Підручник Алгебра 7 клас - Тарасенкова Н.А. - Освiта 2015 рік

ВІДПОВІДІ

Розділ 1

§1

14. 1) 43,4; 2) 25,075; 3) 22,1; 4) 72,11; 5) 71,34; 6) 0,035; 7) 30,35; 8) 0,12; 9)7,5. 15. 1)55,02; 2) 19,06; 3) 0,42; 4) 40,2. 16. 1) 207klas_1.files/image018.gif; 2)187klas_1.files/image607.gif ; 3) 47klas_1.files/image608.gif1; 4) 27klas_1.files/image116.gif; 5) 7klas_1.files/image018.gif; 6) 18; 7) 2; 8) 7klas_1.files/image007.gif. 17. 1) 307klas_1.files/image006.gif; 2) 127klas_1.files/image005.gif; 3) 65; 4)7klas_1.files/image258.gif . 18. 1) 4; 2) 125; 3) 243; 4) 7; 5) 64; 6) 1; 7) 7klas_1.files/image609.gif; 8) 7klas_1.files/image610.gif. 19. 1) 16; 2) 27; 3) 1024; 4)9 7klas_1.files/image049.gif. 20. 1) -33,05; 2) -137klas_1.files/image006.gif; 3) -6; 4) -3; 5) 0,7; 6) 7klas_1.files/image006.gif. 21. 1) -4,55; 2) -167klas_1.files/image005.gif; 3) -3,06; 4) 21. 24. 1)-42; 2) 3,58; 3) 147klas_1.files/image019.gif; 4) 64,1; 5) 17klas_1.files/image006.gif; 6) 97klas_1.files/image611.gif. 25. 1) -80; 2) -62,56; 3) 6; 4) 47klas_1.files/image005.gif. 30. 1) 146,2; 2) -2,74; 3) -21,1; 4) 8,5. 31. 1)39,48; 2) 27klas_1.files/image004.gif. 32. 1)6; 2)-30; 3) 1; 4) 10 33. 1) 47klas_1.files/image006.gif; 2) -11. 34. 74. 35. 64. 36. 1) 14; 2)-15. 37. 20. 39. 1) 111105; 2)-500; 3) 1; 4) 47klas_1.files/image130.gif; 5) -1; 6) 7klas_1.files/image612.gif.40. 1)5; 2)17klas_1.files/image006.gif. 42. 20.43. 19,5. 46. 1) 150; 2) 13,5; 3) 9; 4) 0,12. 47. 1)80; 2) 1; 3) 600; 4) 1,1. 48. 32, 24 i 2.

§2

58. 1) 17,515; 2) 12,2 i -0,3; 3) 17klas_1.files/image008.gif i -7klas_1.files/image613.gif; 4) 4 i -57klas_1.files/image007.gif. 59. 1) 23; 2) 0; 3) 3,95; 4)0,22. 60. 1)50; 2)65. 61. 115. 71. 1) 3; 2) 4,5; 3) 0,4; 4) 47klas_1.files/image106.gif ; 5) 0; 6) 47klas_1.files/image106.gif. 72. 1) -15,3; 2) 76; 3) 7klas_1.files/image128.gif; 4) -12,5. 73. 1) 240; 2) 270; 3) 150; 4) 320.74. 1) 18 i 14; 2)30 i 50; 3)22 i 24; 4) 35,6 i 72,96 75. 1) 12 i 9; 2) 18 і 20,25. 76. 1) 24, 8; 2) -6,2; 3) -3,1; 4) -93. 77. 1) -2; 2) -17klas_1.files/image004.gif. 78. 1) 18; 2) -28; 3) 27klas_1.files/image013.gif. 80. 1) 6 i 4; 2)5. 81. 1) х ≠ 0, x ≠ 1; 2) x ≠ 4, x ≠ 5. 84. 1)2,75;2) 18; 3) 5,4; 4) 2,43. 85. 1) 300; 2) 90; 3) 4; 4) 20.

§3

94. 1) 35а; 2) 45с; 3) 20n + 12; 4) 17m; 5) -12р; 6) 11k - 4,5. 95. 1) 7а; 2) 20с - 12; 3)-b; 4) 35x. 96. 1) 1,2а; 2) 3,5cd; 3)-12mn; 4) -11 хуz; 5) 3,2abc; 6)-240tpk. 97. 1) 14аb; 2) 1,6cd; 3)-7mn; 4)3,5xyz. 100. 1)b; 2) 9с - 4d; 3) 2n - 2m; 4) 5р - k; 5) -9х + 9у - 9z; 6) 2a - 2b. 101.1)с - 3d; 2) 4x - 3y; 3) 6a -6b; 4) 3m -3n. 107. 1)-0,5; 2) 1,44; 3) 167klas_1.files/image008.gif; 4) -52. 108. 1) 48,6; 2) 27klas_1.files/image004.gif. 111. 1) 8,4n - 4,2m; 2) 1,5n; 3) 21,5n + 2,6m; 4) -24n - 10,4m.112. 1) 6,4c; 2) 3,8c + 37klas_1.files/image133.gifd. 115. 1) -16,6; 2)-0,16; 3) 94,5; 4) -19,44. 116. 1) -59; 2) 2,86. 117. 1) 112; 2) 47,6; 3) -1,2; 4) -0,75. 118. 1) -9; 2) 24. 119. 1) -0,2; 2) 57klas_1.files/image006.gif. 120. 6. 123. 1) 6; 2) 36; 3) 16. 124. 1) - 1; 2) 4.129. 1000. 130. 24, 18 i 12. 131. 1) 18; 2)3.

§4

162. 60,5. 163. 80 166. 1) 581; 2) 10625. 168. 32. 169. 36.

Розділ 2

§5

174. 1) 2; 2) 5; 3) n. 180. 1) He завжди. Правильно, якщо n — непарне натуральне число; 2) ні. 182.1) (-n)9; 2) (-7klas_1.files/image137.gif)3 ; 3) (2а)9. 183.1) 64; 2) 1,21; 3) 16; 4) 0,001; 9) 0,000064; 11) 17klas_1.files/image237.gif. 184. 1) 0,064; 3) -25; 4) -0,00001.185. 1) 100; 3) 16. 186. 1) 1000; 2)-0,001; 3) -64 187. 1) 45; 2)-1125. 188. 1) 46; 2) 4. 189. 1)41, 22, (-2)2; 3) 161. 24, (-2)4, 42, (-4)2. 190. 1) 1001, 102, (-10)2; 3) 641, 84, (-8)4, 43, 25, (-2)5; 4) 21. 193. 1) 0; 2) -15; 4) -80. 194. 1) Додатним; 4) від'ємним; 5) від'ємним. 197. 1) -11; 2) 0; 3) 1000. 198. 1)0: 2) 3; 3) 10; 4)0. 199. 1) -324; 2)-540; 3)48. 200. 1)-999; 2)-10; 3)-26. 201. 1) -7; 2) 16 202. 1)53; 2) 56. 203. 1) 25; 2) 27. 205. 1)28;2) 44; 3) 162. 206. 1) 16; 2) 0,0081. 207. 1) 0,00032; 2)-243. 208. 1) 0,01; 2)4. 209. 1) 8,41; 2) 2- 210. 1972. 211. 1)-0,4, 0,4; 2)-0,05, 0,05; 4) -17klas_1.files/image015.gif, 17klas_1.files/image015.gif. 212. 1) -2; 2) 0,5; 3)-7klas_1.files/image272.gif. 213. 1) 423; 2) -24; 3) 0. 214. 1) 2,41; 2)56,16; 3)9,07; 4) 2. 216. 1) 12345; 2) 506605. 217. 1)770777. 220. Так, наприклад а = 0,1. 221. 1) n = 4. 222. 1) x = 0,4; 3) х = 0; 4) х = 1, х = -9; 7) x = 5, х = 6. 223. 1) (7klas_1.files/image136.gif)5; 3) (-0,3)9; 4) 125. 224. 1) а ≠ 0; 2) а = 0.225. 1) а ≤ 0; 2) 0,5. 227 1) 0; 2) 0. 228. 1) 0; 2) 0. 229. 1) 20; 2) 0. 230. 1)-4; 2)3. 231. 1) Будь-яке число; 2) 24; 3) 1. 232. 1) Коренів немає; 2)-100. 233. 25,16. 237. 2а2 + 2b2 + 2с2. 240. 1)0,33; 2) 0,786.

§6

252. 1)211; 2) 221. 253. 1)86; 2) 845. 254. 1) 1012; 3) (-4,5)132; 5)а100; 7) 2,18; 10) (7klas_1.files/image197.gif)306. 255. 1) 513; 3) с10; 4) (-p)30; 8) (7klas_1.files/image198.gif)11. 256. 1) 5n ∙ 5m; ∙ 3) 0,8n ∙ 0,8m ∙ 0,8. 257. 1) а32 ∙ а32; 4) а30 ∙ а34. 258. 1) n2 ∙ m23; 2) m5 -m20. 259. 1) 1110; 3) 11. 261. 1) 25; 2) 0,0016; 4) -343. 262. 1) 716; 3) а14. 263. 1) 7klas_1.files/image614.jpg. 264. 1)0,118; 3)0,150. 265. 1)512; 3) 530. 273. 1)625; 3) 1. 274. 1) а6; 2) а50. 276. 1)32; 2) 1000000; 3) -1. 278. 1)4; 2)6. 280. 1) 35; 2) З17. 281. 1) 818. 282. 1) 0,55; 2) 0,54. 283. 1) (-2)5; 2) (-2)7. 284 1) 207; 3) а36. 286. 1) а10b26; 2) a8b30; 4) а88b64. 287. 1) а11b35; 3) а13b37. 291. 1) -1. 292. 1) 49; 4) 0,0516; 6) 1(7klas_1.files/image218.gif)30. 293. 1) 3n(37n + 35); 3) 3n(32n+5 + 3). 294. 1) 2n(24n + 2). 295. 1) (55)2; 3) (53)4. 297. 1) 1000000; 2)0,000001. 298. 1) 100; 2)0,01. 299. 1) 224; 4) (17klas_1.files/image005.gif)5 301. 1)а31; 2) а33; 3) а47 302. 3) 1; 4) -100000 303. 1) а2n; 2) хmn+nр; 4) аn. 304. 1) 0;2)-4. 305. 1)0; 2) 0,4. 308. 1)5; 2)0; 4) 1. 310. 19. 311. 1) 14; 3)81, -81; 4) -3. 312. 1)0,2; 3) 2, -2. 313. 1) 0; 3)-1. 315. 1)9; 2) 1; 4) 4. 317. 0,5. 318. 500 с. 320. 2) 38,75. 322. 90 дм. 323. На 4,8 см.

§7

327. 2). 331. 2) Нi; 3) ні. 333. 1) 17ху2; 3) 7ab. 334. 1) 3,2ху; 2) 4,8х4. 336. 4)0,8х9у; 5) 6,5а7с4. 337. 1)16xya3b5; 3)-100a4c4b7; 6) 30a7c4b5x4. 340. 1) -0,5x10. 341. 1)2, 56; 2) 0, -7klas_1.files/image108.gif; 3) 50, 1. 342. 1) 3,-1; 2) 0,0,001; 3) 48, 4. 343.1) x10z2y4; 2) x40z8y16. 344. 1) 16х20у8; 2) 0,00000001x24y32. 345. 1)-0,008x63y96; 3) 64а9c12b15. 347. 1)-4; 2)-3. 348. 1)4a4b7 - 4a4b7; 2)-17klas_1.files/image016.gif x3y4; 17klas_1.files/image016.gifx3y4; 3) -0,01 a50c20b25; 0,01a50c20b25. 353. 1) 170,-6; 4) 19, 1. 354. 1) 193a10; 2)0,1 х33y34. 355. 1) 0. 356. 1) 2,4х20y20. 357. 9a6. 359. 2,88a. 363. x i у — будь-які числа. 364 1) 5; 2) 3. 366. 256. 368. 17klas_1.files/image615.gifа2369. 1)2 370. 8 кг, 12 кг, 16 кг.

Розділ 3

§8

373. 1) 4х, 3; 2) 5х5, x6, x; 3) 6х, 4, х3, 2х2. 374. 1) x2 + х; 2) 2х + 6. 375. 1) x2 + x + 5; 3) x3 + у3 + z3. 377. 4). 379. 3); 4) 382. 1) 7ас, -9а, -4; 2) 6х12, -х, у; 4) -a5c, у2, -5с5а, -55. 384. 1) 4m2 + mn - рmn; 2) -2,8х5 - ху3 + 0,25х2у; 3) с2а3 + с3а2 - 5. 385. 1) 8n + 7; 2) -3x2 + 5х; 4) -0,4х4у - 6х4. 386. 1) 11х; 2) 7,2 - 14х2; 3) -3m2 - 3m + 10; 4) -с2а2 + 4а3 + 4с2. 388. 1) х3 + у2; 3) 33а2b2 + аb2 - 3аb + 1. 389. 1)-7у3x - ух2 +2; 2)6с3+ 2,5bс - 6b+ 3. 392. 1)2; 2) 1; 3) 14. 393. 1) -2а10 +8 + 1,8а5 - а4 + 3а2 + 4а + 2; 2)3ху3 + ху2 + 19х2 + 3ху; 3)-2b3а3 + 27klas_1.files/image005.gifb2а2 + 1,6аb + 3,7. 395. 1) -9, m, 3mn5, -m2, -8mn6; 2)-9; 3)7. 396. 1) 11ху2 +2у + xу; 3)-n3 + m2 - 42m. 397. 1)7klas_1.files/image616.gif; 2) -0,4. 398. 1) x11 - y2z2, 11; 3) -6y12 + 0,1y2, 12. 399. 1) 10,1y4 + 6,9xy2 + 4; 3) -0,84a2b6 - 24a3 - 3,2b, 8; 5) 1,9xy2z2 + 9x2y2; 5. 402. x42 - 5x12 + 1000х3. 405. 1) 5x2 - 6x + 5x + 6. 406. 1) x2+ x + 2x - 10; 3) x2 + 3х + 3 - 13. 410. 0,48k + d. 411. 0,4k + 0,2d. 413. 27a. 414. 1,8 a + 1,6c 415. 1) 4n + 4; 2)3n + 5. 417. a12n+2 - b8 + a11nbn+1c5 + a10n+1 - b2n. 418. 0,4a + 0,4b, 8,8грн. 419. 1) k + k2 + k3 + k4 + k5+ k6. 420. 1)0,625; 2)2,05; 4) 1,75. 421. -7klas_1.files/image020.gif.

§9

422. 1)Так; 2)ні. 427.1)2m + m2; 2)2k2 - 3; 3)2nm + m2. 428. 1)2x2 + 3x + 2; 2) у2 + x; 3) -2; 4) 4x; 8) 3cd - c2 + 3; 9) - d2 - 6d + 1. 429. 1) 2y; 2) 2n; 6) 0; 7) 0. 430. 1) 3ab + 5b, 2; 3) 2,3b2 - 4, 2. 431. 1) -a2 + 5a + 3b, 2; 2) 10xy2 + x2y - 6x2 + 3ху + 2, 3. 433. 1) -n2; 2) -k2 - 13; 4) -c2 + 10; 5) -2,45x2 + x; 7) -d2 - 4d - 1; 8) 9z2. 434. 1) 0,8a + b; 3) 0,2m3; 4) -0,2k2 + 2k + 200. 436. 1)-150; 3)40. 437. 1,96. 438. 1) (a2 - 4) + (-a3 + 3a); 2) (2a + a2) + (a - 4 - a3). 441.1000x + 200у + 10 10z + 58. 442. 1) 5,6b2 - 4,34; 4) 2x2n. 443. 1) a2 + 3,5b2 - 0,3a + 0,41b + 4; 2) b2 + 1,8; 3) у2. 445. 1) yx2 - 7,4yx + у + 30; 2) yx2 - 6xy2 + 3yx - y. 449. 1)(0,4a2 + 1,6a3) + (-4,6a3 - 0,4a2 - 1 + 3a); 2) (a2 + 6) + (-3a3 - a2 - 7 + 3a); 3) (-a3 + 8) + (-2a3 - 9 + 3a). 450. 2)0. 451. 1)42; 2) 17. 452. 1) 1,214. 457. 1) 90a + 9b + c; 2) 210a + 111b + 12c. 458.1) 9b - 9a; 2) 22a + 12b. 462. 112, 121, 211. 463. 113, 131, 311, 122, 212, 221, 203, 302, 104, 401. 464. 7681 465. 198 . 467. 6 л, 9 л, 8 л. 468. 38 км. 469. 105 м. 470. 7klas_1.files/image128.gif кг. 471. 20 кг.

§ 10

472. 1) Hi; 2) ні; 3) так. 475. 1)-х2 - ху; 2) x2 - ху; 5) m2 + 2m; 7) x - x2; 9) -a - b; 10) 4a2 + 4b2; 11) 7mn - 7n; 12) 5m2 + 30. 476. 2) -50d - 4; 3) k4 + k3 + 3k2; 4) 0,05x2 + 0,3x3 + 0,2x2. 477. 1) m2 + m3; 2) m2 - m3; 3) -2x3 - 18x2. 478. 1) 3a2 - 3a3; 2) 3ba2 + 3b2 + 3bc; 3) 10a3 - 2a2b; 4) 6a2 + 4a + 8; 6) -2x3y + 8x2y; 8) ab - ac + acb. 479. 1) 42xy - 6x2; 2) y2x - 2y4; 3) -6k3 - 15k2 + 9k. 480. 1)4; 2) -7klas_1.files/image617.gif; 4) -1. 481. 1)2; 2)-7klas_1.files/image618.gif; 3) -2.482. 1) -y2 - x2 - 2xy; 2) y2 + x2 + 2xy; 3) у2 - x2; 4) y2 + x2 - 2xy; 7) 2x4 + x3 - 8x2 - 4x. 483. 1) 4x2 + 27x - 40; 2) -x2 - 10x - 24; 3) 2x2 + 5x + 2; 4) x2 + 12x + 27; 5) -2x2 - 9x - 4; 6) xy - 5x - 4y + 20. 484. 1) 37klas_1.files/image006.gif ; 2) 1, 4 485. 1) 7klas_1.files/image005.gif; 2) 40; 4) коренів немає. 486. 1)n2 + 2nm + m2; 2) x2 + 6x + 9. 487. 1) x2 + 2x + 1; 2) x2 - 2x + 1; 3) n2 - 6nm + 9m2; 4) y2 - 8y + 16. 488. 1) a2 - a32, 32; 2) 0,0; 3) x5 + x2 + x + 1,5; 4) x2z2 - 2z3; 5. 489. 1) 0; 2) -0,12c2ba; 3) x13y5 + 1. 491. 1) Коренів немає; 2) 0; 3) -2. 494. 2) 14,06. 495. 1) -2у3; 2) 8b3 - a3 + 4ab2 - 2a2b; 4) x3 + 6x2 + 9x + 2; 5) 8y2 + 2x2 - 10ху. 496. 1) 30c - 390; 2) x2 - x; 4)-6b + 12b3 - 8a2 + 4b; 6)-1,6xy2. 497. 1) -2b2 - 3b; 3)-24b2c2; 4)-c2. 498. 1) a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc; 2) x2 + 2xy + y2 + 2x + 2y + 1; 4) 4x2 + 12xy + 9y2 + 20x + 30y + 25. 499. 3) -abn+1 ; 4) a3b. 500. 1) 0; 2) 0. 502. 1) 24x2y - 54y3; 2) 2x4 + 12х2y2 + 2у4; 4)a8 + a4b4 + b3. 503. a = -5, b = -1, с = 6. 504. 11. 505. 74. 506. 15. 507. 428571. 509. 652, 265. 511. 58 м. 512. 16a + 3ax + 2x2a (грн). 513. 40 км. 514. 10 км.

§11

521. 1) Hi; 2) так; 3) ні; 4) ні. 522. 1) Нi; 2) ні; 3) так; 4) ні. 523. 3). 524. 4) Так. 525.2). 526.2) 530. 1)9х2 + 24х + 16; 3) 25у2 + 40у + 16. 531. 1) 4х2 + 12ху + 9у2; 3) 9d2 + 48cd + 64с2. 532. 1) 4 - 12х + 9х2; 3) 49у2 - 14у + 1. 533. 1) 16а2 - 40ау + 25у2; 3) 16d2 - 56аd + 49a2. 534.1) 0,04х2 + 0,2ху + 0,25у2; 3)0,01 а2 - 0,1 4аd + 0,49d3. 535. 1)0,09у2 + 0,24ау + 0,16а2; 3) 0,49а2 - 0,7аb + 0,25b2. 536. 1) 2601; 3) 6889. 537. 1) 1521;3)324. 538. 1)784; 3)9801. 539. 4)(4х - 3)2. 542. 1)(2а + 1)2; 3) (b + 5)2. 543. 1) (3 - а)2; 3) (2b - 5)2. 544. 1) (2 - х)2; 3) (6b + 2)2. 545. 1) 4а2; 3) 25d2. 546. 1) а; 3) 4с. 547. 1) а2; 3) 8а. 548. 1) b2 + 25; 3) 49у2 + 25; 5) 16 - 3b2; 7) З6 + 18у. 549. 1) 0,09; 3) 0,16у2. 550. 1)-1,5; 3) 2,5. 551. 1) -2; 3) коренів немає. 553. 1) х2 - 4ху + 4у2; 3) 25а2 + 60ab + 36b2. 554. 1) 100х4 + 40х3 + 4х2; 3) 25а6b - 60а3b5 + 36b6. 555. 1) 9с4 + 30с3 + 25с2; 3) 9c4d2 + 12с2d3 + 4d4. 556. 1) 0,12х3 - 2,4х2у + 12ху2; 3)24а3b - 7,2а2b2 + 0,54аb3. 560.1) 16,5; 2) 1. 561. 1) 10; 2)31. 562. 1) -0,25; 3)0. 563. 1)2; 3)0,25. 564. 1)5050; 2) 4672; 3) 4580; 4) 80002. 565. 6 см.566. 3 см. 567. 13 см. 568. а2 + b2 + с2 + 2ab + 2bс + 2ас. 571. 1) х2 + 4у2 + 9 - 4ху + 6х - 12у; 3) 9х2 + 16у2 + 24ху - 12х + 16у. 576. 5; 6; 7. 577. 2; 2,5; 3. 578. 7; 9; 11. 581. 64 кг. 583. 1)1024: 2) 1. 584. 1)30; 2)-10; 3)4.

§12

592. 4). 593 3). 594. 2). 595. 4) 596. 2) i 3) 597. 1) 4а2; 3) 7klas_1.files/image619.gifd2. 598. 1) 9у2 - х2; 3) 25d2 - с2. 600. 1) 4у2 - 7klas_1.files/image020.gifх2; 3) 16d2 - 0,01с2. 601. 1) 4b2 - 25b2; 3) b2 - 0,04b2. 602. 1) Нi; 3) так. 607. 3). 609. 1) (6ху4 - 4)(6ху4 + 4); 3) (7с - 3d4)(7с + 3d4). 610. 1) (5 - 4ху)(5 + 4ху); 3) (4 - 3с3d4)(4 + 3с2d4). 614. 1) 276; 3) 3591. 615. 1) 49; 3) 0,9991. 616. 1) 25 + 10b; 3) -70у - 25. 617. 1) 4х3у3(ху+ 1); 3) с2d2( 1 + 0,4 cd). 618.1)a3c3(ac + 6); 3)d(d+ 1,2c5). 619. 1)-1; 2)-2. 620. 1)0,25; 2) -17klas_1.files/image108.gif; 3) -5; 4) 0,875. 621. 1) 7klas_1.files/image004.gif; 2) 7klas_1.files/image552.gif. 622. 1) 0,36b2c2 - а2; 3) 25а2х6 - 7klas_1.files/image020.gif. 624. 1)а2 - 16b4; 3)х4 - у4. 625. 1)-4 + 0,25х2у2; 3) 81 - а4. 626. 1)-255; 2) 0. 628. 1) а2 + b2 + 2ab - с2.629. 1) х2 + 4х + 4 - у2. 630. 20 см i 4 см. 631. 18 см i 6 см. 632. 2 : 5. 636. 232 - 1. 637. 32 i 23. 638. 11; 13 i 15. 639. Так. 641. 1) -4,75; 2) 18. 642. 1) 4а4b6с12; 3) 16а8b12с24. 643. 15%. 644. 0,2.

§ 13

650. 2). 653. 3). 654.3) 656. 2). 657. 2) 13). 658. 2). 659. 1) 8а3; 3) 216у3. 660. 1) b3 + с3; 4) с3 + 8d3. 661. 1) а3 - n3; 2) b3 + 125d3; 6) 8b3 + 27d3; 8) 0,001а3 - 7klas_1.files/image620.gifb3. 664. 1) 1; 2)-1; 3) 9. 665. 1)1; 2) 1 669. 1)370; 3)2,06. 670.1)127; 2)0,28. 672. 1)2ab; 2)0,36a4b5. 673. 0,1c. 674.1)(6ху3 - 0,5)(36x2y6 + 3xy3 + 0,25); 3) (7c - 0,5а5)(49с2+ 3,a6с + 0,25а12). 675. 1)(10 - 0,2x2y2)( 100 + 2x2y2 + 0,043х4y4); 3)(7klas_1.files/image005.gif -2c4d7)(7klas_1.files/image621.gif + 7klas_1.files/image006.gifc4d4 + 4c8d14). 676. 1) a5 - b6; 3) m6 - 0,000001n6. 677. 1) 4096c6 - b5. 678. 1) -63; 2) 0,125. 681. 1) 5005; 2) 3600; 3) 434. 684. 1) 1: 2) 2; 3) 5; 4) -5. 685. 1) 95; 2) -1. 686. 5 см i 3 cм. 687. 5 см і 2 см. 688. 5 : 6. 695. 1)-117; 2)-335. 696. Ha 0,657 см3; 0,343 см3. 699. 1) -38; 2) -17klas_1.files/image622.gif. 701. Збільшилась на 12,5%.

§ 14

715. 3). 716. 2). 717. 2). 718. 2). 719. 2) І 3). 720. 1) 2a2; 3) 5а2b2. 721. 1) 5n2. 722. 1)2m(m + 2 + 3m2); 3) 0,4a2(a + 4a3 + 2) 723. 1) 6b2(2b3 + 4b +1); 3) 0,5d3(3 + 4d2 + 6d5). 724. 1) ab(a2 + b2 + ab). 725.1) (y + 4)(x - y); 3) (3b + 5)(b - 3). 726. 1) (5b + 6)(a - b); 3) (2y + 1 )(y - 2). 729. 1)(5m - 2)(5m + 2); 3) (0,2a2 + 0,9)(0,2a2 - 0,9). 730. 3) (0,7a2 + 0,2)(0,7a2 - 0,2). 732. 3) (x2y - 0,9)(x2y + 0,9). 733. 3) (x4y2 - 0,6)(х4y2 + 0,6).740. 3) (0,5x - 1) (0,25x2 + 0,5x + 1). 741. 3) (6 - x3)(36 + 6x3 + x6). 743. 3) a3b3(1 + ab)( 1 - ab + a2b2). 744. 3) (5ab + 4d)(25a2b2 - 20abd + 16d2). 745. 3) (7mb3 + 2n2) (49m2b6 - 14bmn2 + 4n4). 746. 1). 747.2). 748. 1) (a3 + 2)(2a + 1); 4) (a2 + b2) (ab + 1) 749. 1) (3x2 + 1)(x + 1). 750. 1)a2 + 4. 751. 1)x + 4. 754. 3)4(4b + a) (4a - b). 755. 3) 8m(2m + 3). 756. 3) 7(7 + 12y2). 757. 3) -4(2,4а2- 4). 760. 1)1. 761. 1)(а + b)(а + 1)2.762.1)(1 - ab)(24ab + a2b2). 763. 1)(m - n + р) (m - n - p - 2); 3) (a - b + с + d)(a - b - с - d - 1). 766. 1) (3x - 4y + 1) (3x - 4y + 1); 3) (3c - d - 8)(3c + d + 8). 767. 1)(x - 2)(x - 3). 768. 1)(x - 3) (x - 5). 769. 1) (x - 1 )(x + 1 )(x2 + 6). 770. 1) -4 i 4; 2) -2 i 3; 3) -1. 771. 1) (x2 - x + 1)(х2 + x + 1). 774. (a - x)(a - y)(x - y)(a + x + y). 776. 1) (a - 3)(a2 - 7a + 2); 2) (3x2 + 4x + 8)(4x + 3). 777. 1) 18; 2)-2,5; 3)90. 778. 14 м. 779. 37 i 12 років.780. 1) -1,2 і 2; 2) 1,6. 781. 42 i 30.

Розділ 4

§ 15

787. Так. 788. Так. 789. Так, n = 2k, де k, n — натуральні числа. 791. S= 18t. 1) 54 км; 2) 63 км; 3) 183,6 км. 792. S = 75t. 1) 675 км; 2) 862,5 км; 3) 1530 км. 793. 1) t; 2)t - будь-яке число; 3) g ≥ 4. 795. 1) -21; 3) -6; 5) 14. 797. 1) -17; 3) -1; 5) -9. 798. 1) -22; 3) 4; 5) -18. 801. 1) 0; -1; -2; -0,5; 0; 3) 4; 3; 2; 0,5; 0. 802. 1) 0; -1,5; -3; -2; 0; 3) 0; 1,5; 3; 4; 6. 803. 1) 81; 2) 114; 3) 224. n = 11k - 7 (k, n — натуральні числа), де n —загальна кількість сходинок, k — кількість поверхів. 809. 1) х — будь-яке число, крім 2; 2) х — будь-яке число; 3) х — будь-яке число; 4) х — будь-яке число, крім 17klas_1.files/image006.gif. 810. 1) х — будь-яке число; 2) х — будь-яке число, крім 5; 3) х — будь-яке число, крім 7klas_1.files/image006.gif; 4) х — будь-яке число. 811. 1) у ≥ 0; 2) у 7klas_1.files/image623.gif 2; 3) у ≤ 1;

4) у ≤ 7; 5) у — будь-яке число; 6) у — будь-яке число. 812. 1) у ≥ 0; 2) у ≤ 0; 3) у — будь-яке число. 813. 1) -6; -3; 2; 3; 6; 2) -7; -4; -1; 2; 8. 814. 2) Ні; 4) ні. 818. m = 0,25n + 0,4, де m — загальна маса цукерок (у кг), n — кількість гостей. 819. р = 8n, дe р — загальний об'єм витраченого бензину (у літрах), n — кількість днів. 1) 40 л; 2) 56 л; 3) 80 л; 4) 112 л. 820. 24. 822.1) -4х(3х + 5); 2) 5(n - 1)(n + 1)(n2 + 1). 823. Збільшиться на 40%. Р = 33,6 см.

§16

827. 1)Нi; 2)ні; 3)так. 828.1)Так; 2)ні; 3)так. 829. 1)A, E, F, М; 2) D, K, M. 830. 1) (2,5; 0); 3) (5; 0). 831. 1) (0; 3); 3) (0; 3,5). 832. A (4; 3), С (-4; 0), Е (-2; -4). 833. В (2; 4), D (-6; 1), F (3; -4). 840. 1) -2; 3) 2; 5) -2.841.1)7; 3) -1; 5) 7. 843. 1)Так; 2) ні; 3) ні; 4) ні. 844. N. R. 846. 1)Так; 2) ні; 3) так; 4) ні. 847. 1) Так; 2) ні; 3) так. 848. 1) Нi; 2) ні; 3) ні. 849. 1) (0; -4); 3) (0; 7klas_1.files/image128.gif). 850. 1) (3; 0); 2) (-3; 0) i (3; 0); 3) (17klas_1.files/image005.gif; 0). 851. n = 2. 852. k = 4. 853. m = 5. 854. а = 7klas_1.files/image004.gif. 855. С = 7klas_1.files/image008.gif. 856. b = 7klas_1.files/image004.gif. 857.1) М(-5, 5; -4,2); 3) М(5,5;-4,2). 858.1) С(-4,8; 1,5); 3) С(6,1;-0.2). 859. 1) L(-7klas_1.files/image624.gif; -37klas_1.files/image601.gif); 2) L -7klas_1.files/image004.gif; 7klas_1.files/image173.gif); 3) L(-27klas_1.files/image625.gif; 37klas_1.files/image011.gif3). 863. 1) 3; -0,75; -0,75; 3) х 1 i х > 3; 5) х > 2. 864. 1) 3,25: 1; 2; 8) x — будь-яке число; 5) х 1. 867. Точки перетину графіків функцій: (0; 0), (-1; 1); х < -1 i х > 0. 868. Точка перетину графіків функцій: (0; 0); х > 0. 872. (1; 1) i (-1; 1). 878. 1)420; 2)13400; 3)42436; 4) 39204. 879. 117klas_1.files/image551.gifм. 880.1)25; 2) 72; 3) 30. 881. 3967,5 грн.

§17

888. 1) 4; 2) -6; 3) 7klas_1.files/image004.gif. 894. 1) Гострий; 2) гострий; 3) тупий. 896. 1)3; 2; 1; -0,5; 2) 2; 5) немає; 6) будь-яке число. 897. 1) 0; 1; 2; -3,5; 2) -1; 5) будь- яке число; 6) немає. 901. 1) -9; 2) -7; 3) -5; 4) -3; 5) -1. 902. 1) 5; 2) 4; 3) 3; 4) 2; 5) 1. 903. 1) 1; 0; -1; 0,5; 3) -1; 0; 1; -0,5. 904.1) 4; 2,5; 1; 0; 3) -2; -0,5; 1; 2. 905. 1) Нi; 2) так; 3) ні; 4) так. 906. R. 908. 1) Нi; 2) так; 3) ні; 4) ні. 911. 2); 5) 912. 1); 3). 913. 1) (0; -3); 2) (0; 9); 3) (0;7klas_1.files/image626.gif). 914. 1) (4; 0); 3) (-7klas_1.files/image004.gif; 0); 5) (2,5; 0). 915. 1) (-3,5; 0); 2) (2,5; 0); 3) (-1,25; 0). 916. m = 16. 917. k = 6. 918. a = 0. 919. b = -0,4. 920. a = 1. 921. с =-3. 924. 1) (1; 1.5); 2) (-2; 2). 925. 1) (1; 2); 2) (2; -1).926. 1) -6; -3; -1; 1; 3; 3) -7; -5; 1; 3; 5. 927. 1) у — будь-яке число; 2) у ≥ 0; 3) у ≥ 2; 4) у ≤ -3. 928. 1)y — будь-яке число: 2) у ≥-5. 931. а =5, b = 2. 933. k =7, b = -3. 934. а = 16,с = -2. 942. 1) 6; 2) 3; 3) 6; 4) 7.943. 96. 944. 1350. 945. Зменшився на 8%.

§18

955. А, В, Е. 956. A, D. 957. 1)-0,5; 0; 0,5; 1; 2)0. 958. 1) 1; 0,5; 0;-0,5; 2)0. 959. 1) -6; 2) -3; 3) 0; 4) 3; 5)6. 960. у = 1,5х. 961. у = -2,1х. 962. 1) Нi; 2) ні; 3) ні; 4) так. 963. 1) Нi; 2) ні; 3) так; 4) так. 964. 1)Так; 2) ні; 3) ні; 4) так. 965. N, R. 969. n = -2,5. 971. b = -7klas_1.files/image173.gif. 972. 1) у = 4x; 3) у = 1,5x; 5) у = 7klas_1.files/image004.gifx. 973. 1) у = 3,5x; 3) y = -7klas_1.files/image260.gifx. 974. у = 7klas_1.files/image006.gifx. 975. у = 7klas_1.files/image007.gifx. 976. у = 5x. 977. у = -2,5x. 978. y = -4x. 979. 1) у = -7klas_1.files/image006.gif x; 3) у = - 7klas_1.files/image004.gifx.981. у = 2x, у = -2x, y = 4x. 984. 167. 985. 18,55; 5,3; 15,75. 986. 7klas_1.files/image007.gif. 987. 9765.

Розділ 5

§ 19.

1001. 1) -2; 2) -3; 3) -1; 4) -4; 5) -6; 6) -9); 7) 11; 8) 2; 9) -1; 10) 4; 11) 3; 12) 2. 1002. 1)-7; 2) 3; 3) 1; 4) 7; 5)-2; 6)-2. 1005. 1)3; 2)-3; 3) 1;4) 1; 5) 16; 6) 7. 1006. 1) 15; 2) 2; 3) -2; 4) 4. 1007. 1) 1,5; 2) 7klas_1.files/image102.gif; 3) 7klas_1.files/image627.gif; 4) -0,5; 5) 0,3; 6) 3; 7) 61; 8) 4. 1008. 1) 15;2) 7klas_1.files/image008.gif; 3)0,3; 4) -7klas_1.files/image016.gif. 1012. 1) Якщо a = -1, то коренів немає; якщо a ≠ -1, то x = 1 -a; 2) x = 7klas_1.files/image628.gif ; 3) якщо a = b, то коренів немає; якщо a ≠ b, то x = - 7klas_1.files/image416.gif; 4) якщо а = -b, токоренів немає; якщо а ≠ -b, то х = -b. 1013. 84. 1015. 1) 1277; 2) 6. 1016. 1)3см 15см; 2) на 1 см.

§20.

1023. 1)4; 2)-15; 3)0; 4)0; 5)-15; 6) немає коренів. 1024. 1)0,8; 2) 40; 3)0; 4) немає коренів. 1027. 32 i 27. 1028. 27 i 36. 1029. 320, 370 i 350. 1030. 285, 265 i 250. 1031. 10 i 30. 1032. 15 i 20. 1033. 1) 1; 2) 0,5; 3)коренів немає; 4) 7klas_1.files/image384.gif; 5) 25; 6)-9; 7) 5; 8) 1,5; 9)3,5; 10) 0,1; 11) 1,7; 12)0,25. 1034. 1) -1; 2) 2,4; 3) 2,4; 4) -4,4; 5) -1; 6) 4. 1035. 1) 4; 2) 14; 3) 5; 4) 4. 1036. 1)-24; 2)3. 1037. 60 i 70. 1038. 80 i 75. 1039. 50 i 60.1040. 70 i 80. 1041. 40 i 80. 1042. 10 i 3. 1043. 36. 1044. 120. 1045. 3, 4, 5, 6. 1046. 2, 3,4. 1047. 1)0; -2; 2)-3; 5; 3)-1; 1; 4; 4)-2; 2; 0,6. 1048.1) 1; 2)4; 3) 14; 4) 1. 1050. 8; 12; 28. 1051. 40 i 80. 1053. 1)-6; 2) 240. 1054. 11; 9.

§21.

1062. 1) y = -3x + 5; 2) y = 2x - 3,5; 3) y = 7klas_1.files/image629.gif; 4) y = 9x - 6. 1063. 1) у = -4x - 7; 2) y = 4x + 1,25. 1064. 1) x = -2y + 8 ; 2) x - y - 3,5; 3) x = -2y + 0,3; 4) х = 7klas_1.files/image019.gif y + 7klas_1.files/image018.gif. 1065. 1) x = 5y - 12; 2) x = -2y + 7klas_1.files/image005.gif. 1068.-27.1069. 7. 1070. 1) (4; 4); 2) (3; 6) або (4,8; 2,4). 1071. 1) (4; -4); 2) (-2; -6). 1073. 1) 8; 2) 0,25; 3) -1,5; 4) 13. 1076. 1) -0,2; 2) -0,6. 1077. 121; 123; 125.

§22

1086. 1)(9; 0); 2) (0;-6). 1087. 1) (4; 0); 2) (0; 5). 1088. 1)1; 2)2,5. 1089. 1. 1094. 1)3; 2)-7; 3)-9. 1095. Квадрат. 1097. 1) 3х + 2у = 120; 2)2х - 5у = 20. 1099. 5 год. 1100. 120 км/год.

§23

1107. 1) (2; 2); 2) (2; -6); 3) (3; 2); 4) (0; 2); 5) розв'язків немає; 6) безліч розв'язків. 1108. 1) (1; -1); 2) (1; 2); 3) розв'язків немає; 4) безліч розв'язків. 1109. 1) (2; 3); 2) (2; -4). 1110. (-1; 3). 1111. 1) (-1; 3); 2) (1; -2); 3) (-2; -2); 4) (1; 2); 5) (3; 3); 6) (0; 0,5). 1112. 1) (2; -1); 2) (0; 2); 3) (1; -3); 4) розв'язків немає. 1115. 1)8; 2)-2. 1116. (1; 3). 1117. 2 грн., 5 грн. 1119.30 км. 1120. 1) -0,5; 2) -7klas_1.files/image247.gif.

§24

1129. 1) (1; -2); 2) (1; 11); 3) (3; 0); 4) (5; -3); 5) (-7; 4); 6) (0,5; 2); 7) (-1; 4); 8) (1;-1); 9) (2,4; 1,2); 10) (-10; 2); 11) m = 2, n = 3; 12) q = 1,4,р = -4,4. 1130. 1) (2; -1); 2) (4; -2); 3) (3; 1); 4) (0; -2); 5) (-1; -6); 6) (2,5; 3). 1131. 1) (-1; 2); 2) (3; 2); 3) (1; -6); 4) (1; 9); 5) (2; -4); 6) (5; -3); 7) (-7; 4); 8) (7klas_1.files/image159.gif; -2); 9) (0,5; 0,2); 10) (0,5; -1); 11) m = 7klas_1.files/image630.gif, n = 7klas_1.files/image631.gif , 12) q = (-2; 7klas_1.files/image006.gif). р = -7klas_1.files/image159.gif. 1132.1) (2; -2); 2) (-3; -7); 3) (3; 0); 4) (5; -6); 5) (0,2; 1); 6) (-2; 7klas_1.files/image006.gif). 1133. 1) (1; 1); 2) (2; 0). 1136. 46 i 31. 1137. 53 i 27. 1138. 23 i 13. 1139. 24 i 12. 1140. 17 i 10. 1141. 20 і 12. 1142. 1) (2; 2); 2) (-6; 0); 3) розв'язків немає; 4) (-1; 2,5); 5) (24; 12); 6) (-9; 9); 7) (6; 8); 8) (4; -6); 9) (10; 4); 10) (39; -60,5). 1143. 1) (-19; -3); 2) (1; -1,5); 3) (5; 8); 4) (1,2; 0,7); 5) (4; -3). 1144. 41 i 34. 1145. 30 i 10. 1146. 24 см і 6 см. 1147. 5 см і 7 см. 1148. 12 грн i 22 грн. 1149. 6 грн i 14 грн.1150. 80 км/год. 1151. 80 км/год. 1152. 14 км/год i 12 км/год. 1153. 70 км/год i 60 км/год. 1154. 55 км/год і 5 км/год. 1155. 15 км/год i 5 км/год. 1156. 48 i 40. 1157. 12 i 5. 1158. 60 i 90. 1159. 76 i 20. 1160. 24 i 30.1161. 16 i 12. 1162. 33 і 43. 1163. 15 i 30. 1164. 17 i 13. 1165. 63 i 75. 1166. 13 i 15. 1167. 1) 120 i 80; 2) 250 і 50. 1168. На 64. 1169. 1) (-4; 9), (8,5; -3,5); 2) (0; -2), (17klas_1.files/image006.gif;7klas_1.files/image258.gif); 3) (-1; 1).(1; 1);4) (-3; 2), (-3; -2), (3; 2),(3; -2). 1170. 1) 6; 2) 2. 1173. 1) а ≠ 12; 2) a = 12. 1174. ±3. 1175. 1) -2 i 0,5. 1177. 1. 1178. 10 i 15. 1179. 27 i 3. 1180. 4 i 12. 1181. 28 i 68. 1182. 90 i 100. 1183. 9 i 6. 1184. 32%. 1185. 24. 1187. 1)6; 2) 5.

Повторення

Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

2. 1)9,5; 2) 13,8; 3) 1 7klas_1.files/image006.gif ; 4) 7klas_1.files/image632.gif. 4. 59. 5. 46. 7. 1)-14; 2)-2. 12. 1)28 i 45; 2) 18 i 40, 625. 12. 1)3; 2) 14,2. 16. 1) 13х - 34; 2) 0,5х + 8. 18. -17klas_1.files/image134.gif.

ОДНОЧЛЕНИ

1. 1) 64; 2) 66. 2. 1) 212; 3) 83; 5) 642. 3. 1) 212; 2) 45. 4. 1) 0,5; 2) 0,16; 3) 24; 4) 1369. 6. 1) -1,8; 2) -0,75; 3) 0,3. 8. 1) x23; 4) a17. 9. 1) 88; 4) 85. 10. 1) 0,710; 4) 1,213. 11. 1) 32; 2) 321. 12. 1) 0; 2) -8; 3) 0. 13. 1) 2.14. 1) 0; 2) -1; 3) -16. 15. 1) 4, 5; 2) 1, 2. 16. 1) x17; 2) a4; 5) 0; 9) a8b5. 17. 14,4. 22.1) a10b8c2. 25. 1)2; 2) 1.

МНОГОЧЛЕНИ

1. 1) -22a18; 2) a2b2c. 2. 1) -9x2; 2) 51xy2 + 13x2y. 3. 1) 7x2 + x + 3, 2; 3) 1,8x5 + 6x3 + 3x2 + 4x - 2,9, 5; 4) 7klas_1.files/image006.gif x5 - 9,8x4 + 5x3 - 0,7x2 - 6, 5. 4. 1) 5m2; 2) 7k2 - 3; 3) 4m. 5. 1)0,2x2 - 1,6x - 48; 2)-x2 - 6,5x - 9; 6)x4 - 1296; 7) -2x3 + 4x2 + 0,5x — 1. 6. 2)-9,1; 3) 16,4. 7. 3)-1. 10. 1)-4,61a2 + 5,6b2, 2; 2) -50a2 + 4b2 + 18. 2; 3) 0, 0; 4) x7n, 7n. 11. 1) 9b2; 3) -1; 4) 2a8n+4. 12. 1) -9; 4) 0,75; 7) -0,25 13. 1) -5; 2) 0; 3) -11,5; 6) 0. 15. 42, 48. 16. 20. 17. 1)8100; 2) 25; 3)640000; 4)36. 19. 1)(3 - 2b)2; 2)25 + 20c; 3)a2; 4) 48y. 20. 1) 0,375; 2) -7klas_1.files/image005.gif; 3) коренів немає; 4) -1. 23. Вказівка: виконай те заміну: х2 + у - 4 = m. 24. 1) 2,5; 2) 6,5. 25. 1) 7300; 2) 4,92; 3) 4891.26. 1) 3аb; 2) 7klas_1.files/image633.gifm2; 3) 17klas_1.files/image049.gifс2 ; 4) 0,6аbх. 27. 1) -1; 2) -1; 3) -1; 4) 7klas_1.files/image112.gif. 29. 1) 12х; 2) 12х2 + 16. 31. 12 см; 9 см i 16 см. 32. 8 см. 33. 7 см.

ФУНКЦІЇ

1. 1) < 2) <; 3)<. 2. 1) —0,2; 2)-0,2 або 0,2; 3) коренів немає. 3. 1)4; 2) -1 або 1. 4. 1) х — будь-яке число, крім 2,5; 2) х — будь-яке число, крім 0; 3) х — будь-яке число, крім 0,4. 5. 1) у < 0; 2) у < 3; 3) у < -2. 6. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) так. 7. 1) Так; 2) ні; 3) так; 4) так. 9. 1) (0; -11) i (37klas_1.files/image004.gif; 0); 3) (0; 3,6) i (1,5; 0). 10. a > 0, b < 0 (мал. 84); a < 0, b < 0 (мал. 85); a > 0, b < 0(мал. 86); а > 0, b > 0 (мал. 87); а < 0, b > 0(мал. 88); a = 0, b > 0(мал. 89). 11. 1) (-4; -4); 2) (-2,4; 2,4); 3) (-0,4; 10,4). 12. a = 5, b =-8. 13. k = 24, b =-3. 14. 1) y = 2;3) у = 2,5. 15. 1)Так; 2) ні; 3) ні; 4)так. 16. 1) у ≥ -4; 2) у ≥ 2; 3) у ≥ 0; 4) у ≤ 1. 21. у = -2х + 1,5 (мал.90), у = 7klas_1.files/image004.gifх - 2 (мал. 91). 22. 1) у = -0,5х; 3)у = 3,5х. 24. a > 0 (мал. 92); 2) a < 0 (мал. 93); a = 0 (мал. 94). 27. у = 0,2х. 28. у=0,4х. 29. у = 5х. 30. у = -6х.

Розділ 5. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

2. 1)6; 2) -3; 3) 2,5; 4) 15 3. 1) 2; 2) 47klas_1.files/image004.gif; 3) -44,2; 4) 0,6. 6. 60, 40 i 25. 7. 3 i 9. 8. 60 i 70. 9. 301, 302, 303. 14. 1) (3; 3); 2) (1; -2); 3) розв’язків немає; 4) безліч розв’язків. 15. 1) (-1; -3); 2) (4; -1); 3) (-1; -3); 4) (1; -6); 5)(1; 1); 6) (1; -2). 16. 1) (4; 6); 2) (8; 10); 3)(7klas_1.files/image527.gif; 7klas_1.files/image019.gif); 4) (0; -1); 5) (-2; 1). 17. 30 і 25. 18. 55 і 45. 19. 20 i 5. 20. 15 i 18. 21.17 i 7. 22. 5 i 7. 24. 7klas_1.files/image026.gif. 25. 7klas_1.files/image049.gif. 26. 12 i 25. 27. 100 i 70. 28. 70 і 80. 29. 450. 30. 12, 5 i 2,5.31. 20 i 3. 32.9 i 35.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити