 =

= 6х2у2(у - 4х2у + 3х)

Застосування формул скороченого множення

64х6y6 - х3y3=

= х3у3(4ху - 1)(16x2y2 + 4ху + 1)

Спосіб групування

2у2 - 3ху + 4х3у3 - 6х2y2 =

= ху((2ху - 3) + 2ху(2ху - 3)) =

= ху(2ху -3)(1 + 2ху)

Означення

Приклад

Правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної ставиться у відповідність єдине значення залежної змінної, називають функцією

у = f(x), наприклад, у = х2 + 5

у = F(х), наприклад, у = 2 - 5х

2 = g(t), наприклад, z = 3t3 + 1

x = ф(t), наприклад, х = 4,1 t - 2,7

Незалежну змінну називають аргументом функції, а залежну змінну — функцією

у = f(x) : х — аргумент, у — функція

у = F(х): х — аргумент, у — функція

z = g(t) : t — аргумент, z — функція

х = ф(t) : t — аргумент, х — функція

Усі можливі значення аргументу утворюють область визначення функції, а відповідні значення залежної змінної — область значень функції

у = х2 - 2x + 3:

область визначення — будь-які числа, область значень — будь-які числа у = |x|:

область визначення — будь-які числа, область значень — будь-які невід’ємні числа

7klas_1.files/image537.jpg

ФУНКЦІЇ

Функція вважається заданою, якщо:

1) задано область її визначення;

2) указано правило, згідно з яким для кожного значення аргументу можна знайти відповідне значення залежної змінної (функції).

Способи задания функції:

1) аналітичний;

2) описовий;

3) табличний;

4) графічний.

7klas_1.files/image538.jpg

7klas_1.files/image539.jpg

7klas_1.files/image540.jpg

ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Означення

Приклад

Лінійним рівнянням з однією змінною називається рівняння виду ах + b = 0 , де х — змінна, a і b — деякі числа

4х - 2 = 0,

-12х + 48 = 0,

7х = 0

Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною

Значення

а і b

Вигляд рівняння

Розв’язання

Кількість

коренів

Приклад

a ≠ 0, b ≠ 0

aх + b= 0

ах = -b,

х= - 7klas_1.files/image137.gif

1 корінь

4х - 8 = 0,

4х = 8,

х = 2

a ≠ 0, b = 0

ах = 0

х= 0 : а, х = 0

1 корінь

5х = 0,

х = 0

а = 0, b ≠ 0

0 ∙ х + b = 0

0 ∙ х = -b

немає

коренів

0х + 7 = 0,

0х = -7,

коренів немає

a = 0,

b = 0

0 ∙ x = 0

0 ∙ х = 0

безліч

коренів

0х = 0,

безліч коренів

Означення

Приклад

Лінійним рівнянням із двома змінними називається рівняння виду ax + by + c = 0, де х і у — змінні, a, b і с — деякі числа

2х - у + 6 = 0,

х + 3у - 7 = 0,

5х - 2у = 0

Гpафіком рівняння із двома змінними називається зображення на координатній площині всіх точок, координати яких задовольняють дане рівняння.

Побудова графіка рівняння із двома змінними

7klas_1.files/image541.jpg

Гpафік лінійного рівняння із двома змінними ax + by + с = 0:

• є прямою, якщо або а ≠ 0, або b ≠ 0;

• є всією площиною, якщо а = 0, b = 0 і с = 0;

• не містить жодної точки координатної площини, якщо а = 0, b = 0 і с ≠ 0.

Розміщення на координатній площині прямої, що є графіком лінійного рівняння з двома змінними

ах + bу + с = 0

7klas_1.files/image542.jpg

7klas_1.files/image543.jpg

7klas_1.files/image544.jpg

Розв'язком системи двох лінійних рівнянь із двома змінними називають таку пару чисел (х; у), яка одночасно є розв'язком кожного рівняння системи.

Розв'язати систему рівнянь — означає знайти всі її розв'язки або встановити, що розв’язків немає.

Види розв’язків системи двох лінійних рівнянь із двома змінними 7klas_1.files/image545.jpg

7klas_1.files/image546.jpg

7klas_1.files/image547.jpg

Способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними:

1) графічний;

2) підстановки;

3) додавання.

Способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними

7klas_1.files/image548.jpg

7klas_1.files/image549.jpg

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити