Математика 5 клас

Відповіді та вказівки до вправ

 

33.408 цифр. 34. 704 сторінки. 35. Усі цифри яких непарні. Вказівка. Якщо до кожної цифри трицифрового числа, записного парними цифрами, додати по одиниці, то утвориться три цифрове число, записане непарними цифрами. Наприклад, з числа 200 у такий спосіб можна отримати число 311, а з числа 486 — число 597. Отже, кожному числу, записаному парними цифрами, можна знайти пару серед чисел, записаних непарними цифрами. Але, наприклад, число 111 не буде при цьому входити в жодну з пар. 70. а) 125 мм; б) 84 мм; в) 248 мм. 71. 12 см. 72. 10 см. 74. Відстані рівні. 75. 10 см. 76. а) 4 точки; б) 3 точки; в) 4 точки; г) 3 точки. 77. Вказівка. 1)13        2 ∙ 5 = 3; 2) 3 ∙ 5 - 13 = 2; 3) 2 ∙ 13 - 5 ∙ 5 = 1. 79. 1) 344; 2) 3534. 82. 164 кг. 83. 264 кг. 84. 380 кг. 100. 8 см або 50 см. 101. 9 см або 21 см.102. Найменше — одна, найбільше — десять. 103. Сім і чотири. 104. Рис. 217. 105. 12 точок. 106. 289 дерев. 107. 661 км. 108. На 43 км/год. 109. На 2 км/год. 138. 56 км/год. 139 108 км. 154. 1) 20 чисел; 2) 38 чисел. 164. 3) 2991; 4)95 000. 176. 110 книжок. 177. 190 км. 180. О 19 год 30 хв. 181. О 12 год .43 хв. 185. 3) 92 м 31 см; 4) 54 км 310 м; 7) 33 год 11 хв; 8) 1 год 38 хв 28 с. 186. 1) 1 м і см; 2)       15 м 1 см; 3) 36 км 121 м; 4) 12 т 1 ц 4 кг; 5) 6 год 14 хв; 6) 33 хв 11 с. 190. 2) 5050. 191. 1) На 50; 2) перша на 1001. 192. 444 + 44 + 4 + 4 + 4. 193. 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9. 209. 2) 404; 3) 6767. 210. 2) 597; 3) 12 910. 213. 98 головок сиру. 214. 101 рибка. 221. 1 год 35 хв. 222. 8 год 32 хв. 223. 2) 36 м 59 см; 3) 4 км 744 м; 4) 764 м; 7) 19 хв 42 с; 8) 8 год 36 хв. 224. 1) 6 см; 2) 26 м 83 см; 3) 2 км 989 м; 4) 3 т 7 ц 51 кг; 5) 6 год 34 хв; 6) 4 хв 24 с. 230. 32 пасажири. 231. 17 слив. 232. 416 кг, 224 кг. 233. 420 км, 780 км. 239. На 540. 240. 123 + 45 - 67 + 8 - 9. 241. 3) 5000;  4)0. 265. k = 712 - 18t. 266. k = 6m + 12. 269. 5 кг. 275. 1) 875; 2) 345; 3) 720; 4) 356; 5) 562; 6) 209; 7) 821; 8) 1192; 9) 597; 10) 230; 11) 104; 12) 1194. 276. 1) 123; 2) 192; 3) 382; 4) 574; 5) 136; 6) 329. 277. 1) 28; 2) 31 сольдо. 278. 1) 23; 2) 12 пиріжків. 279. 1) а - 27; 2) а = 14. 280. 1) а = 21; 2) а = 117. 281. 1 год 25 хв. 283. Так, 14 грн. 298. 26 учнів. 312. 46°. 313. 112°. 316. 68°. 317. 153°. 322. 240 г. 333. 2) а) 5; б) 27; в) n(n - 3) : 2. 334. Вказівка. Відкладіть від довільного променя даний кут послідовно 14 разів. Скористайтеся тим, що утворений таким чином кут на 2° більший за розгорнутий кут. 335. 1) Вказівка. Скористайтеся тим, що 19° - 19 = 361°. 340. 2061 м. 361. 3) 917;

Рис. 217

4) 4815. 371. 16 см. 372. 28 см. 376. 19 см і 28 см. 377. 10 см або 14 см. 378. Так, зі сторонами 4 см і 2 см. Периметр квадрата дорівнює 8 см. 379. Рис. 218. 381. Рис. 219. 382. Рис. 220. 383. Рис. 221.392. 5) 21 390; 6) 5583; 7) 107 601; 8) 1398. 395. 1) 112; 2) 3379. 402. 830 кг. 403. Так. 404. 1) 299 344; 2) 70 090. 405. 1) 676 224; 2) 87 204. 410. 352 км. 411. 45 км. 414. 15 км. 415. 1) 43 ∙ 28 = 1204; 2) 52 ∙ 42 = 2184 або 52 ∙ 92 = 4784; 3) 98 ∙ 9 = 882; 4) 66 ∙ 101 = 6666. 416. 1) 57 ∙ 69 = 3933; 2) 74 ∙ 17 = 1258; 3) 52 ∙ 11 = 572; 4) 254 - 32 = 8128. 418. 1, 1, 2, 4. 419. Наприклад, (1 ∙ 2 + 3) ∙ 4 ∙ 5. 423. 57 см. 445. 1) 139 км 808 м; 2) 382 грн 86 к.; 3) 175 км 870 м; 4) 28 т 5 ц 20 кг; 5) 95 год; 6) 78 год 9 хв. 446. 1) 223 ц 2 кг; 2) 6008 грн 80 к.; 3) 495 т 690 кг; 4) 213 м 36 см; 5) 2 год 50 хв; 6) 51 доба. 447. 2) 2; 3) 6; 4) 24. 449. 5 кошенят і 9 курчат. 450. 86 кг. 466. 1) 55 659; 2) 888; 3) 2044. 467. 1) 9724; 2) 7718; 3) 2045. 468. 18 крон. 469. 12 кг. 470. 58 кг. 471. Так. 472. 246 кг. 473. 17 год. 474. 18 год. 475. 18 км/год. 476. 76 миль/год. 477. 12 км/год. 478. 6 м/хв. 479. 64 км/год. 480. 4 км/год. 481. 6 год. 482. 8 год. 485. О 7 год 55 хв. 486. За 22 хв. 487. На 4 дні. 488. 168 сторінок. 489. 7 год. 490. 24 кг, 28 кг. 492. 35 ящиків яблук і 15 ящиків груш. 493. 4 мішки, 5 мішків, 6 мішків і 7 мішків. 494. 1) 16; 2) 18; 3) 1; 4) 0. 495. 1) 21; 2) 24; 3) 9; 4) 6. 506. 132 кг, 88 кг, 44 кг. 507. 42 милі, 168 миль, 126 миль, 210 миль. 508. 128 окунів. 510. 84 пасажири, 42 пасажири, 120 пасажирів. 511. 52 кг, 312 кг, 188 кг. 512. 7 см, 35 см, 32 см. 513. 46 дм, 23 дм, 30 дм. 524. 22 конверти. 540. 1) 6; 2) 1; 3) 2. 541. 1) 3; 2) 3. 542. На 37 або на 185. 543. На 8, або на 13, або на 26, або на 52, або на 104. 544. На 6, або на 11, або на 22, або на 33, або на 66. 545. 53. 546. Жовтень. Середа. Вказівка. Для того щоб виконувалась умова задачі, субот і понеділків має бути по п’ять, а п’ятниці чотири. Це можливо лише тоді, коли двадцять восьме число цього місяця — п’ятниця, а днів у місяці — 31. 557. 3) 30; -1) 24; 5) 1. 558. 3) 69; 4) 87; 5) 5. 565. 1) 38; 2) 55; 3) 16; 4) 7. 577. 80 дм2. 578. 225 см2. 583. а) 82 см, 310 см2; б) 66 см, 194 см2. 584. 104 см, 516 см2. 586. Так. 587. 5940 кг. 588. Ні. 589. 52 см. 590. 24 см. 591. На 104 см2. 593. На 160 см2. 594. 16 см2. 595. Жодного, або два, або три. 596. Жодного або два. 597. Вказівка. Пропадіть пряму через точки перетину діагоналей прямокутників. 598. Рис. 222. 599. 1) Так. Вказівка. Якщо розрізати даний квадрат на квадрати зі стороною 1 см, то з них можна потім скласти квадрати зі сторонами 3 см і 4 см; 2) ні. Вказівка. Число 36 не можна записати як суму двох чисел, кожне з яких є квадратом натурального числа.

600. 33°. 601. 1) 545 679; 2) 1780. 613. 4800 см2. 614. 7 см. 615. 12 м. 616. 1) 8; 2) 36; 3) 52. 619. 12 км/год. 629. 1620 дм3. 630. 1920 см3. 631. 5 см. 632. 12 см. 636. 13 500 см3. 636. 7456 см3. 638. 9 м3, 300 коротунів. 639. 216 см . 640. 1) У 16 разів; 2) у 64 рази. 641. 1) Збільшиться в 40 разів; 2) збільшиться у 2 рази. 642. 1) Збільшиться у 8 разів; 2) не зміниться. 645. На 2 дні. 652. 6 варіантів. 653. 4 числа. 654. 6. 658. 6 чисел. 659. 6 чисел. 660. 5 чисел. 661. 8 чисел. 662. 6 чисел. 663. 16 варіантів. 664. 6 прямокутників. 665. 5 паралелепіпедів. 666. 6 відрізків. 667. 9 маршрутів. 668. 6 варіантів. 669. 8 варіантів. 670. 6 варіантів. 671. 6 маршрутів. 672. 25. 674. 1) 18; 2) 386; 3) 6002; 4) 175. 705. 44 риби. 706. 148 км. 707. 4 кг 50 г. 708. 18 ц. 709. 189 кг. 710. Крокодил Гена. 711. 133 кг. 712. Нфа7 км. 713. 6 днів. 714. 4 год. 715. 135. 716. 240. 717. 351. 718. 752. 744. 128 км. 756. 150 кг. 757. 60 км. 767. 3) 2. 768. 3) 72. 769. 240 м2. 11. 794. 1) 57; 58; 59; 2) 4; 5; 6; 7. 795. 1) 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 2) 1. 796. 1; 2; 3. 819. У 5 разів. Вказівка. Запишіть дані величини в секундах. 820. У 10 разів. 841. 1) 5; 6; 7; 8; 9; 2) 5; 6; 7; 8; 9; 3) 8; 9; 4) ніяку; 5) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6) 7; 8; 9. 865. 4 кг. 895.1) 61,22; 2) 89,686; 3) 2,395; 4) 59,72. 896. 1) 91,35; 2) 11,987. 905. 1) 0,54 дм; 2) 10 дм; 3) 16,6 дм; 4) 290,8 дм; 5) 95,72 дм; 6) 13,91 дм. 906. 1) 11,91 а; 2) 42,33 а; 3) 9,18 а; 4) 4,853 а; 5) 924,18 а; 6) 2383,84 а. 907. 1) 3,76 ц; 2) 0,08 ц; 3) 42,9 ц; 4) 36,04 ц; 5) 67,86 ц; 6) 1,88 ц. 909. 12 год. 910. 396 м3. 911. 6 грн 50 к. 946. 1) 20,484; 2) 87,72; 3) 4,33. 947. 1) 5; 2) 14,68; 3)       13,64. 954. 81,24 км. 955. 123,72 км. 958. 1) 42,4 см; 2) 72,48 см2; 3) 39,744 см3. 960. 1) 68,4 см; 2) 178,2 см2; 3) 145,8 см3. 961. Так. 962. 18,7 сольдо. 963. 172,85 гульдена. 965. 5 квадратів. 966. О 13 год 30 хв. 999. 1) 242,95; 2) 31,03; 3) 9,76. 1000. 1) 15,44; 2) 6,42; 3) 2,84. 1001. 15,625 дм3. 1003. 1) 0,801; 2) 47,14. 1004. 1) 5,99; 2) 54,42. 1005. 2) 0,945; 5) 0,292; 9) 0,2772; 10) 420; 11) 8,8; 12) 0,75. 1006. 1) 1,47; 2) 4,38; 3)     11,1; 4) 548,68; 5) 55,52; 6) 14,98. 1007. 1) 0,42, 2) 0,9; 3) 3,4; 4) 0,3; 5) 0,4; 6) 10,2. 1008. 1) 0,16; 2) 0,14; 3) 0,1; 4) 2,5; 5) 0,3; 6) 0,8. 1009. 42,7 км/год. 1010. 1,8 м/хв. 1011. 58,76 км/год. 1012. 4,1 км/год. 1013. За 0,7 год. 1014. Через 9,5 хв. 1015. 2,4 год. 1016. 30 хв. 1017. Суміш гною і торфу. 1018. Урожайність льону від внесення добрив зменшилась, а ячменю підвищилась. 1024. 1036,56 грн. 1025. 116,28 км. 1026. 5,12. 1027. 169,2. 1028. 40. 1029. 32. 1030. 1) 3,48 : 29 = 0,12; 2) 9,75 : 39 = 0,25; 3) 5,51 : 29 = 0,19. 1031. 300 сторінок. 1032. 6,89. 1033. 10,6 км/год і 1,8 км/год. 1044. 6,6. 1045. 10,6. 1046. 4; 16. 1047. 5,9; 10,5. 1048. По 12 балів. 1049. 45 км/год. 1050. 112 грн. 1051. 2,4. 1052. 9,18. 1053. 32 роки. 1054. На 1. 1055. Вказівка. Нехай не всі гноми були одного зросту. Тоді найвищий гном не може бути вищим за жодного з двох своїх сусідів. Отже, найвищий гном і два його сусіди були однакового зросту. Проведіть аналогічні міркування для сусідів цих трьох гномів і т. д. 1058. 2592 см3. 1079. 312 кг. 1080. 88 банок. 1081. 468 черешень. 1082. 9471 грн. 1084. 189 дм3. 1086. 15 400 грн; 16 940 грн. 1087. 1020 л; 867 л. 1088. 218 км. 1089. 588 грн. 1090. 30 пиріжків. 1092. 40 автомобілів. 1093. 65 км. 1108. 600 сольдо. 1109. 200 грибів. 1110. 24 дм3.        1112. 30 км. 1113. 300 дерев, 177 вишень. 1114. 320 м, 217,6 м. 1115. 500 кущів. 1116. 400 сторінок. 1117. 1500 кг. 1118. 400 кг. 1119. 120 айстр. 1120. 1) 3,2; 2) 6,4. 1121. 4) 1,6. 1124. 14 км/год. 1125. 1) 20; 2) 25. 1127. 1) 624; 2) 21 134; 3) 371 000; 4) 6692; 5) 26 166; 6) 42 292; 7) 5003; 8) 4007; 9) 1; 10) 17 046; 11) 10,68; 12) 2,48; 13) 1,963; 14) 30; 15) 6,119; 16) 3,1625; 17) 0,64; 18) 2,4; 19) 0,7095; 20) 306,88; 21) 15,8; 22) 39,75; 23) 2,515; 24) 19,84. 1128. 6) 0,2; 7) 52; 8) 0,11; 9) 15; 10) 6,29. 1131. 3) 54,02; 4) 3,7; 5) 2,676; 6) 2,113; 7) 500; 8) 27,03. 1132. 7) 400; 8) 16,784; 9) 7,69; 10) 3; 11) 3209;12) 9; 13) 0,631; 14) 0,95; 15) 2779; 16) 4,058; 17) 57,543; 18) 1. 1133. 9) 0,06; 10) 2230; 17) 0,06; 18) 0,4. 1141. 14 га, 1532 га. 1142. 345 кг, 465 кг. 1143. 27 автомобілів. 1144. 40 т 1 ц 25 кг. 1145. 7,2 грн. 1146. За 7,2 хв. 1147. За 2 хв. 1148. 3,5 хв, 700 л, 490 л. 1149. 1,5 кг. 1150. 3,25 м, 2,75 м. 1151. 24 кг, 18 кг. 1154. 0,8 год або 1,4 год, 1157. 9,7 км/год або 6,7 км/год. 1158. 429 км. 1159. 1,5 год. 1160. 64 км/год. 1161. 8 год. 1162. 1,5 км. 1163. 232,1 км. 1164. 75 км/год. 1165. 8 км/год. 1166. 76,2 км, вантажний автомобіль попереду; 14,05 км, мотоцикліст попереду. 1167, 328 км. 1168. 158 км. 1171. Через 3,5 год. Задачу можна розв'язати, не знаючи швидкості течії. 1172. 5 год. 1173. 90 м. 1174. 720 м. Вказівка. Час спуску з гори виразіть у хвилинах: 1,2 год 72 хв. 1175. 375 м. Вказівка. Знайдіть швидкість руху поїздів один відносно одного, а потім виразіть її в метрах за секунду. 1176. 45 км/год. 1177. 5 год, 18 км. 1179. 640 км. 1180. 67,2 кг. 1181. 238,4 кг. 1186. 150 кг. 1187. 60 км. 1188. 11,6 кг. 1191. 68 пиріжків. 1200.  м2. 1201. 21,2 см. 1204. 10 см3. 1206. 11 520 см3. 1207. 189 дм3. 1208. 8 км або 1,6 км. 1209. 20,25 год. 1215. 500 км/с, 1150 км/с. 1217. 35 кг, 98 кг, 147 кг. 1218. 70 км/год, 60 км/год. 1219. 1) 1,2 км/год, 9,6 км/год. 1221. 160. 1222. 7 чисел.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити