Математика 5 клас

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ


СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР


50.  Обчисліть:

1)5 ∙ 26 + 22 - 4 ∙З4;          3) б2: 2 ∙ (43-55);

2) 2(2 ∙ 53- 102): 52; 4) 23: 12 ∙ 53-(32 ∙ 5-5).

51.  Знайдіть значення виразу а3+ b2, якщо:

1) а = 2, b= 12; 2)а=1,b=1;         3)а = 6,b = 8.

52.  Обчисліть зручним способом:

1) 120 ∙54-118 ∙ 54;             2) 203 ∙ 12 - 203 ∙ 10.

У рівності 2 ∙ 53 + 22 - 22 + 40 = 122 ∙ 10 поставте дужки так, щоб вона стала правильною.

54.  Довжина прямокутника дорівнює 3,6 см, а ширина — у 2 рази менша. Знайдіть площу прямокутника.

55.  Площа прямокутника дорівнює 0,06 см2. Знайдіть його сторони, якщо одна з них більша за другу в 6 разів.

56 Обчисліть площу квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 см і 12 см.

57.  Побудуйте квадрат, площа якого дорівнює 100 см2.

58.  Обчисліть суму довжин всіх ребер куба, ребро якого дорівнює: 1) 4 м 6 см; 2) 3 см 4 мм.

59.  Обчисліть суму площу всіх граней куба, ребро якого дорівнює: 1) 4 см 5 мм; 2) 9 м 20 см.

60.  Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1Ребро АВ на 5 см менше за ребро АА1 Рeбро ВС на 10 см більше ніж ребро DCОбчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 255 см.

61 Одне ребро прямокутного паралелепіпеда дорівнює 40 м, друге — у 4 рази менше, ніж перше, у третє — на 12 см більше за перше. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда.

62. Знайдіть об’єм куба, якщо периметр його грані дорівнює:

1)16 см; 2) 12 дм.

63. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює (а+123) м, ширина — (b + 213) м, а висота — (с + 312) м. Запишіть формулу для знаходження об’єму паралелепіпеда. Обчисліть значення об’єму, якщо а = 177, b = 87, с = 88.

64. Прямокутний паралелепіпед має виміри 80 см, 50 см, 9 см. Знайдіть ребро куба, об’єм якого на 28 дм3 більший за об’єм даного прямокутного паралелепіпеда.

65. Як зміниться об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його довжину зменшити у 3 рази, а висоту збільшити у 6 разів?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити