Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Розділ 5 Геометричні перетворення

Тестові завдання 5

1. Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?

а) поворот;

б) центральна симетрія;

в) перетворення подібності;

г) осьова симетрія.

2.Точки А і В симетричні відносно точки О. Який знак слід поставити замість *: АВ * 2АО?

а) >;

б) <;

в) =;

г) ≠.

3. ∆АВС при повороті навколо точки А на кут 60° відобразився на ∆АВ1С1. Знайдіть ВАС, якщо В1АС1 = 85°.

а) 85°;

б) 145°;

в) 95°;

г) 35°.

4. Яка з фігур має лише 4 осі симетрії?

а) коло;

б) квадрат;

в) ромб;

г) прямокутник.

5. Точки А(-4; 6) і В(-2; 2) симетричні відносно точки М. Знайдіть її координати.

а) (-6; 8);

б) (-3; 2);

в) (-3; 4);

г) (-1; 2).

6. Точки Р і К симетричні відносно прямої . Який знак слід поставити замість *: РК * ?

7. При паралельному перенесенні точка А(-3; 5) відобразилась на точку В(-1; 3). У яку точку відобразиться середина відрізка АВ?

а) (-2; 4);

б) (-4; -6);

в) (1; 1);

г) (0; 2).

8. Які з фігур не завжди подібні?

а) два кола;

б) два квадрати;

в) два правильні трикутники;

г) два ромба.

9. Площі двох півкругів відносяться як 4 : 9. Як відносяться їх радіуси?

а) 16 : 81;

б) 2 : 4,5;

в) 1 : 1,5;

г) 2 : 3.

10. Який з правильних многокутників є центрально-симетричним?

а) трикутник;

б) п’ятикутник;

в) шестикутник;

г) семикутник.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити