Математика 5 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1- 4 КЛАСАХ

Початковий рівень

1. (Усно). Прочитай числа:

1) 7283; 2) 14 013; 3) 417 009; 4) 3001;

5) 111;        6) 200 007; 7) 13 000; 8) 127 397.

2. Запиши цифрами числа:

1)     п’ять тисяч двісті сімдесят п’ять;

2)     дванадцять тисяч чотириста тридцять сім;

3)     сорок тисяч шістсот;

4)     п’ятдесят тисяч двадцять дев’ять;

5)     сімсот одна тисяча вісімсот дев’яносто;

6)     чотириста одна тисяча чотириста три.

3. Запиши цифрами числа:

1)     37 тисяч 813;

2)     п’ятсот тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять.

4. У числі 542 397 назви     цифру, що стоїть у розряді:

1) десятків;               2) десятків тисяч;

3)     сотень;              4) одиниць тисяч;

5)     сотень тисяч;    6) одиниць.

5. Напиши словами числа: 23, 307, 2581.

6. Наведи приклади чисел, у яких:

1)     цифра 7 — це цифра тисяч;

2)     цифра 0 — це цифра сотень;

3)     цифра 9 — це цифра десятків;

4)     цифра 5 — це цифра одиниць.

7. Запиши число:

1)     наступне за числом 5392;

2)     попереднє перед числом 72 381;

3)     на 1 більше за число 99 999;

4)     на 1 менше від числа 5000.

8. Виконай додавання:

1)     2356 + 4587;         2) 32 568 + 1481;

3) 3259 + 4592 + 7392; 4) 2576 + 113 513 + 10 892.

9.  Виконай віднімання:

1) 895 - 178;                   2) 12 327 - 5839;

3) 132 315 - 112 231;      4) 100 002 - 98 794.

10.  Обчисли:

1) 2572 + 3897;              2) 112 383 + 87 617;

3) 5382 - 3591;                   4) 105 713 - 9217.

Середній рівень

11. Розглянь числа, що записані за допомогою цифр, та заповни останній стовпчик таблиці:

1)  Назви числа, що мають у розряді:

а)      десятків цифру 4;

б)      одиниць тисяч цифру 2;

в) десятків тисяч цифру 3, а в розряді одиниць — цифру 5;

г)      десятків тисяч та сотень однакові цифри.

2)  Порівняй числа, позначені рисунками:

12.  Запиши числа в порядку спадання та відгадай прізвище видатного українського письменника: 36 981(H), 37 291(Р), 36 831(О), 42 379(Ф), 36 979(К), 37 219(A).

13.  Запиши числа в порядку зростання та прочитай назву одного з найбільших міст світу: 18 181(І), 17 342(М), 18 881(О), 17 432(E), 18 818(К), 18 179(Х).

14.  У 5-А класі навчається 27 учнів, а в 5-Б — на 2 учні менше. Скільки учнів навчається у двох класах разом?

15. Розв’яжи рівняння:

1) х + 2971 = 5317;        2) 12 492      - х      = 7543;

3) х - 72 581 = 2143;      4) 12 371      + х     = 19 002.

16. Розв’яжи рівняння:

1) 35 492 - х = 9871;      2) х + 2387 = 4005;

3) х - 4589 = 987;          4) 13 892      + х     = 79 159.

17. Виконай множення:

1) 32 ∙ 29; 2) 254 ∙ 78; 3) 302 ∙ 15; 4) 403 ∙ 509.

18. Обчисли:

1) 82 ∙ 57;          2) 306 ∙ 91;

3)     1876 : 7;    4) 11 638 : 23.

19. Василь має 321 наклейку, а Петро — у 3 рази менше. На скільки більше наклейок має Василь, ніж Петро?

20. Виконай дії:

1)     (18 + 12 ∙ 27) : (327 - 156);

2)     (300 : 25 + 15) ∙ (491 - 189).

21. Виконай дії:

1)     105 ∙ 408 - 37 329; 2) (1350 : 45 - 16) ∙ (47 + 78).

22. Розв’яжи рівняння:

1)     х ∙ 24 = 15 048; 2) х : 427 = 25; 3) 29 008 : х = 37.

23. Розв’яжи рівняння:

1)     6426 : х = 42; 2) х : 38 = 529; 3) 56 ∙ х = 48 552.

24. Обчисли значення виразу b + а : 7 - 1599, якщо а = 18 186, b = 3879.

25. Обчисли значення виразу x - 15 ∙ у + 17 987, якщо x = 12 389, у = 463.

26. Виконай дію:

1)     1 кг - 23 г;           2) 3 т + 2 ц;

3)     12 м 87 см : 9;     4) 5 км 042 м ∙ 7;

5)     25 ц 5 кг : 3;       6) 5 год 12 хв ∙ 5.

27. Площа прямокутника 24 см2, а його довжина 4 см. Побудуй цей прямокутник.

Достатній рівень

28.  Наведи приклад чотирицифрового числа, яке при:

1) збільшенні на 115 перетворюється на п’ятицифрове;

2)  зменшенні на 208 перетворюється на трицифрове;

3)  збільшенні на 1217 залишається чотирицифровим.

29.  Скільки різних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 5 і 8 (цифри в кожному із чисел не можуть повторюватися)?

30.  Запиши всі двоцифрові числа, у запис яких входять лише цифри 5 і 7 (цифри в кожному із чисел можуть повторюватися).

31.  Напиши всі двоцифрові числа, у яких:

1)      число десятків на 3 менше від числа одиниць;

2)      число одиниць утричі менше від числа десятків.

32.  Напиши всі двоцифрові числа, у яких:

1)      число одиниць на 7 більше за число десятків;

2)      число десятків у 4 рази більше за число одиниць.

33.  Склади умови задач і розв’яжи їх. Стрілку спрямовано в бік більшого числа.

34. Впиши цифри так, щоб дія була виконана правильно:

35. Виконай ділення та відгадай ім’я і прізвище видатної української письменниці:

36.  У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 600 кг огірків. П’ятикілограмових ящиків було 26. Скільки знадобилось ящиків місткістю по 10 кг?

37. Двом працівницям кондитерської фабрики потрібно прикрасити 261 тістечко. Перша працівниця прикрашала тістечка 7 годин по 21 тістечку щогодини. По скільки тістечок щогодини прикрашала друга працівниця, якщо вона працювала 6 годин?

38. Автомобіль проїхав 240 км за 3 год. Швидкість мотоцикліста на 5 км/год менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 год?

39.  Мотоциклісту потрібно проїхати від Вінниці до Черкас 339 км. За 3 год він проїхав 201 км, після цього збільшив швидкість на 2 км/год. За який час мотоцикліст подолає решту шляху до Черкас?

40.  За продаж моркви й буряків сім’я фермерів отримала 7800 грн. За моркву отрималивсієї виручки, решту — за буряки. На скільки більше отримали за буряки, ніж за моркву?

41. Взуттєва фабрика виготовила 2400 пар взуття.  від цього становило дитяче взуття. Жіночого взуття було на 150 пар менше, ніж дитячого, а решта — чоловіче. Скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика?

42.  Придумай запитання до умов прямої та оберненої задач. Розв’яжи їх.

1)      З Києва до Ялти, відстань між якими 1045 км, виїхали автотуристи. Вони зупинилися на перепочинок, коли залишилося проїхати ще 358 км. Скільки…

2) З Києва до Ялти виїхали автотуристи. На перепочинок вони зупинилися, коли проїхали 687 км, при цьому до місця призначення залишилося 358 км. Скільки…

3)      Якої із задач стосуються схеми:

а)          □ + □ = □; б) □ - □ = □ ?

Високий рівень

43.  Двоє робітників, працюючи з однаковою продуктивністю, виготовляли деталі. Один робітник працював 4 год, а інший — 6 год. Другий робітник виготовив на 28 деталей більше, ніж перший. Скільки всього деталей виготовив кожний робітник?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити