Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 2 Вектори на площині

Тестові завдання 2

1.Знайдіть координати вектора , якщо А(-1; -3), B(-7; 12).

а) (6; -15);

б) (-6; 15);

в) (-8; 9);

г) (-6; 9).

2.Яка умова перпендикулярності векторів і ?

а) + = 0; 

б) - = 0;

в) = 0;

г) не можна встановити.

3. Дано: = (-2;1), С = (4; -3). Знайдіть координати вектора = 2 + 3.

а) (8; -7); 

б) (-14; 0);

в) (8; 11);

г) (-2; 3).

4.Знайдіть довжину вектора = (-2; 4).

а) 2

б) ±2;

в) ±2;

г) 2.

5.Який із векторів колінеарний вектору = (-1; 4) ?

а) (-2; -8);

б) (0,5; 2);

в) (3; -3);

г) (4; -16).

6.Встановіть вид трикутника АВС, якщо = (-1; 3), = (6; 2).

а) рівнобедрений;

б) гoстрокутний;

в) прямокутний;

г) тупокутний.

7.Знайдіть кут між одиничними векторами і , якщо = 0,5.

а) 30°;

б) 60°;

в) 120°;

г) 45°.

8.При якому значенні m вектори = (-2; 6) і = (9; ) перпендикулярні?

а) -3;

б) 27;

в) 3;

г) -27.

9.При якому значенні х вектори = (3; х) і = (-6; 7) колінеарні?

а) 14;

б) 3,5;

в) -3,5;

г) -14.

10.У якому з випадків точки M1 і М2 збігаються?

а)1 = 2;

б)1 = 2;

в)1 =;

г) .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити