Підручник Геометрія з поглибленим вивченням математики 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

ВІД АВТОРІВ

§1 ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ 8 КЛАСУ

1. Задачі на повторення навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

§2 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

2. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута від 0° до 180°

3. Теорема косинусів

4. Теорема синусів

ТРИГОНОМЕТРИЧНА ФОРМА ТЕОРЕМИ ЧЕВИ

ФОРМУЛА ЕЙЛЕРА ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ ЦЕНТРАМИ ВПИСАНОГО Й ОПИСАНОГО КІЛ ТРИКУТНИКА

5. Розв'язування трикутників

ТРИГОНОМЕТРІЯ - НАУКА ПРО ВИМІРЮВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

6. Формули для знаходження площі трикутника

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 2

§3 ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

7. Правильні многокутники та їхні властивості

8. Довжина кола. Площа круга

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 3

§4 ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

9. Відстань між двома точками із заданими координатами. поділ відрізка в заданому відношенні

10. Рівняння фігури

11. Загальне рівняння прямої

12. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння прямої, яка проходить через дві дані точки

13. Метод координат

ЯК БУДУВАЛИ МІСТ МІЖ ГЕОМЕТРІЄЮ ТА АЛГЕБРОЮ

РАДИКАЛЬНА ВІСЬ ДВОХ КІЛ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 4

§5 ВЕКТОРИ

14. Поняття вектора

15. Координати вектора

16. Додавання і віднімання векторів

17. Множення вектора на число. Застосування векторів до розв'язування задач

18. Скалярний добуток векторів

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 5

§6 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФІГУР

19. Перетворення (відображення) фігур

20. Рух. Паралельне перенесення

21. Осьова симетрія

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА ЮНИХ МАТЕМАТИКІВ

22. Центральна симетрія

23. Поворот

24. Гомотетія. Подібність фігур

ІНВЕРСІЯ

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 6

§7 ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

25. Прямі й площини в просторі

26. Пряма призма. Піраміда

27. Циліндр. Конус. Куля

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 7

Дружимо з комп'ютером

Відповіді та вказівки до вправ

Предметний покажчик

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити