Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

Розділ 4 ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

Домашня самостійна робота № 4

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А-Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Центральний кут правильного шестикутника дорівнює…

А. 30°;

Б. 45°;

В. 60°;

Г. 120°.

2. Довжина кола, радіус якого 6 см, дорівнює…

А. 12 см;

Б. 12 см;

В. 6 см;

Г. 24 см.

3. Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 10 см.

А. 25 см2;

Б. 100 см2;

В. 20 см2;

Г. 25 см2.

4. Чому дорівнює градусна міра внутрішнього кута правильного вісімнадцятикутника?

А. 100 °;

Б. 155°;

В. 160°;

Г. 165°.

5. Радіус кола дорівнює 9 см. Знайдіть довжину дуги, градусна міра якої 240°.

А. 12 см;

Б. 6 см;

В. 9 см;

Г. 18 см.

6. Знайдіть площу сектора круга, радіус якого 6 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 100°.

А. 20 см2;

Б. 10 см2;

В. 36 см2;

Г. см2.

7. Зовнішній кут правильного многокутника складає від внутрішнього. Знайдіть, скільки сторін у цього многокутника.

А. 9;

Б. 10;

В. 12;

Г. 16.

8. Хорда, довжина якої 8 см, стягує дугу кола, градусна міра якої 90°. Знайдіть довжину кола.

A. 8 см; Б. 32 см;

B. 8 см; Г. 16 см.

9. Знайдіть площу кільця, розміщеного між двома концентричними колами, радіуси яких дорівнюють 7 см і 4 см.

A. 3 см2; Б. 9 см2;

B. 33 см2; Г. 45 см2.

10. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 6 см, а радіус кола, вписаного у правильний многокутник, - З см. Знайдіть кількість сторін многокутника.

А. 3;

Б. 4;

В. 6;

Г. 8.

11. За довжиною дуги, що дорівнює 4л см, знайдіть її хорду, якщо дуга містить 120°.

А. 6 см;

Б. 12 см;

В. 6 см;

Г. 6 см.

12. Кінці хорди, завдовжки 6 см, ділять коло у відношенні 1 : 5. Знайдіть площу меншого з утворених сегментів.

A. 36л см2;  Б. (6 - 9) см2;

B. (6 + 9) см2; Г. 6 см2.

Завдання для перевірки знань № 4 до § 15-17

1. Знайдіть центральний кут правильного двадцятикутника.

2. Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 6 см.

3. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 8 дм.

4. Знайдіть міри внутрішнього та зовнішнього кутів правильного тридцятикутника.

5. Радіус кола дорівнює 12 см. Знайдіть довжину дуги, що відповідає центральному куту 150 °.

6. Знайдіть площу сектора круга радіуса 4 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 45°.

7. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, у якого зовнішній кут на 90° менший за внутрішній.

8. Хорда, довжина якої 4 см, стягує дугу кола, градусна міра якої 120°. Знайдіть довжину кола.

9. Знайдіть площу круга, вписаного в рівнобічну трапецію з основами 6 см і 10 см.

Додаткові завдання

10. Радіус кола, вписаного у правильний многокутник, дорівнює 3 см, а радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, - 6 см. Знайдіть кількість сторін многокутника та його сторону.

11. Кінці хорди, довжиною 6 см, ділять коло у відношенні 1 : 3. Знайдіть площі сегментів, що утворилися.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити