Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

§2 ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його кут дорівнює 170°.

А) 30; В) 36;

Б) 32; Г) такого многокутника не існує.

2. Чому дорівнює центральний кут правильного десятикутника?

А) 18°;

Б) 36°;

В) 144°;

Г) 10°.

3. Який найбільший центральний кут може мати правильний многокутник?

А) 90°; В) 150°;

Б) 120°; Г) не можна вказати.

4. У коло вписано правильний шестикутник, сторона якого дорівнює а. Знайдіть сторону трикутника, описаного навколо цього кола.

5. Чому дорівнює радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, менша діагональ якого дорівнює 12 см?

6. Знайдіть довжину дуги кола, градусна міра якої дорівнює 207°, якщо радіус кола — 4 см.

А) 23 см;

Б) 4,6 см;

В) 23 см;

Г) 4,6 см.

7. Яку частину площі круга становить площа сектора, центральний кут якого дорівнює 140°?

8. Вписаний у коло кут, який дорівнює 40°, спирається на дугу завдовжки 8 см. Яка довжина даного кола?

А) 72 см;

Б) 72 см;

В) 36 см;

Г) 36 см.

9. Якою має бути довжина хорди кола, радіус якого дорівнює R, щоб довжини дуг, на які кінці цієї хорди ділять коло, відносилися як 2 : 1?

10. На рисунку зображено вписаний у коло трикутник ABC, ∠A = 30°, BC = а. Чому дорівнює площа сегмента, основа якого стягує дугу BAC?

11. У трикутнику ABC відомо, що ∠A = 20°, ∠C = 30°, AC = 14 см. Коло із центром у точці A дотикається до прямої BC. Знайдіть довжину дуги цього кола, яка належить трикутнику ABC.

12. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 6 см, а радіус вписаного в нього кола — 9 см.

Скільки сторін має многокутник?

А) 6;

Б) 12;

В) 9;

Г) 18.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити