Математика 6 клас - О.С. Істер

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними


§38. Додавання від’ємних чисел

Нехай у понеділок Іван узяв у Сергія в борг 2 грн, а у вівторок — ще 3 грн. Тоді за два дні разом борг складає

2  + 3 = 5 (грн). Борг можна тлумачити як від’ємні числа. Тому суму боргу за два дні можна подати так: (-2) + (-3) = -5.

У запису дій з від’ємними числами перший компонент, як правило, записують без дужок: -2 + (-3).

Помічаємо, що в даному випадку модуль суми дорівнює сумі модулів доданків: |-2| + |-3| = |-5|. Знаходження суми чисел -2 і -3 можна записати так:

-2 + (-3) = - (|-2| + |-3|) = - (2 + 3) = -5, або скорочено: -2 + (-3) = - (2 + 3) = -5.

Маємо правило додавання двох від’ємних чисел:

- щоб додати два від’ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак «—».

Приклад. 1) -5,2 + (-4,8) = - (5,2 + 4,8) = -10;

 Сформулюй правило додавання двох від’ємних чисел. Чи можна при додаванні двох від’ємних чисел отримати додатне число; нуль; від’ємне число?

991. (Усно) Яким буде результат гри, якщо за 2 партії нараховано:

1) -1 очко і -3 очки; 2) -7 очок і -2 очки.

992. (Усно) Обчисли:

1) -4 + (-2);               2) -8 + (-1,8);

3) -0,3 + (-3,7); 

993. Знайди значення суми:

1) -78 + (-2);              2) -2,5 + (-1);

3) -0,6 + (-0,2);            4) -1,8 + (-12);

5) -1,7 + (-2,3);            6) -13,8 + (-77,7);

7) -3011 + (-4192);    8) -6,17 + (-7,9).

994. Обчисли:

1) -13 + (-5);              2) -3,2 + (-2);

3) -0,7 + (-0,3);            4) -13 + (-1,5);

5) -1,2 + (-1,8);            6) -14,2 + (-25,9);

7) -5017 + (-4291);    8) -2,8 + (-3,21).

 995. (Усно) За першу половину ночі температура змінилася на -3 °С, а за другу — на -2 °С. На скільки градусів змінилася температура за ніч?

996. Обчисли:

997. Знайди значення суми:

998. Заповни у зошиті таблицю:

999. Заповни у зошиті таблицю:

1000. Знайди значення виразу:

1)      (-3,17 + (-8,92)) + (-5,27);

2)      -4,13 + (-209,6 + (-13,19)).

1001. Обчисли:

1)      -5,79 + (-27,5 + (-36,17));

2)      (-8,25 + (-7,13)) + (-1,49).

1002. Постав замість * знак >, < або =, щоб утворилася правильна нерівність або рівність:

1) -27 + (-37) * -37;       2) -39 + (-21) * -72;

3)-82 + (-11) * -83;        4) -37 + (-42) * -47 + (-32).

1003. Постав замість * знак >, < або =, щоб утворилася правильна нерівність або рівність:

1) -71 + (-19) * -71;       2) -94 + (-47) * - 139;

3) -87 + (-13) * -100;     4) -95 + (-13) * - 87 + (-24).

1004. Знайди значення виразу -а + (-b), якщо:

1) а = 12,7; b = 13,48;

1005. Знайди значення виразу x + у + (-17,2), якщо:

 1) x = -19; у = -27,5; 2) x = -23,9; у = -37,14.

1006. Обчисли

1007. Обчисли суму:

1008. До суми чисел  додай число, протилежне числу 

1009. До числа, протилежного числу 3,5, додай суму чисел 

1010. Знайди значення виразу 

1011. Добери таке число, щоб утворилась правильна рівність:

1) -2 + … = -13;      2) … + (-0,8) = -1,89;

1012. Добери число так, щоб утворилась правильна рівність: 

1013. Подай у вигляді суми двох рівних доданків число:

1) -18;  2) -7;   3) -4,7; 

1014. Порівняй значення виразів а + b та x + у, якщо 

1015. Порівняй значення виразів m + n та p + q, якщо 

1016. Накресли координатну пряму, взявши за одиничний відрізок п’ять клітинок. Познач на ній точки

1017. Яйця в середньому містять 12,5 % білків і 12 % жирів. Скільки грамів білків і скільки грамів жирів міститься в п’яти яйцях, якщо маса одного яйця 60 г?

1018. Знайди площу зафарбованої фігури (мал. 84).

Мал. 84

1019. Головка сиру має форму циліндра. Продавець трьома прямими розрізами поділив її на 8 частин. Як він це зробив?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити