Підручник Геометрія 8 клас - Істер О. С. - Генеза 2016 рік

ВПРАВИ НА ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ 7 КЛАСУ

1. Точка N належить відрізку AB = 7,6 см. Знайдіть довжини відрізків AN і NB, якщо:

1) AN утричі більший за NB;

2) NB більший за AN на 2,6 см.

2. Знайдіть градусні міри суміжних кутів, якщо вони відносяться як 4 : 5.

3. Знайдіть градусні міри кожного з кутів, що утворилися при перетині двох прямих, якщо сума двох з них дорівнює 162°.

4. Чи є прямі а і b на малюнках 288-290 паралельними?

Мал. 288

Мал. 289

Мал. 290

5. Один із кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 70°. Знайдіть інші сім кутів.

6. Одна зі сторін трикутника - удвічі менша від другої і на 4 см менша за третю. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 24 см.

7. Дано: AB = CD, ∠ABD = ∠BDC (мал. 291).

Довести: ∆ABD = ∆CDB.

Мал. 291

8. Накресліть різносторонній гострокутний трикутник ABC. Проведіть у ньому медіану AM, висоту AH, бісектрису AL.

9. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі дорівнює 54°.

10. У трикутнику ABC проведено бісектрису BL. Знайдіть ∠A, якщо ∠C = 80°, ∠LBC = 35°.

11. Зовнішні кути при двох вершинах трикутника відповідно дорівнюють 120° і 140°. Знайдіть градусну міру кожного з його внутрішніх кутів.

12. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо один з них у 8 разів менший від другого.

13. На малюнку 292 точка O - центр кола, ∠CAO = 15°. Знайдіть ∠COB.

Мал. 292


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити