Підручник Геометрія 9 клас - Г П. Бевз - Освіта 2017 рік

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці!

Як працювати з підручником

Розділ 1 Метод координат на площині

Для чого вивчати координати та метод координат?

§ 1 Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°

§ 2 Тригонометричні тотожності

§ 3 Декартові координати

§ 4 Відстань між точками

§ 5 Рівняння кола

§ 6 Рівняння прямої

Задачі за готовими малюнками

Самостійна робота 1

Тестові завдання 1

Типові задачі для контрольної роботи

Головне в розділі 1

Розділ 2 Вектори на площині

Для чого вивчати вектори?

§ 7 Вектори

§ 8 Координати вектора

§ 9 Додавання і віднімання векторів

§ 10 Множення вектора на число

§ 11 Скалярний добуток векторів

§ 12 Застосування векторів

Задачі за готовими малюнками

Самостійна робота 2

Тестові завдання 2

Типові задачі для контрольної роботи

Головне в розділі 2

Розділ 3 Розв'язування трикутників

Для чого вивчати тригонометрію?

§ 13 Теорема косинусів

§ 14 Теорема синусів

§ 15 Розв'язування трикутників

§ 16 Формули для знаходження площі трикутника

Задачі за готовими малюнками

Самостійна робота 3

Тестові завдання 3

Типові задачі для контрольної роботи

Головне в розділі 3

Розділ 4 Правильні многокутники

Для чого вивчати правильні многокутники?

§ 17 Правильні многокутники та їх властивості

§ 18 Правильні многокутники та кола

§ 19 Довжина кола і дуги кола

§ 20 Площа круга та його частин

Задачі за готовими малюнками

Самостійна робота 4

Тестові завдання 4

Типові задачі для контрольної роботи

Головне в розділі 4

Розділ 5 Геометричні перетворення

Для чого вивчати геометричні перетворення?

§ 21 Переміщення та його властивості

§ 22 Симетрія відносно точки

§ 23 Симетрія відносно прямої

§ 24 Поворот

§ 25 Паралельне перенесення

§ 26 Перетворення подібності

Задачі за готовими малюнками

Самостійна робота 5

Тестові завдання 5

Типові задачі для контрольної роботи

Головне в розділі 5

Додатки

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 1 Цікаві криві

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЕКТ 2 Векторний метод розв'язування задач

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 3 Знайома і незнайома тригонометрія

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 4 Замощення площини

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 5 Орнаменти і геометричні перетворення

Задачі підвищеної складності

Задачі для повторення

Тренувальні тести

Відомості за курс основної школи

Предметний покажчик

Відповіді


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити