Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 4 Правильні многокутники

Тестові завдання 4

1. Довжина кола радіуса 6 см дорівнює:

а) 3 см;

б) 6 см;

в) 12 см;

г) 36 см.

2. Кут правильного шестикутника дорівнює:

а) 110°;

б) 120°;

в) 135°;

г) 150°.

3. Центральний кут правильного 8-кутника дорівнює:

а) 60°;

б) 40°;

в) 45°;

г) 72°.

4. R і r — радіуси описаного і вписаного в правильний трикутник кіл. Який знак слід поставити замість *: R * 2r?

а) >;

б) <;

в) =;

г) не можна встановити.

5. Площа півкруга діаметра 10 см дорівнює:

а) 25 см2;

б) 100 см2;

в) 12,5 см2;

г) 50 см2.

6. Сторона квадрата, описаного навколо кола завдовжки 16 см, дорівнює:

а) 16 см;

б) 8 см;

в) 4 см;

г) 4 см.

7. Правильний ∆АBC вписаний в коло. Знайдіть довжину кола, якщо довжина дуги ВАС дорівнює 6 см.

а) 12 см;

б) 12 см;

в) 9 см;

г) 4 см.

8. Знайдіть площу сектора круга радіуса 6 см з центральним кутом 60°.

а) 6 см2;

б) 36 см2;

в) 9 см2;

г) 2 см2.

9. Площа круга дорівнює 100 см2. Знайдіть довжину його кола.

а) 100 см;

б) 50 см;

в) 20 см;

г) 2500 см.

10. Периметр правильного шестикутника дорівнює 48 см. Знайдіть довжину кола, описаного навколо нього.

а) 16 см;

б) 96 см;

в) 8 см;

г) 12 см.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити