Українська мова 10 клас

3 історії розвитку української мови визначати й характеризувати етапи формування і розвитку української мови

 

§ 7. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. СТВОРЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО АЛФАВІТУ. РОЛЬ КИРИЛА І МЕФОДІЯ У СТАНОВЛЕННІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛИЦЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СЛОВ’ЯНСЬКИХ СИСТЕМ ПИСЬМА

 

Мовознавчі студії

70.        I. Опрацюйте текст. Визначте його тему. Доберіть заголовок. Доведіть, що це науковий стиль. Які давні писемні твори слов’янських народів ви вивчали на уроках української та зарубіжної літератур?

Проблема виникнення письма у східних слов’ян досі остаточно ще не розв’язана. Найбільш імовірно, що в східних слов’ян спершу виникло письмо у вигляді різного типу рисок і їхніх комбінацій, вирізуваних на дереві.

Болгарин Чорноризець Xрабр на початку X століття у «Сказанні про письмена» писав, що слов’яни «чертами і різами чьтехоу...» Письмо у вигляді «черт і різ» використовувалось для позначення належності речей певній особі. Залишки його археологи знаходять на різних пам’ятках матеріальної культури.

Починаючи з VII—VIII століть слов’яни налагоджують тісні зв’язки з Візантією. У слов’ян розповсюджується грецьке письмо, яке поступово пристосувалося до передавання слов’янських звуків.

У «Житії» Кирила, відомій пам’ятці X століття, зазначається, що Кирило, коли їздив 860 року з візантійською місією до хозар, по дорозі зупинявся в Xерсонесі в Криму і придбав там Євангеліє і Псалтир, «роуськыми писмены писано», і говорив з чоловіком, що в бесіді «прикладнаа различнаа писмены, гласнаа и согласнаа». Таке письмо, вживане в той час у слов’ян, називають протокириличним.

Поряд із грецьким використовувалось в окремих слов’ян, переважно західних, також письмо латинське, про що теж знаходимо свідчення у Xрабра (3 кн. «Історична граматика української мови»).

II. Виконайте завдання до тексту.

1) Зробіть письмово словотвірний розбір слова протокириличний.

2) Поясніть орфограму «Велика буква» у словах тексту.

3) Назвіть частини мови в останньому абзаці.

71.        I. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. З’ясуйте комунікативне завдання тексту.

У 862—863 роках грецькі місіонери Кирило й Мефодій, готуючись до просвітницької діяльності в Моравії, упорядкували протокириличне письмо, спростили форму літер, наблизивши їх до грецького уставного письма, поширеного в богослужбових книгах. Вони додали окремі літери й систематизували азбуку відповідно до слов’янської фонетики, поклавши в основу найбільш відомий їм солунський діалект староболгарської мови, і переклали, користуючись упорядкованою ними азбукою, деякі богослужбові книги з грецької на слов’янську мову. Ця мова одержала назву старослов’янської, а азбука, вживана в ній, відома під назвою кирилиці (Ж. Красножан).

II. Обґрунтуйте розділові знаки в тексті.

Практикум

72.        Знайдіть у підручнику з історії матеріал про появу писемності у східних слов’ян, підготуйте повідомлення й виголосіть його в класі. Які пам’ятки історії мови ви знаєте?

73.        I. Об’єднайтесь у групи й опрацюйте текст. Розкажіть, що ви знаєте про Софійський собор у Києві. Коли його збудовано? Якою мовою тоді писали книги?

Поряд із кирилицею в слов’янській писемності відома й інша азбука — г л а г о л и ц я.

На запитання про те, яка з цих двох азбук виникла раніше, в науці досі немає однозначної відповіді. Деякі вчені вважають, що Кирило створив не кирилицю, а глаголицю, кирилиця ж виникла на зміну складній глаголиці аж у кінці ІХ століття й автором її був Климентій, учень Кирила.

Інші висловлюють припущення, що кирилиця виникла природно, шляхом слов’янізації грецького письма. Останнім часом на користь цього погляду висуваютья аргументи, зокрема у зв’язку з віднайденням у Київському Софійському соборі азбуки, видряпаної якимось гострим предметом на фресковій штукатурці ХІ століття. Азбука складається з 27 літер, з яких 23 повністю відповідають грецькому алфавіту, а чотири — б, ж,   ш, щ — нові, власне слов’янські. На підставі складу софійської азбуки можна зробити висновок, що вона являє собою один з варіантів грецько-слов’янського письма. Ця азбука підтверджує погляд тих учених, які вважають, що глаголиця зберігає сліди індивідуальної творчості і винайдена Кирилом у 863 році, тому й старша за кирилицю.

 

Кирилиця

Глаголиця

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1)     Зробіть письмово словотвірний розбір слова глаголиця. Що означало слово глагол у мові давніх слов’ян?

2) Поясніть, чому пишеться Софійський собор, Софіївський парк.

3)     Порівняйте кириличний і глаголичний шрифти. Зверніть увагу, що літери мали також цифрове значення.

 74. І. Прочитайте текст. До якої думки щодо походження глаголиці ви схиляєтеся? Аргументовано поясніть, чому.

У кириличних текстах трапляються помилки, які свідчать про те, що текст переписаний із глаголичного оригіналу. Пергамент у ті часи був дуже дорогим, тому нерідко вдавалися до запису нових текстів у старій книзі: старий текст змивався або зішкрібався, а на його місці записувався новий. Такі рукописи називалися палімпсестами. Відомо про кілька палімпсестів, де кириличний текст написаний по змитій глаголиці, а глаголичних текстів, написаних по змитій кирилиці, немає.

Якщо глаголицю було створено Кирилом, то кирилицю, цілком імовірно, було створено в Східній Болгарії преславськими (м. Преслава) переписувачами книг. Майже скрізь кирилиця витіснила глаголицю, і тільки хорвати на островах Адріатичного моря аж до недавнього часу користувалися глаголичними богослужбовими книгами (3 кн. «Історія української літературної мови»).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1) Із виділеним словом складіть власне речення.

2)     Випишіть прикметники, розподіливши їх на розряди за значенням.

Спілкування

75. Розгляньте фотоілюстрацію. Як у скульптурній композиції показано значення діяльності Кирила і Мефодія? Що вам відомо про історію створення цього пам’ятника?

76.   І. Прочитайте. Визначте тему і стиль, комунікативне завдання тексту. Усно перебудуйте текст на монолог-розповідь Мефодія. Що зміниться в тексті? Чи зміниться його комунікативне завдання? Чому? Аргументовано доведіть.

У македонському місті Солуні (тепер Салоніки) у сім’ї управителя міста жили два рідні брати Костянтин і Мефодій. Батько — грек, а мати — слов’янка, тому і грецьку, і слов’янську мови діти чули з колиски. Юнаки навчались у солунській школі, одержали прекрасну освіту й виховання. Костянтин був надзвичайно обдарованою дитиною, багато читав. Про його здібності в науках стало відомо в Константинополі, і Костянтина запросили до імператорського двору навчатися разом із сином імператора у кращих учителів Візантії. Він вивчав філософію, риторику, математику, астрономію, античну літературу й музику. Костянтина очікувала блискуча кар’єра й багатство, але він вирушив у монастир на гору Олімп, де вже був ченцем його брат Мефодій.

Своє життя брати присвятили поширенню християнства серед слов’янських народів. Костянтин прийняв чернецтво, змінивши мирське ім’я на ім’я Кирило.

Фрагмент пам’ятника на Михайлівській площі в Києві. Кирило та Мефодій

Важкі подорожі країнами, напружена робота підірвали здоров’я Кирила і в 869 році на 42 році життя він помер у Римі, залишивши братові заповіт: «Ми з тобою, як два воли, вели одну борозну. Я знеміг, але ти не подумай залишити праці вчителювання й знову вийти на свою гору» (Ж. Красножан).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1)    Доберіть синоніми до слова одержали, складіть із ними словосполучення, речення.

2)    Знайдіть у тексті одне з речень із відокремленою обставиною, виконайте письмовий синтаксичний розбір.

77. Уявіть ситуацію: на науково-практичній конференції зустрілися історик, археолог і мовознавець. Тема конференції: «Походження слов’янського письма». Кожен із них дотримувався своєї точки зору, не погоджуючись з іншими. Використовуючи вивчений матеріал, складіть і розіграйте полілог-дискусію.

78. Зайдіть на сайт «Енциклопедія. Українська мова» (http://litopys3.freeservers.com/ukrmova/um.thm) і доберіть цікавий матеріал з історії української писемності. Зробіть повідомлення нової інформації в класі.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.