Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

§3 ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Які координати має середина відрізка AB, якщо A (-6; 7), B (4; -9)?

А) (-5; 8); В) (-5; -1);

Б) (-1; -1); Г) (-1; 8).

2. Чому дорівнює відстань між точками C (8; -11) і D (2; -3)?

3. Які координати має центр кола (х - 5)2 + (у + 9)2 = 16?

А) (5; -9); В) (5; 9);

Б) (-5; 9); Г) (-5; -9).

4. Центром якого з даних кіл є початок координат?

А) х2 + (у - 1)2 = 1; В) х2 + у2 = 1;

Б) (х - 1)2 + у2 = 1; Г) (х - 1)2 + (у - 1)2 = 1.

5. Знайдіть радіус кола, діаметром якого є відрізок MK, якщо M (14; 12) і K (-10; 2).

А) 26; В) 25;

Б) 13; Г) 5.

6. Які координати точки перетину прямої 5х - 3у = 15 з віссю абсцис?

А) (0; -5); В) (0; 3);

Б) (-5; 0); Г) (3; 0).

7. Чотирикутник ABCD — паралелограм. Задано три його вершини:

B (-2; 3), C (10; 9), D (7; 0). Знайдіть координати вершини A. А) (1; 6); В) (-5; -6);

Б) (19; -3); Г) (6; 5).

8. Які координати має точка осі ординат, рівновіддалена від точок A (-3; 4) і B (1; 8)?

А) (-5; 0); В) (5; 0);

Б) (0; -5); Г) (0; 5).

9. Знайдіть абсцису точки прямої AB, ордината якої дорівнює 2, якщо A (-7; 4), B (9; 12).

А) 8,5; В) 4;

Б) -11; Г) -2.

10. Чому дорівнює відстань між точкою перетину прямих x - у = 4 і x + 3у = 12 та точкою M (1; 7)?

11. Яким є рівняння прямої, що проходить через точку P (-1; 6) паралельно прямій у = 2х - 5?

А) у = 6 - 5x; В) у = 5х - 6;

Б) у = 2х + 8; Г) у = 2х - 8.

12. Чому дорівнює радіус кола х2 + у2 + 14у - 12x + 78 = 0?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити