Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

Розділ 2 ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Домашня самостійна робота № 2

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А-Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Дано: Які координати у вектора ?

А. (-6; 4);

Б. (-2; 6);

В. (2; 6);  

Г. (2; 4).

2. Дано: Які координати у вектора ?

А. (3; 2);

Б. (3; -4);

В. (-3; -4); 

Г. (7; -4).

3. Чому дорівнює скалярний добуток векторів

А. -4;

Б. 0;

В. -8;

Г. 12.

4. Знайдіть модуль вектора , якщо A(-4; 6), B(0; 9).

А. 5;

Б. 6;

В. 8;

Г. 9.

5. Укажіть вектор, що є сумою векторів i зображених на малюнку 89.

Мал. 89

6. Знайдіть координати вектора якщо

А. (-5; -3);

Б. (-3; 19);

В. (-15; -9);

Г. (-9; 5).

7. Дано вектори При якому значенні х вектори i колінеарні?

А. 4;

Б. -1;

В. 1;

Г. -4.

8. Дано вектори При якому значенні у вектори i перпендикулярні?

А. 4,5;

Б. 32;

В. -32;

Г. -4,5.

9. Дано вектори Знайдіть

А. 45°;

Б. 60°;

В. 120°;

Г. 135°.

10. Модуль вектора дорівнює 5. Знайдіть координати вектора , якщо координата x цього вектора на 1 менша від координати у.

A. (3; 4); Б. (3; 4) або (-4; -3);

B. (-4; -3); Г. (4; 3).

11. Чотирикутник ABCD з вершинами в точках

А(7; 15), B(5; 9), С(7; 3), D(9; 9) є…

A. квадратом; Б. трапецією;

B. ромбом; Г. прямокутником.

12. Дано: Знайти:

А. 5; Б. 4; В. ; Г. 3.

Завдання для перевірки знань № 2 до § 6-10

1. Позначте в зошиті точки A, K і L, що не лежать на одній прямій. Накресліть вектори

2. Дано вектори Знайдіть координати вектора:

3. Знайдіть скалярний добуток векторів

4. Знайдіть координати вектора та його модуль, якщо А(-2; 4), В(2; 1).

5. Дано вектори Знайдіть координати вектора

6. Дано вектори i (мал. 90). Побудуйте вектори:

7. Дано вектори При якому значенні х вектори i :

1) колінеарні; 2) перпендикулярні?

8. Дано вектори Знайдіть кут між векторами i .

Мал. 90

9. Доведіть за допомогою векторів, що чотирикутник з вершинами в точках А(4; 8), B(10; 10), С(16; 8), D(10; 6) - ромб.

Додаткові завдання

10. Доведіть, що точки А(5; -7), B(6; -9) і С(3; -3) лежать на одній прямій.

11. Відомо, що Знайдіть


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити