Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

§5 ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Який із відрізків, зображених на рисунку, може бути образом відрізка AB при русі?

А) MN;

Б) PQ;

В) EF;

Г) DC.

2. Укажіть рівняння об разу прямої y = 2х при паралельному перенесенні на вектор a (0; 1).

А) y = 2х + 1; В) y = x + 1;

Б) y = 2х - 1; Г) y = x - 1.

3. Яка з прямих, зображених на рисунку, може бути образом прямої а при паралельному перенесенні?

А) b;

Б) с;

В) d;

Г) а.

4. Яка з указаних фігур має тільки одну вісь симетрії?

А) Квадрат; В) парабола;

Б) коло; Г) відрізок.

5. При яких значеннях x та y точки A (-1; y) і B (x; 6) симетричні відносно осі абсцис?

А) x = -1, y = 6; В) x = -1, y = -6;

Б) x = 1, y = -6; Г) x = 1, y = 6.

6. Яка з указаних фігур має центр симетрії?

А) Трикутник; В) трапеція;

Б) відрізок; Г) кут.

7. Яка з указаних фігур має центр симетрії та вісь симетрії?

A) Рівносторонній трикутник;

Б) паралелограм;

B) рівнобічна трапеція;

Г) пряма.

8. При яких значеннях x та у точки A (x; 7) і B (-4; у) симетричні відносно початку координат?

A) x = 4, у = -7;

Б) x = 4, у = 7;

B) x = -4, у = 7;

Г) x = -4, у = -7.

9. Точка O — центр правильного восьмикутника ABCDEFKM (див. рисунок). Укажіть образ сторони EF при повороті навколо точки O за годинниковою стрілкою на кут 135°.

А) AB;

Б) BC;

В) AM;

Г) CD.

10. Продовження бічних сторін AB і CD трапеції ABCD перетинаються в точці M (див. рисунок). Укажіть коефіцієнт гомотетії із центром у точці M, при якій відрізок BC є образом відрізка AD, якщо AB : BM = 7 : 2.

11. Точка M (6; -3) — образ точки N (2; 1) при гомотетії з коефіцієнтом - . Укажіть координати центра гомотетії.

А) (5; -2); В) (-5; 2);

Б) (8; -1); Г) (-8; 1).

12. Пряма, паралельна стороні AB трикутника ABC, перетинає його сторону AC у точці E, а сторону BC — у точці F. Знайдіть площу трикутника CEF, якщо AE : EC = 3 : 2, а площа трикутника ABC дорівнює 75 см2.

А) 36 см2; В) 30 см2;

Б) 50 см2; Г) 12 см2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити