Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§9. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

Через мову проявляється характер особи, її ставлення до об’єкта. Власне мовне середовище й формує людину, яка через Слово стверджується.

П. Мовчан

Буду я навчатись мови золотої

Мова — складне суспільне явище. Вона є найважливішим засобом людського спілкування та об'єднання людей в спільноту; засобом самоідентифікації й вираження ментальності нації (етносу); засобом формування й розвитку думки, здійснення пізнавальної діяльності, реалізації духовної культури народу.

Національна мова — засіб спілкування нації та засіб її самоідентифікації з-поміж інших націй. Вона консолідує народ, через неї зберігаються й передаються наступним поколінням культурно-історичні традиції, засвоюється загальнолюдський досвід. Національна мова — загальнонародна. У просторі і в часі вона пов'язується з існуванням територіальних діалектів, просторіччя, професійних різновидів мови, жаргонів, арго та з функціями вищої форми національної мови — літературної мови.

Літературна мова — унормована, стандартна, правильна з погляду усталених кодифікованих норм форма національної мови, що обслуговує культурно-освітні потреби суспільства, використовується у сферах державного управління, засобах масової інформації, науці, художній культурі та літературі. (Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів)

Лексична система української мови включає загальновживані слова (сніг, держава, сто, рука, осінь, шапка, солодкий, щука, кінь, жінка, родина, мати тощо) і слова обмеженого вжитку — діалектну лексику, терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми.

Діалектизми (від грец. dialektus — наріччя) у своїй основі є засобом усного спілкування людей певної території. Українська мова має три наріччя — північне, південно-західне і південно-східне, які різняться між собою, а також від літературної норми фонетичними, граматичними й лексичними ознаками (когут, вуйна, ґазда, плай тощо).

Професіоналізми — назви професійних понять: хронічний, операбельний, закулісний, бутафорський, комедіант.

Жаргонізми — слова, що вживаються групою людей, об'єднаних спільними інтересами, звичками, родом занять (санти-менти — завищені почуття, променад — прогулянка, кльовий — гарний, моцик— мотоцикл).

Арготизми — слова, які зазнали навмисних змін: вставлялися склади, додавалися або замінювалися окремі звуки (шивар — товар, стибрити — вкрасти).

Просторічна лексика — слова, що вживаються в розмовному та художньому мовленні як стилістичний засіб надання грубуватої, зневажливої характеристики (забрьоха, роззява, бовдур).

Практикум

58. Прочитайте тексти. Визначте, слова якої форми мови (літературної чи діалектної) переважають у текстах. Яку роль вони відіграють у творі?

1. Дорогий Дмитре, ну от тобі уже й сімнадцять...

Бери від кожної пори свого життя те, що воно пропонує тобі. Вимагати од часу не мудро і не гідно. Але і не пливи за течією. Тобто, вибравши тверді орієнтири, що таке добро і що зло, виростай у їхньому полі, аби по ньому все тобі скристалізувалося... Ідеал є один — добра і справедливості, чесності й любові. Іншого, мабуть, немає. Ще додам — ідеал краси.

(З листа Василя Стуса до сина)

2. ...Правдивий галицький цвібак — це просто...

— Бісквіт? — уточнює учениця.

— По-нашому — цвібак,— відповідає пані Стася.— Нам потрібні дві прозорі посудини, от, скажімо, ці дві склянки.

Кароліна уважно спостерігає за діями сусідки.

— Вибиваєш у склянку стільки яєць, зі скількох пектимеш цвібак. Скажімо, з трьох, так? Вибиваємо в склянку, ставимо другу, порожню, поруч, бачиш? І насипаємо цукру на той самий рівень. Було б десять яєць — стояло б поруч по літровому слоїку. Розумієш принцип? (Г. Вдовиченко)

3. Мій любий сину, бійся нічиїх,

Вони завжди безликі і холодні,

Нагадують мені вчорашній сміх,

Який сльозу викочує сьогодні.

Іди на виграш у життєвій грі,

Напружуй думку, хист і власні м’язи,

Ціляй свій м’яч у кут німих воріт,

Хоч попаде туди він не відразу.

(В. Крищенко)

59. Знайдіть діалектизми в реченнях із роману М. Матіос «Солодка Да- руся». З'ясуйте їх значення. Де можливо, доберіть синоніми із загальнонародної мови. З якою метою авторка використовує у своїх творах діалектну лексику?

1. Ніхто не знав, та й не допитував ніколи Іванового прізвища, лише відколи світ та сонце люди і діти в Черемошнім призвішкувалися йому Цвичком, бо дуже любив Іван збирати по довколишніх селах залізяччя, а найбільше — цвяхи, по-тутешньому «цвики», з яких згодом робив дримби і продавав їх чи то в Кутах, чи в Косові на базарі. 2. Хай тато краще питає, чого її так довго не було, ніж має кривитися, що донька ходить, як фіра без дишла. 3. І притулились Михайло з Матронкою одне до одного так близько, що навіть через грубі їхні сардаки було чути прискорене биття сердець. 4. Вуйко Василь — материн брат у третьому — дивився на Михайла і співчутливо, і сердито водночас: він добре розумів, яка біда наздогнала його свояка, але не розумів, якої помочі просить у старого ґазди, що тримає в Возні полонину. 5. Ґаздику ґречний, я знав, що ви ґазда, але ніколи би не подумав, що ви так фальшиво дитину свою вчите!

ЯК ПРАВИЛЬНО?

По праву чи заслужено, законно, справедливої Органічніше, ніж по праву, передають зміст прислівники заслужено, справедливо, законно: Перлиною сільського туризму заслужено (справедливо) став Соколиний хутір.

(За К. Городенською)

60. Дайте стилістичну оцінку жаргонізмам, використаним у творах Ірени Карпи.

1. Її стара вінда полетіла геть разом з усіма документами та необхідними файлами. 2. Геймерство — це взагалі хвороба. Геймер — важко хвора людина, вилікувати яку майже неможливо. 3. Вона швиденько злила йому два фільми і пішла тусити. 4. Включила асю, і перед очами замерехтіло близько 20 непрочитаних повідомлень.

61. Відредагуйте речення.

1. На прохання вчительки я написав свою автобіографію.

2. Я вибачаюся за запізнення. 3. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, експедиція продовжувала рухатись вверх по ріці. 4. Висловлюючи своє відношення до подій у країні на протязі року, він наголосив на тому, що вже давно наступив час приймати міри в налагодженні усіх галузей виробництва.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Нерідко можна прочитати в інструкціях про вживання ліків після їжі, до їжі чи піж час їжі.

У рекомендаціях треба писати: ліки вживайте після їди, до їди та під час їди.

СПІЛКУВАННЯ

62. Прочитайте висловлення Василя Трубая, надруковане в газеті «Слово Просвіти». Чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Відповідь обґрунтуйте.

Мову не можна прокип’ятити і тримати законсервованою в трилітровій банці. Вона там скисне. Мова — ріка, вона тече, куди їй заманеться, а якщо на її шляху споруджують греблі, знищують джерела чи намагаються спрямувати в інше русло, вона або затхнеться в болоті, або ж прорве ті греблі.

Домашнє завдання

63. Укладіть короткий тлумачний словник професіоналізмів філолога (10-15 слів).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що таке літературна мова?

— Що таке просторіччя?

— Яка лексика належить до діалектної?

— Що таке професіоналізми?

— Чи є комунікативно доцільним уживання жаргону?

— Чи можна говорити про вічне, про високе, використовуючи арго?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити