Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 1 Метод координат на площині

Самостійна робота 1

Варіант 1

*. Порівняйте з нулем значення виразу sin 130° ∙ cos 50° ∙ tg 80° ∙ cos 150°. рівняння кола з центром у точці A(-2; 3), яке проходить через точку В(1; -1).

3●. Напишіть рівняння медіани AM ∆ABC та знайдіть її довжину, якщо A(-3; 2), В(4; 1), С(5; -4).

Варіант 2

1°. Порівняйте з нулем значення виразу cos 125° ∙ sin 135° ∙ cos 20° ∙ tg 130°. Напишіть рівняння кола з центром у точці A(4; 3), яке дотикається до осі OX.

3●. Напишіть рівняння середньої лінії MN ∆ABC(MN͡ АС) і знайдіть її довжину, якщо А(-1; -3), В(3; 7), С(5; 1).

Варіант 3

1°. Порівняйте з нулем значення виразу tg 123° ∙ sin 132° ∙ cos 15° ∙ sin 15°. Напишіть рівняння кола з центром у точці А(1; -3), яке проходить через початок координат.

3●. Напишіть рівняння медіани AM ∆ABC і знайдіть її довжину, якщо А(3; 5), В(-4; 2), С(2; -4).

Варіант 4

1°. Порівняйте з нулем значення виразу cos 20° ∙ sin 135° ∙ cos 120° ∙ tg 23°. Напишіть рівняння кола з центром у точці A(4; 3), яке дотикається до осі OY.

3●. Напишіть рівняння середньої лінії MN трапеції ABCD(ВС͡ AD) і знайдіть її довжину, якщо A(3; -3), В(-1; 1), С(3; 3), D(5; 1).

Тут і далі:

° — початковий і середній рівні;

• — достатній рівень;

•• — високий рівень.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити