Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 1 Метод координат на площині

Тестові завдання 1

1. Знайдіть довжину відрізка AB, якщо A(1; 2), B(1; 6).

а) 2;

б) 4;

в) 2;

г) 16.

2. Дано точки А(-1; 3) і В(5; 6). Знайдіть координати точки М, яка ділить відрізок АВ навпіл.

а) М(4; 9);

б) М(6; 3);

в) М(3; 1,5);

г) М(2; 4,5).

3. Яка пряма паралельна до прямої у = 3х + 5?

а) у = 5;

б) 3х + y= 4;

в) у - 3х = 2;

г) х + 3y= 6.

4. Який знак слід поставити замість *: sin 128° * cos 128°?

а) >;

б) <;

в) =;

г) не можна встановити.

5. Яка пряма утворює кут 135° з додатним напрямом осі ОХ?

а) y- х = 3;

б) у = 2 - 0,5х;

в) х + y= 5;

г) х - у = 7.

6. Радіус якого кола дорівнює 4?

а) х2 + у2 = 4;

б) (х - 1)2 + (у - 2)2 = 16;

в) (х + 2)2 + у2 = 2;

г) х2 + (у - 2)2 - 8 = 0.

7. АВ — діаметр кола. Яке з рівнянь є рівнянням цього кола, якщо А(1; 3), В(-1; -3)?

а) х2 + у2 = 10;

б) (х - 1)2 + (у - 3)2 = 10;

в) х2 + у2 = √10;

г) (х -1)2 + (у -1)2 = √10.

8. Вкажіть хибну рівність.

а) sin2140° + cos2140° = 1;

б) sin 23° = -sin 157°;

в) cos 57° = sin 33°;

г) cos 123° = -cos 57°.

9. Яке з рівнянь є рівнянням діаметра кола х2 + у2 = 25, проведеного через точку А(3; 4)?

а) 3х + 4у = 25;

б) у = х;

в) у = х;

г) 3х + 4у = 5.

10. Яка з прямих не є дотичною до кола х2 + (у - 2)2 = 9?

а) х = 3;

б) у = 3;

в) х = -3;

г) у = -1.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити