Математика 5 клас - підручник О.С. Істер

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1- 4 КЛАСАХ

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§ 2. Порівняння натуральних чисел

§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§ 4. Віднімання натуральних чисел

§ 5. Множення натуральних чисел

§ 6. Властивості множення

§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником

§ 8. Ділення натуральних чисел

§ 9. Ділення з остачею

§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули

§ 11. Рівняння

§ 12. Текстові задачі

§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

§ 14. Комбінаторні задачі

§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

§ 16. Відрізок та його довжина

§ 17. Промінь, пряма, площина

§ 18. Координатний промінь. Шкала

§ 19. Кут. Види кутів

§ 20.Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників

§ 22. Прямокутник. Квадрат

§ 23. Рівні фігури

§ 24. Площа прямокутника і квадрата

§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Розділ 2 ДРОБОВІ ЧИСЛА І Дії З НИМИ

§ 27. Звичайні дроби

§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 30. Правильні і неправильні дроби

§ 31. Мішані числа

§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел

§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§ 35. Порівняння десяткових дробів

§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів

§ 38. Множення десяткових дробів

§ 39.Окремі випадки множення десяткових дробів

§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число

§ 41. Ділення на десятковий дріб

§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

§ 43. Знаходження числа за його відсотком

§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами


Для тих, хто любить математику


ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити