Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

§26. УЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ТА АПОСТРОФА

Єдність і обов’язковість орфографії для всіх полегшує спілкування людей за допомогою літературної мови. З Енциклопедії «Українська мова»

183. Запишіть слова, уставляючи пропущені знак м'якшення, апостроф.

Шкіл..на їдал..ня, грати на сопіл..ці, Натал..чина нен..ка, салат по-грец..ки, син..оокий л..он, гілка на яблун..ці, перелаз..мо швиден..ко, святковий Хар..ків, волинс..кі ліси.

Цікава п..єса, Лук..яненко В..ячеслав, кур..йозний випадок, духм..яне різнотрав..я, п..ятеро друзів, велика сім..я, зів..яле листя, нові дит..ясла, комп..ютерна програма, велике подвір..я, моркв..яний сік, п..янкі пахощі, роз..ятрити душу.

• Доберіть 10-12 слів для словникового диктанту на одну з орфограм (за власним вибором).

ПИШІТЬ ПРАВИЛЬНО!

між'яр'я

підносься

піднісся

цькований

зйомка

серйозний

різьбяр

тьмяний

напів'ява

верб'я

184. Поясніть, чому після виділених букв не пишеться знак м'якшення. Вісімнадцять, воротар, гіркий, горілчаний, гребінчик, галуззя, ковзкий, Лиманчук, досвітній, Наталці, набавте, пишеш, різкий, рибалчин, Суец, спілчанський, степ, свіжість, свято, тонший, тюрма, Уманщина, шприц, український.

185. Від поданих іменників утворіть прикметники й запишіть. Горинь, колодязь, рибалка, галька, Оболонь, Прип’ять, Ірпінь, Гостомель, Умань, Волинь, Інгул, Бориспіль, Прага, Париж, Запоріжжя, Дрогобич, Кременчук.

СПІЛКУВАННЯ

186. Чи погоджуєтеся ви з автором? Висловте власні міркування з порушеної проблеми.

Тільки від нас залежить — іти чи стояти. Але тільки рухаючись уперед, можна дійти до зірок (Ірина Мацко).

Домашнє завдання

187. Спишіть речення. Знайдіть запозичені слова та поясніть правопис м'якого знака в них.

1. Рантьє — це особа, яка не бере участі у виробництві, а живе за рахунок доходів від цінних паперів, на відсотки від капіталів. 2. Одним із найпоширеніших у США, Канаді, Великій Британії та інших країнах є законопроект, що має назву «білль». 3. У європейських країнах маклера, агента іменують куртьє. 4. Альянс — союз, спілка, об’єднання на основі договірних зобов’язань (За «Словником іншомовних слів»).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Після яких префіксів перед я, ю, є, і апостроф пишеться завжди?

— У яких випадках апостроф перед я, ю, є, і не ставиться?

— Наведіть приклади вживання знака м’якшення, поясніть їх за допомогою правила.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити