Математика 5 клас

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

1. Ряд натуральних чисел

2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

3. Відрізок. Довжина відрізка

4. Площина. Пряма. Промінь

5. Шкала. Координатний промінь

6. Порівняння натуральних чисел

§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

8. Віднімання натуральних чисел

9. Числові і буквені вирази. Формули

10. Рівняння

11. Кут. Позначення кутів

12. Види кутів. Вимірювання кутів

13. Многокутники. Рівні фігури

14. Трикутник і його види

15. Прямокутник

§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

16. Множення.Переставна властивість множення

17. Сполучна і розподільна властивості множення

18. Ділення

19. Ділення з остачею

20. Степінь числа

21. Площа. Площа прямокутника

22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

24. Комбінаторні задачі

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

25. Уявлення про звичайні дроби

26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів

27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

28. Дроби і ділення натуральних чисел

29. Мішані числа

§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

30. Уявлення про десяткові дроби

31. Порівняння десяткових дробів

32. Округлення чисел

33. Додавання і віднімання десяткових дробів

34. Множення десяткових дробів

35. Ділення десяткових дробів

36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа

38. Знаходження числа за його відсотками

Відповіді та вказівки до вправ

Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі

Додаток

Розмальовка І

Розмальовка ІІ

Розмальовка ІІІ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити