Підручник Геометрія 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

§1 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

ЗАВДАННЯ № 1 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Яка з рівностей є правильною?

A) cos (180° - а) = sin а;

Б) cos (180° - а) = cos а;

B) sin (180° - а) = cos а;

Г) sin (180° - а) = sin а.

2. Яка з нерівностей є правильною?

A) sin 100° cos 110° > 0;

Б) sin 100° cos 10° < 0;

B) sin 100° cos 110° < 0;

Г) sin 100° cos 90° > 0.

3. Знайдіть третю сторону трикутника, якщо дві його сторони дорівнюють 3 см і 8 см, а кут між ними дорівнює 120°.

4. Яким є кут, що лежить проти більшої сторони трикутника зі сторонами 4 см, 7 см і 9 см?

A) Гострим;

Б) тупим;

B) прямим;

Г) установити неможливо.

5. Кут між двома сторонами трикутника, одна з яких на 10 см більша за другу, дорівнює 60°, а третя сторона дорівнює 14 см. Яка довжина найбільшої сторони трикутника?

А) 16 см;

Б) 14 см;

В) 18 см;

Г) 15 см.

6. Діагоналі паралелограма дорівнюють 17 см і 19 см, а його сторони відносяться як 2 : 3. Чому дорівнює периметр паралелограма?

А) 25 см; Б) 30 см; В) 40 см; Г) 50 см.

7. У трикутнику ABC відомо, що AB = 8 см, ∠C = 30°, ∠A = 45°. Знайдіть сторону BC.

8. Чому дорівнює відношення AC : BC сторін трикутника ABC, якщо ∠A = 120°, ∠B = 30°?

9. У трикутнику ABC відомо, що AB = 4 см, ∠C = 135°. Знайдіть діаметр кола, описаного навколо трикутника.

А) 4 см;

Б) 8 см;

В) 16 см;

Г) 2 см.

10. Якого найбільшого значення може набувати площа трикутника зі сторонами 8 см і 12 см?

A) 96 см2;

Б) 48 см2;

B) 24 см2;

Г) установити неможливо.

11. Знайдіть суму радіусів вписаного та описаного кіл трикутника зі сторонами 25 см, 33 см і 52 см.

А) 36 см;

Б) 30 см;

В) 32,5 см;

Г) 38,5 см.

12. Дві сторони трикутника дорівнюють 11 см і 23 см, а медіана, проведена до третьої сторони, — 10 см. Знайдіть невідому сторону трикутника.

А) 15 см;

Б) 30 см;

В) 25 см;

Г) 20 см.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити