Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

Предметний покажчик

Вектор 106, 107

—, відкладений від точки 108

Вектори колінеарні 107

— перпендикулярні 141

— протилежні 122

— протилежно напрямлені 108

— рівні 108

— співнапрямлені 107

Векторна величина 106

Вісь симетрії 167

— —фігури 168

Гомотетія 185

Декартові координати на площині 78

Добуток вектора та числа 129

Довжина дуги кола 63

— кола 63

Кінець вектора 107

Коефіцієнт гомотетії 185

— подібності 188

Координати вектора 114

Косинус 6

Круговий сегмент 65

— сектор 64

Кут між векторами 141

— —прямою та додатним напрямом осі абсцис 95

— повороту 178

Кутовий коефіцієнт прямої 96

Модуль вектора 107

Напрямлений відрізок 107

Нуль-вектор 107

Нульовий вектор 107

Образ фігури 158

Одиничне півколо 5

Основа сегмента 65

Основна тригонометрична тотожність 7

Осьова симетрія 167

Паралельне перенесення 158

Переміщення 159

Перетворення подібності 187, 188

— тотожне 159

— фігури 158

Півкруг 65

Площа круга 64

— кругового сегмента 65

— — сектора 65

Площина xy 78

Площі подібних фігур 189

Поворот 178

Початок вектора 107

Правило паралелограма 120

— трикутника 119

Правильний многокутник 51

Прообраз фігури 158

Рівні фігури 159 Рівняння кола 84

— прямої 90

— фігури 83

Різниця векторів 121

Розв’язування трикутників 29

Рух 159

Рухи взаємно обернені 159

Сегмент 65

Сектор 64

Синус 6

Скаляр 106

Скалярна величина 106

Скалярний добуток векторів 142

— квадрат вектора 142

Сума векторів 119

Тангенс 8

Теорема косинусів 12

— синусів 21

Точки, симетричні відносно прямої 167

— — — точки 175

Тригонометричні функції 8

Фігура, гомотетична фігурі 185

—, симетрична відносно прямої 167

—, — —точки 175

Фігури подібні 188

—, симетричні відносно прямої 167

—,— —точки 175

Формула Герона 36

— для знаходження площі описаного многокутника 38

— — — радіуса вписаного кола трикутника 38

Формули для знаходження площі трикутника 35, 37, 38

— — — радіуса описаного кола трикутника 22, 38

Центр гомотетії 185

— повороту 178

— правильного многокутника 52

— симетрії 175

— —фігури 176

Центральна симетрія 175

Центральний кут правильного многокутника 53Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити