Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 18. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ ТА ІН.)

Письмові вправи шліфують мовлення, а вправи усні оживляють письмовий стиль.

Квінтиліан

Буду я навчатись мови золотої

ЯК ПИСАТИ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

1. Уважно прочитайте (прослухайте) текст, який ви маєте переказати.

2. Обміркуйте зміст тексту, з'ясуйте значення незрозумілих слів (за словником).

3. Читаючи (слухаючи) текст удруге, записуйте в чернетці ключові слова, найяскравіші вирази; деякі слова, ужиті для зв'язку речень і абзаців тексту. Потім складіть план.

4. Користуючись своїми записами й складеним планом, розпочинайте написання чорнового варіанта переказу.

5. Залежно від творчого завдання внесіть відповідні зміни в текст переказу. Зауважте, що складений вами текст повинен бути завершеним і цілісним, підпорядкованим темі та основній думці.

6. Відредагуйте чернетку.

7. Перепишіть текст, а потім уважно перевірте його.

715. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Складіть план, визначивши тему й мікротеми.

«АРКАН»

Танцювали самі парубки. Ставні легені побралися руками за плечі, зімкнулися в тісне, невелике коло. Під воркотіння цимбалів та баса ритмічно захиталися цілим колом з боку на бік, а потім разом, рвучко рушили в буряному коловороті, міцно б’ючи ногами в діл. В дужих і граціозних рухах парубків була сила, енергія, буйна веселість. Нічого більш прекрасного в розвагах людських, в красі молодечих веселощів мені не доводилось бачити.

Парубки танцювали старовинний гуцульський «Аркан». Тільки справжні сини гір, волелюбні предки могли залишити в спадщину онукам такий буйний і гордовитий танець. Легеня, що танцює «Аркан», не можна уявити з похиленою перед паном головою. Перед яким ворогом могли б схилитися буйні голови людей, що так гордо та високо підводяться в цьому залізному колі!

Я ніколи не знав, що одне споглядання народного танцю може дати людині таку велику втіху. Буйна радість цієї живої картини сповнила гордістю серце. Гуцульські легені ще танцювали «Буковинку», «Опришка». На початку ми ледве розрізняли ці танці українських горян. Всі вони були однаково сповнені зухвалого молодечого буйства і сили.

Танці наших верховинців і пристрасна музика до них чимось нагадували мені танці грузинів і осетинів. Якісь ледве вловимі спільні риси людської вдачі споріднюють вікову мистецьку культуру всіх горян, синів різних народів.

(Т. Масенко)

• Прочитайте текст удруге. Перекажіть усно за планом, доповнивши текст своїми роздумами про роль мистецтва танцю у відродженні національної культури й свідомості.

Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення

Домашнє завдання

716. Підготуйте повідомлення на одну з тем: «Походження назв танців», «Бойовий гопак: танець чи бойове мистецтво?».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити