Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 20. ДОПОВІДЬ У НАУКОВОМУ СТИЛІ

Три завдання оратора: що сказати, де сказати, як сказати.

Цицерон

Буду я навчатись мови золотої

Наукова доповідь — жанр наукового стилю, що передбачає розгорнуте повідомлення з певної теми; виголошується в аудиторії. У доповіді порушують актуальні наукові проблеми, що потребують вирішення. З-поміж вимог до наукової доповіді основними є такі: наукова обґрунтованість, достовірність фактичного матеріалу, переконливість висновків, висловлення власного ставлення до порушеної проблеми.

Підготовка до виголошення доповіді відбувається в такій послідовності:

1) з'ясуйте мету й завдання доповіді, ураховуючи цільову аудиторію;

2) сформулюйте тему та мікротеми, запишіть складний план;

3) доберіть і опрацюйте наукову літературу; зробіть тематичні виписки і запишіть тези;

4) визначте дискусійні питання, продумайте, як їх репрезентувати в доповіді;

5) визначте, які способи ілюстрації фактичного матеріалу доцільно використати для розкриття кожного пункту плану (мультимедійна презентація, таблиця, малюнки, схеми, діаграми, відеозаписи тощо);

6) продумайте оригінальний початок доповіді (наприклад, досвідчені мовці радять починати доповідь із несподіваної для слухачів тези, риторичного питання, приголомшливого факту тощо);

7) відповідно до мети доповіді сформулюйте висновки;

8) письмово оформіть матеріали доповіді;

9) перевірте текст доповіді на відповідність основним вимогам до усного виступу; проаналізуйте послідовність і пропорційність її частин, зважаючи на кількість і якість ілюстративного матеріалу, усуньте зайве, удоскональте стиль викладу, виправте помилки;

10) спочатку доповідь прочитайте вголос удома перед уявними чи реальними слухачами (можна зробити відео- або аудіозапис), потім, спираючись на план і цитати, прочитайте доповідь ще раз;

11) відредагуйте (у разі потреби) текст;

12) спрогнозуйте можливі питання слухачів і підготуйтеся до відповіді на них під час обговорення доповіді.

Доповідь виголошують на уроці, зборах чи тематичному вечорі, на занятті гуртка. Після виголошення доповіді автор обов'язково називає використані джерела.

720. Прочитайте висловлювання. На основі їх сформулюйте поради для доповідачів.

1. Нехай паузи поділяють думку, що викладається, на її складові частини, але щоб кожна з цих частин не втрачала своєї належності й безперервності (К. Станіславський). 2. Тон голосу, очі і вираз обличчя є не менш красномовними, ніж слова (Ж. де Лабрюйєр). 3. Модуляції голосу — найпрекрасніша з усіх чарівностей красномовства. Це музика голосу (Л. да Він- чї). 4. Слово… є певною мірою стимулом розуму. Але коли словом занадто захоплюються і відривають його від реальності, воно вже втрачає зв’язок з дійсністю… Перший симптом — це надто велика кількість слів для вираження й короткого змісту. Скоро постає другий симптом: базікання, яке не виражає ніякого змісту (Т. Майореску). 5. Форма, у яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу (Ф. Честерфілд). Вдало складений текст на дев'яносто відсотків гарантує успіх будь-якого виступу. Однак повний успіх виступу за добре складеним текстом залежить від а) володіння матеріалом, б) володіння самим собою і в) володіння аудиторією.

Для активізації сприймання виступу доцільно застосовувати такі формальні прийоми: постановку риторичних питань, уведення в розповідь елементів гумору, тимчасовий перехід на розмовний стиль викладу, вживання вставних речень, використання пауз тощо.

(За П. Білоусенком)

721. Прочитайте в підручнику української літератури уривки статей про ваших улюблених поетів чи письменників. Які джерела використали автори підручника, щоб розповісти про них? На основі цих джерел підготуйте доповідь про улюбленого майстра слова.

Домашнє завдання

722. Підготуйте доповідь із мовознавчої теми (на вибір): «Особливості спілкування в Інтернеті»; «Вплив мультфільмів на мовлення молодших школярів».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити