Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 23. ДИСКУСІЙНЕ МОВЛЕННЯ. ДЕБАТИ ЯК ФОРМА ДИСКУСІЙ

Дискусія — це не обов’язково суперечка, це можливість кожній стороні висловити свою точку зору.

О. Ірванець

Буду я навчатись мови золотої

Дискусія — 1) широке, публічне обговорення якогось дискусійного питання на зборах, у пресі тощо; 2) перен. спір, суперечка окремих осіб, співрозмовників.

Дискусія відбувається не хаотично, а за певними правилами і згодою її учасників (опонентів) для пошуку відповіді на суперечливе питання. Тема дискусії формулюється заздалегідь. Комунікативна ініціатива під час дискусії переходить від одного учасника до іншого.

Беручи участь у дискусії, варто пам'ятати, що мовлення мусить бути бездоганним, а сила голосу пристосована до акустики і розмірів приміщення; не можна вживати образливих слів, переривати опонента, надто емоційно говорити і захоплюватися невербальними засобами спілкування та ін. Це може стати причиною зупинення дискусії.

Щоб захистити свою точку зору і спростувати думку опонента, учасники суперечки використовують різні полемічні прийоми. Наприклад, ефективним засобом вважається застосування гумору, іронії, сарказму, що посилюють полемічний тон, емоційний вплив на опонента, допомагають розрядити напруження, створюють певний настрій під час обговорення гострих питань, допомагають досягти успіху. Ще один прийом — атака запитаннями. Його мета — змусити опонента захищатися, виправдовуватися, створити найбільш сприятливі умови для дискусії.

Завжди під час дискусії дотримуйтеся правила: «Поступися опонентові всім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого, чого не спроможний довести» (Д. Карнегі).

733. Назвіть особливості дискусії. Яких етикетних правил необхідно дотримуватися під час дискусії? Яким має бути мовлення учасників?

• Чи доводилося вам брати участь у дискусії? Чи виникали у вас труднощі в обстоюванні власних думок?

734. Проведіть дискусію з теми «Правда на боці того, хто з кулаками?».

Під час дискусії користуйтеся поданими порадами.

1. Вступаючи в дискусію, переконайтеся в тому, що ви правильно розумієте позицію свого опонента, а він — вашу, а потім доводьте свої чи спростовуйте висунуті опонентом докази.

2. Зверніть увагу, чи немає протиріч у висловлюваннях опонента, чи не розглядаєте ви з ним одне й те ж питання з різних аспектів.

3. Починайте заперечувати тільки тоді, коли впевнені, що думка опонента справді суперечить вашій.

4. Дотримуйтесь правил висунення тези й аргументів, намагайтеся не порушувати їх.

5. Стежте за тим, щоб ні у ваших судженнях, ні в судженнях опонента не було логічних помилок.

6. Починайте суперечку лише тоді, коли будете мати достатньо переконливих аргументів для доведення власної думки.

7. Докази мають бути переконливими не лише для вас, а й для вашого опонента та інших учасників дискусії.

735. Ознайомтеся із ситуацією. Проведіть обговорення її у формі полілогу-дискусії.

У моєму віці багато хочеться: гуляти, любити зрештою. Мені здається, що у 18 років я буду вже старою, ось чому мене тягне на вулицю. А в батьків чомусь тільки лихе на умі. Недавно ми з подругою втекли з-під батьківського нагляду. Познайомилися з хлопцями. З ними було весело: ми пішли в бар, потім на дискотеку. Каталися на машині, слухали музику… А вдома батьки влаштували мені скандал. Чи справедливо це? Думаю, батьки не праві (Олена).

Буду я навчатись мови золотої

Дебати (від франц. debats) — чітко структурований організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми; мета — переконати у своїй правоті третю сторону, а не одне одного.

Диспут (латин, disputo — міркую, сперечаюсь) — організована форма дискусії, інколи — із заздалегідь визначеними ролями.

Полеміка (від грец. polemikos — войовничий) — дискусія в пресі, на диспуті, на зборах, суперечка, зіткнення різних поглядів під час обговорення будь-яких питань.

СПІЛКУВАННЯ

736. Працюймо групами. Об'єднайтеся в команди для проведення дебатів.

Перша команда доводить справедливість та істинність твердження «Необхідно відмовитися від експериментів над природою», інша — спростовує його.

Почергово кожна з команд у виступі наводить свої аргументи. Тривалість виступів для доведення/спростування тези, обґрунтування аргументів, наведення прикладів — до 5 хвилин.

Етап обговорення триватиме 10-15 хвилин: команди ставлять один одному питання, спростовують висловлені аргументи і наведені приклади. Дебатуйте чесно й відверто, намагаючись спростувати, а не викривити висловлювання своїх опонентів.

Завершують дебати виступи капітанів команд, у яких вони узагальнюють результати дебатів.

Після завершення дебатів судді роблять висновок про правомірність і переконливість висновків однієї з команд.

Домашнє завдання

737. Яким повинен бути ідеальний опонент у дискусії? Опишіть його.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити