Підручник Геометрія 9 клас - М. І. Бурда - Оріон 2017 рік

Дорогі учні!

Розділ 1 Метод координат на площині

§ 1. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

§ 2. КООРДИНАТИ СЕРЕДИНИ ВІДРІЗКА

§ 3. СИНУС, КОСИНУС І ТАНГЕНС КУТІВ ВІД 0° ДО 180°

§ 4. ОСНОВНІ ТОТОЖНОСТІ ДЛЯ sin a, cos а і tg а

§ 5. ПОНЯТТЯ РІВНЯННЯ ФІГУРИ. РІВНЯННЯ КОЛА

§ 6. РІВНЯННЯ ПРЯМОЇ

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 1

Розділ 2 Вектори на площині

§ 7. ПОНЯТТЯ ВЕКТОРА

§ 8. ДІЇ НАД ВЕКТОРАМИ

§ 9. КООРДИНАТИ ВЕКТОРА

§ 10. СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРІВ

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 2

Розділ 3 Розв'язування трикутників

§ 11. ТЕОРЕМА СИНУСІВ

§ 12. ТЕОРЕМА КОСИНУСІВ

§ 13. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§ 14. ФОРМУЛИ ПЛОЩІ ТРИКУТНИКА

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 3

Розділ 4 Правильні многокутники. Довжина кола. Площу круга

§ 15. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

§ 16. РАДІУСИ ОПИСАНИХ І ВПИСАНИХ КІЛ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

§ 17. ДОВЖИНА КОЛА. ДОВЖИНА ДУГИ КОЛА

§ 18. ПЛОЩА КРУГА ТА ЙОГО ЧАСТИН

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 4

Розділ 5 Геометричні перетворення

§ 19. ПЕРЕМІЩЕННЯ

§ 20. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ТОЧКИ І ПРЯМОЇ

§ 21. ПОВОРОТ

§ 22. ПАРАЛЕЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ

§ 23. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДІБНОСТІ

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ РОЗДІЛУ 5

ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ЗНАТИ БІЛЬШЕ

ГОТУЄМОСЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ГОТУЄМОСЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1 ТАБЛИЦЯ СИНУСІВ І КОСИНУСІВ

Додаток 2 ТАБЛИЦЯ ТАНГЕНСІВ

Додаток 3 ТАБЛИЦЯ КВАДРАТІВ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ВІД 10 ДО 99

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити