Математика 6 клас - Н.А. Тарасенкова

Розділ 1 ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. ДІЛЬНИКИ І КРАТНІ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА. ПРОСТІ ЧИСЛА

§ 2. ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ НА 2, 10, 5

§ 3. ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ НА 9, 3

§ 4. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА МНОЖНИКИ. НАЙБІЛЬШИЙ СПІЛЬНИЙ ДІЛЬНИК

§ 5. НАЙМЕНШЕ СПІЛЬНЕ КРАТНЕ

Розділ 2 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

§ 6. ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ ДРОБУ. СКОРОЧЕННЯ ДРОБУ

§ 7. ЗВЕДЕННЯ ДРОБІВ ДО СПІЛЬНОГО ЗНАМЕННИКА. ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

§ 8. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ

§ 9. МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

§ 10. ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

§ 11. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВИЧАЙНОГО ДРОБУ В ДЕСЯТКОВИЙ. ДЕСЯТКОВІ НАБЛИЖЕННЯ ЗВИЧАЙНОГО ДРОБУ

Розділ 3 ВІДНОШEННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 12. ВІДНОШЕННЯ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

§ 13. ПРОПОРЦІЯ ТА її ВЛАСТИВОСТІ

§ 14. ПРЯМА ТА ОБЕРНЕНА ПРОПОРЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ

§ 15. ПОДІЛ ЧИСЛА В ДАНОМУ ВІДНОШЕННІ. МАСШТАБ

§ 16. КОЛО І КРУГ. КРУГОВИН СЕКТОР

§ 17. ДІАГРАМИ

§ 18. ЦИЛІНДР. КОНУС. КУЛЯ

§ 19. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ

§ 20. ЙМОВІРНІСТЬ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ

Розділ 4 РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

§ 21. ДОДАТНІ ТА ВІД’ЄМНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ

§ 22. КООРДИНАТНА ПРЯМА

§ 23. МОДУЛЬ ЧИСЛА

§ 24. ЦІЛІ ЧИСЛА. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА

§ 25. ПОРІВНЯННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 26. ДОДАВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 27. ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 28. МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 29. ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Розділ 5 ВИРАЗИ І РІВНЯННЯ

§ 30. ВИРАЗИ ТА ЇХ СПРОЩЕННЯ

§ 31. РІВНЯННЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІВНЯНЬ

§ 32. ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

§ 33. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ ТА ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ

§ 34. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА

§ 35. ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

ВІДПОВІДІ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити