Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 2 Вектори на площині

Вектор — одне з фундаментальних понять математики. Цікавою та складною є історія його виникнення та розвитку. Принаймні три джерела створювали основу і надавали сил векторному численню. Це — геометричне (числення відрізків), механічне (дослідження векторних величин) і алгебраїчне (теорія кватерніонів). Найбільш загальна теорія векторів побудована на початку ХХ століття на аксіоматичній основі.

Векторний метод розв’язання задач — важливий і потужний метод елементарної геометрії. Доведені за його допомогою твердження правильні не лише для фігур на площині, а й для тривимірного і навіть для n-вимірних просторів.

У цьому розділі ви ознайомитеся з поняттям вектора та його різними інтерпретаціями, навчитеся виконувати дії з векторами та використовувати властивості векторів до розв’язування задач.

Для чого вивчати вектори?

За допомогою векторного методу зручно характеризувати геометричні та інші об’єкти та співвідношення між ними. Саме тому вектори ефективно використовуються у математиці, фізиці, хімії, астрономії та інших природничих науках.

Використовують вектори та їх властивості також у багатьох сферах людської діяльності (у спорті, транспорті, у будівництві тощо).

У видавництвах, рекламних агентствах і дизайнерських бюро щодня створюють і виводять на екран та друк багато різних зображень. Такі роботи виконують засобами комп’ютерних технологій на основі спеціальних програм, а саме — комп’ютерної графіки. Одним із видів комп’ютерної графіки є векторна графіка, у якій для опису зображення використовують вектори (на відміну від растрової графіки, яка описує зображення як масив точок).

А де ще використовують вектори? Наведіть свої приклади.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити