Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§10. ПИСЕМНА І УСНА ФОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Мусимо усвідомити: усне мовлення своїми можливостями — і насамперед як засіб вияву людського «Я», найрізноманітніших відтінків почуття… аж ніяк не дорівнює писемній формі.

О. Сербенська

Буду я навчатись мови золотої

Усна форма літературної мови обслуговує переважно поточні потреби спілкування людей, безпосередньо пов'язаних між собою. Усне мовлення сприймається органами слуху. За походженням це первинна форма існування мови. Усне мовлення спонтанне, але більш виразне в емоційному відношенні, супроводжується інтонацією, жестами, мімікою. Воно переважно діалогічне: бесіда, виступ, дискусія тощо.

Писемна форма літературної мови — це мовлення, зафіксоване на якомусь матеріалі за допомогою певних графічних знаків, що позначають звукові одиниці мовлення та сприймаються органами зору. Це вторинна форма існування мови. Писемна форма літературної мови обслуговує потреби народу в галузі науки, культури, політики, господарства й права. Слова добираються з урахуванням літературної традиції, широко вживаються книжна, абстрактна лексика, терміни.

Практикум

64. Прочитайте. Про які форми мови йдеться?

1. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш гарно говорити (Вольтер). 2. Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження (А. Міцкевич). 3. Для одного народу — одна літературна мова й вимова, один правопис! Це цемент соборності нації! (І. Огієнко)

• Які вимоги висуває суспільство до усного й писемного мовлення?

65. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тип і стиль мовлення. Випишіть ключові слова кожного абзацу. Про який вид мовлення йдеться в тексті? Що допомогло порозумітися з іноземцем?

Це трапилося на одному з іспанських пляжів. Народу було багато, стояла спека. Було чутно лемент дітей, схожий на лемент чайок. Але на цьому пляжі не було чайок. Ніна Семенівна повернулася до сонця іншим боком, розплющила очі й побачила, що дітей поруч немає!

Вона підхопилася. Десять хвилин тому Катруся й Антон грали поруч із водою. Жінка охопила поглядом берег. Ну звичайно, із ними все в порядку… Адже Катрусі вже 6, а Антонові 8 років. Подивилася знову. Її охопила паніка: де ж діти?! Що ж скаже їхня матуся: тітка загубила племінників! За десять хвилин вона була в поліції: маленький словничок і кілька розпачливих жестів допомогли їй дістатися. Але дітей там не було…

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Замість виконуй по порядку кожне завдання доречніше вжити одне за одним чи послідовно: виконуй одне за одним завдання; послідовно виконуй завдання.

(За К. Городенською)

Іспанський поліцейський, що намагався допомогти їй, був галантний, але не говорив ні українською, ні англійською. Ніна Семенівна спробувала щось сказати іспанською, але безуспішно. Треба було щось робити.

Ніна Семенівна подивилася поліцейському в очі й зробила глибокий вдих. Вона показала рукою зріст Катрусі від підлоги. Потім вона знизала плечима й показала схвильованість. Поліцейський подивився на неї, а потім указав на стіну. Там висіла фотографія дитини… (З газети)

СПІЛКУВАННЯ

66. Як ви розумієте слова Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив»?

Домашнє завдання

67. Складіть діалог з теми «Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться», запишіть його, дотримуючись правил орфографії та пунктуації.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— У яких двох формах відбувається спілкування? Назвіть їх характерні ознаки.

— Де застосовується усне мовлення?

— Які допоміжні засоби передачі думки використовуються в усному мовленні?

— Що таке писемне мовлення?

— Чому не всю інформацію можна передати усно?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити