Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ЗА КУРС ГЕОМЕТРІЇ 9 КЛАСУ

1. Знайдіть координати середини відрізка CD, якщо C(-2; 4), D(8; 10).

2. Знайдіть модуль вектора

3. Сторони двох правильних п’ятикутників відносяться як 5 : 2. Як відносяться їх площі?

4. Дано вектори Знайдіть координати вектора

5. Знайдіть сторону AB трикутника ABC, якщо ∠C = 60°, ∠A = 45°, BC = см.

6. Внутрішній кут правильного многокутника дорівнює 144°. Знайдіть:

1) кількість сторін многокутника;

2) сторону многокутника, якщо його периметр дорівнює 80 см.

7. Складіть рівняння прямої, що проходить через точку A(-2; -1) і утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 135°.

8. Знайдіть довжину кола, вписаного у трикутник зі сторонами 13 см, 4 см і 15 см.

9. Дві сторони трикутника дорівнюють 1 см і 4 см.

Знайдіть третю сторону, якщо вона у разів більша за радіус кола, описаного навколо трикутника. Скільки розв’язків має задача?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити