Математика 6 клас - Н.А. Тарасенкова

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 

РОЗДІЛ 1

Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

1°. Яку цифру потрібно вставити замість зірочки, щоб число 1754* ділилося на 10?

А. 1.                          Б. 0.                    В. 5.                    Г. 2.

2°. Яку цифру потрібно дописати зліва до числа 56, щоб воно ділилося на 9?

А. 5.                         Б. 1.                     В. 3.                   Г.    7.

3°. Знайдіть НСК чисел 32 і 36.

А. 144.                     Б. 288.                 В. 4.                   Г. 1152.

4. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із        36 білих гвоздик і 126 рожевих гвоздик?

А. 9.                         Б. 18.                   В. 36.                 Г.    4.

5*. Знайдіть найменше чотирицифрове число, яке містить цифру 7 і ділиться і на 2, і на 3, і на 5.

А. 1710.                   Б. 1470.               В. 1740.             Г. 1170.

РОЗДІЛ 2

Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15хв.

№1

1°. Який із дробів  є нескоротним?

2°. Обчисліть: 

 

3°. Яке з чисел  є найбільшим?

4. Скоротіть дріб 

 

5*. Перша сторона трикутника дорівнює  м. Вона на  м більша за другу сторону і на  м менша від третьої сторони. Знайдіть периметр трикутника.

1°.Обчисліть: 

 

2°. Обчисліть: 

 

3°. Знайдіть значення виразу: 

 

4. Знайдіть площу квадрата з периметром 

 

5*. Знайдіть корінь рівняння 

Яку з нерівностей задовольняє отриманий корінь?

А. 0,36 < х < 0,37.                           В. 0,29 < х < 0,3.

Б. 0,74 < х < 0,75.                          Г. 1,21 < х < 1,22.

РОЗДІЛ 3

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№1

1 °. Знайдіть значення відношення 0,18 : 3,6.

А. 0,2.                       Б. 0,5.            В. 0,05.            Г. 5.

2°. Знайдіть невідомий член пропорції 6,4 : х = А ; 0,5.

А. 8.                     Б. 0,8.                 В. 5,12.                Г. 0,2.

3°. Скільки коштують 9 кг цукерок, якщо за 4 кг таких цукерок заплатили 110 грн?

А. 27,5 грн. Б. 220 грн.                   В. 247,5 грн.        Г.    275 грн.

4. Масштаб карти 1 : 600 000. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком 3 см.

А. 18 км.              Б. 1,8 км.             В. 180 м.              Г. 18 м.

5*. За скільки днів виконають завдання 8 робітників, якщо 4 робітники можуть виконати це завдання за 6 днів?

А. 3.                     Б. 4.                    В. 5.                    Г. 6.

№2

1°. Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 7 см.

А. 14см.               Б. 21,98 см.          В. 43,96 см.         Г. 439,6см.

2°. Кидають гральний кубик. Знайдіть імовірність події «Випаде 4 очки».

3°. Обчисліть площу круга, діаметр якого дорівнює 8 см.

А.25,12см2.          Б. 200,96см2.       В. 50,24см.         Г. 50,24см2.

4. Число 12 збільшили на 25 %, а потім ще на 15 %. Яке число отримали?

А. 172,5.              Б. 17,25.             В. 168.               Г. 16,8.

5*. У міському парку посадили дерева. З них хвойні дерева становлять 60 %. Скільки дерев посадили в парку, якщо хвойних дерев посадили на 25 більше, ніж листяних?

А. 500.                 Б. 450.                В. 250.               Г. 125.

РОЗДІЛ 4

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№ 1

1°. Скільки серед чисел

-2,4; -91; -14 від’ємних цілих чисел?

А. 6.                     Б. 4.                   В. 3.                   Г. 8.

2°. Знайдіть число, протилежне до числа 0,5.

3°. Розставте числа 0,6;  -1,9 у порядку зростання.

4. Обчисліть: |-9 | ∙ |-2 | - | -36 | : 6.

А. 24.                  Б.-12.                  В.-24.                     Г. 12.

5*. Знайдіть відстань між точками А і В, якщо А — середина відрізка з кінцями у точках С(-2) і D(4), а В — середина відрізка з кінцями в точках М(-3) і N(-5).

А. 5 од.               Б. 6 од.                В. З од.                Г. 2 од.

№2

1°. Обчисліть: -2,8 + 0,2.

А.-3.                    Б.-2,6.                  В. 3.                   Г. 2,6.

2°. Обчисліть: -15-17.

А.-32.                  Б. 32.                   В. 2.                   Г.-33.

3°. Розв’яжіть рівняння: х - 1,5 = -3,4.

А. 1,9.                 Б.-4,9.                  В. 4,9.                Г. -1,9.

4. Обчисліть: 

 

5*. Від суми чисел  відняли деяке число. У результаті отримали -0,605. Знайдіть це число.

А. 3,98. Б. 5,08.                        В.-3,88. 

№3

1 °. Яка з нерівностей є правильною?

А. -2 ∙ (-5) <0.                                 В. 2 ∙ 5 < 0.

Б. 2 ∙ (-5) <0.                                 Г. -2 ∙ 5 > 0.

2°. Обчисліть:-50 ∙ (-0,001) ∙ 27,28 ∙ (-2).

А.-2,728.             Б. 54,56.            В. 27,28.             Г.-272,8.

3°. Розв’яжіть рівняння: -8 ∙ х = 6,4.

А. 0,8.                  Б.-8.                   В.-0,8.                 Г.   -71,2.

4. Обчисліть: -0,2 ∙ (-100 : 4).

А.-4.                    Б.-5.                   В. 12,5.               Г. 5.

5*. Обчисліть:

А. 0.                Б.-15.                В.-30.                Г. 15.

РОЗДІЛ 5

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№ 1

1°. Спростіть вираз: 6 ∙ (а+ 0,5)-4 ∙ (а- 2,8).

А. 6а + 4,2.     Б. 2а-8,2.            В. 2а-14,2.            Г. 2а+14,2.

2°. Розв’яжіть рівняння: 2,5х +12 = 2л: —13.

А. 5.                Б.-5.                   В. 50.                           Г. -50.

3°. Сума двох чисел дорівнює 30. Одне із чисел у 1,5 раза більше за інше. Знайдіть ці числа.

А. 16 і        14.     Б. 18 і 12.           В. 15,75 і 14,25.  Г.20І10,

4. Розв’яжіть рівняння 2 ∙ (у-3,5) = 7 + 3,6 ∙ (2у- 1).

А. 2.                    Б.-2.                   В. 0,5.                 Г. -0,5.

5*. На двох полицях разом було 18 книжок, Після того як з першої полиці переставили на другу 2 книжки, на першій полиці книжок стало у 2 рази більше, ніж на другій. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку?

А. 12  і 6.   Б. 14 і 4.        В. 10 і 8.   Г.15 і 3.

№2

1°. Яка пряма на малюнку 1 є перпендикулярною до прямої АВ?

А. КМ.         Б. ОК.        В. СВ.           Г. CD.

2°. Чому дорівнює ∠AOC на малюнку 1?

А. 90°.        Б. 60°.       В. 30°.        Г. 180°.

Мал. 1

3°. Який приклад завжди ілюструє паралельні прямі?

A.   Сторони трикутника.

Б. Сторони прямокутника.

B.   Протилежні сторони квадрата.

Г. Два олівці.

4. Три вершини квадрата ABCD мають координати: А(-2; 4), В(5; 4) і С(5; -3). Знайдіть координати вершини D.

А. (5; 3).               Б. (2; -3).          В. (-2;-4).            Г. (-2; -3).

5. Відрізок АВ поділено точкою С у відношенні 5:1, починаючи від точки А. Знайдіть координати точки С, якщо А(1; -6) і В(-5; -6).

А. (-4; -6).            Б. (-3; -6).          В. (0; -6).            Г. (-1; -6).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити