Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Додатки

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 1 Цікаві криві

Клас поділяється на три групи: «історики», «математики», «комп’ютерні дизайнери». Кожен учень може взяти участь у роботі однієї або двох проектних груп. Учні формуються у групи і працюють індивідуально чи в парах над однією із запропонованих тем.

1. «Історики» досліджують, які криві були предметом вивчення математиків у різні часи, розглядають особливості використання цих кривих, з’ясовують походження їх назв, ознайомлюються з життєвим шляхом математиків, які досліджували ці криві. Учням можна запропонувати розглянути історію дослідження вже відомих їм кривих (параболи, гіперболи, еліпса, кола) або тих, що будуть вивчати в старшій школі (синусоїди, тангенсоїди). Крім цього, це, наприклад, можуть бути такі криві:

• спіраль Архімеда;

• ланцюгова лінія;

• локон Аньєзі;

• циклоїда;

• Декартів лист.

2. «Математики» вивчають різні системи координат і правила побудови в них. Дізнаються, якими формулами задають відомі їм криві в нових системах координат. З’ясовують переваги і недоліки цих систем координат і способи використання. Конструюють свою криву та подають її аналітично і графічно у кількох системах координат.

Учням можна запропонувати ознайомитися детальніше з однією із таких систем координат:

• прямокутна система координат на площині;

• прямокутна система координат у просторі;

• полярна система координат;

• сферична система координат.

3. «Комп’ютерні дизайнери» вивчають один з доступних програмних засобів (Excel, GeoGebra, Granта інші) для зручної побудови кривих. За допомогою обраного програмного засобу будують криві, які важко побудувати традиційним способом.

Теми дляпроектної діяльності повідомляються учням наприкінці вересня.

Результати роботи над проектом бажано оформити у вигляді групового портфоліо з комп’ютерною презентацією.

Захист проектів доцільно провести на позакласному заході, запросивши учнів інших класів, учителів і батьків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити