Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

§4 ВЕКТОРИ

ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Яка з наведених величин є векторною?

А) Маса; В) швидкість;

Б) об’єм; Г) час.

2. Чому дорівнює модуль вектора, початок і кінець якого збігаються?

А) 1; В) 5;

Б) -1; Г) 0.

3. Дано паралелограм ABCD. Яка з даних рівностей є правильною?

4. Відомо, що

Яке з даних тверджень є правильним?

A) Точка B — середина відрізка AM;

Б) точка A — середина відрізка MB;

B) точка M — середина відрізка AB;

Г) точка M — вершина рівнобедреного трикутника AMB.

5. Дано точки A (-3; 4) і B (1; -8). Точка M — середина відрізка AB. Знайдіть координати вектора .

А) (2; -6);

Б) (-2; 6);

В) (-2; -6);

Г) (6; -2).

6. При якому значенні x вектори колінеарні?

7. Яка з даних рівностей є правильною?

8. Дано вектор Який із векторів дорівнює вектору

9. Точка M — середина сторони BC трикутника ABC. Яка з даних рівностей є правильною?

10. Знайдіть скалярний добуток векторів

А) 12; В) 0;

Б) -12; Г) 6.

11. При якому значенні x вектори перпендикулярні?

А) -6; В) 12;

Б) 3; Г) 6.

12. Знайдіть косинус кута між векторами


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити