Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

Розділ 1 МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

§1. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА

§2. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС КУТІВ ВІД 0 ДО 180. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ТОТОЖНОСТІ

§3. КООРДИНАТИ СЕРЕДИНИ ВІДРІЗКА. ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ ІЗ ЗАДАНИМИ КООРДИНАТАМИ

§4. РІВНЯННЯ КОЛА

§5. РІВНЯННЯ ПРЯМОЇ

Домашня самостійна робота № 1

Вправи для повторення розділу 1

Розділ 2 ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§6. ВЕКТОР. МОДУЛЬ І НАПРЯМ ВЕКТОРА. КОЛІНЕАРНІ ВЕКТОРИ. РІВНІСТЬ ВЕКТОРІВ

§7. КООРДИНАТИ ВЕКТОРА

§8. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВЕКТОРІВ

§9. МНОЖЕННЯ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО

§10. СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРІВ

Домашня самостійна робота № 2

Вправи для повторення розділу 2

Найвеличніший арифметик своєї епохи

Розділ 3 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§11. ТЕОРЕМА КОСИНУСІВ

§12. ТЕОРЕМА СИНУСІВ

§13. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ. ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ

§14. ФОРМУЛИ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ТРИКУТНИКА

Домашня самостійна робота № 3

Вправи для повторення розділу З

Розділ 4 ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

§15. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ФОРМУЛИ РАДІУСІВ ВПИСАНИХ І ОПИСАНИХ КІЛ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

§16. ДОВЖИНА КОЛА. ДОВЖИНА ДУГИ КОЛА

§17. ПЛОЩА КРУГА ТА ЙОГО ЧАСТИН

Домашня самостійна робота № 4

Вправи для повторення розділу 4

Розділ 5 ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§18. ПЕРЕМІЩЕННЯ (РУХ) ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. РІВНІСТЬ ФІГУР

§19. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ТОЧКИ

§20. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ПРЯМОЇ

§21. ПОВОРОТ

§22. ПАРАЛЕЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ

§23. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДІБНОСТІ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ПОДІБНІСТЬ ФІГУР

§24. ПЛОЩІ ПОДІБНИХ ФІГУР

Домашня самостійна робота № 5

Вправи для повторення розділу 5

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ЗА КУРС ГЕОМЕТРІЇ 9 КЛАСУ

ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

ДОДАТОК

ВІДПОВІДІ, ВКАЗІВКИ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити