Українська мова 10 клас

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

 

§17. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Практикум

186.   Пригадайте, що таке спрощення в групах приголосних. Проаналізуйте подані слова. У яких групах приголосних відбувається

спрощення? У яких випадках спрощення не передається на письмі?

Тиждень — тижня, виїздити — виїзний, масло — масний, тиск — тиснути, міститися — місце, сердечний — серце, щастя — щасливий, честь — чесний, радість — радісний, блиск — блиснути; шість — шістнадцять, пестити — пестливий, турист — туристський, кістка — кістлявий, баласт — баластний.

187.      Запишіть групи приголосних, у яких відбувається спрощення в сучасній українській мові (за зразком). Наведіть власні приклади. Складіть речення з кількома словами, у яких спрощення не передається на письмі.

Зразок. [ждн] - [жн] : тиждень — тижня.

188.      Розподіліть слова на дві групи: а) у яких спрощення приголосних передається на письмі; б) у яких не передається на письмі.

Ремісник, обласний, вісник, тріснути, тижневий, шістнадцятий, виїзний, щасливий, зап’ястний, міський, туристський, форпостний, кістлявий, навмисне, корисний, плюснути, шелеснути, брязнути, невістці, хруснути, улесливий, цілісний, прослати, шістсот, жалісний, кількісний, совісний, свиснути.

189.   Запишіть прислів’я та приказки, вставляючи пропущені слова. Підкресліть слова, у яких відбулося спрощення. Якою орфограмою об’єднані виділені слова?

1. ... серце завжди кам’яніє. 2. ... чоловік гірше гадюки. 3. ... всюди честь, хоч і під лавкою. 4. ... від чужого щастя сохне. 5. Ранні пташки зерно клюють, а ... слізки ллють. 6. ... гриб — ... сніг.

Довідка: корисливий, пізній, улесливий, заздрісний, чесний.

Спілкування

190.      Складіть речення з поданими словами, об’єднавши їх за певною темою. Доберіть до кожного те слово, від якого воно утворене. З’ясуйте, який приголосний випадає.

Цілісний, швидкісний, захисник, перехресний, пристрасний, корисний, ненависний, злісний.

191.    Опишіть ситуацію, зображену на фото, вживаючи якомога більше слів зі спрощенням приголосних. Позмагайтеся, працюючи в парах.

192.      Складіть рекламний проспект «Дозвілля нашого міста (села)», використовуючи слова міський (приміський), туристський, обласний, корисний, кількісний, виїзний, тижневий.

 

Взимку в Карпатах

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити