Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

§29. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

Ім’я — це знак.

Плавт

Буду я навчатись мови золотої

Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович (без будь-яких змін): Петро — Петрович, Юрій — Юрійович, Ігор — Ігорович, Анатолій—Анатолійович.

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Петро — Петрівна, Ігор — Ігорівна, Юрій — Юріївна.

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Са- вович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

Практикум

198. Спишіть, уставляючи пропущені розділові знаки.

Більшість імен прожили в нашій мові довге життя проте народилися вони не в Русі-Україні а на батьківщині римлян греків та інших народів.

Грецьких імен прийшло в нашу мову найбільше. У грецькій мові Андрій означає мужній хоробрий Анатолій — східний Артем — здоровий свіжий Галина — ніжна тиха Євген — благородний Ірина — мирна Катерина — морально чиста Микола — переможець Настя — воскресла Олена — обрана Лариса — чайка Софія — мудрість Тарас — бунтар неспокійний Тетяна — володарка Юрій — хлібороб (За А. Матвієнко).

УЖИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Олені Черних, Олегом Черних;

Тетяну Жарких, Вікторові Жарких

УЖИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Тамарою Поляруш, Олегом Полярушом;

сестри Бойко, брати Бойки;

сестри Тельнюк, брати Тельнюки;

Сергій Майборода, Сергій і Петро Майбороди;

Ольга та Ігор Мотричі; родина Мотричів

ВІДМІНЮЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Карпенко-Карий — Карпенка- Карого;

Нечуй-Левицький — Нечуя-Левицького;

Ользі Володимирівні Коваленко;

Олегові Володимировичу Коваленку

• Від наявних у тексті чоловічих імен утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

• Розкажіть, що означає ваше ім'я.

199. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Поясніть орфограми й пунктограми.

Сучасні українські прізвища почали виникати в період інтенсивного формування нації (з XIV ст.). Найбільш поширеними є прізвища на -енко (Коваленко, Шевченко): син коваля, син шевця тощо. Основою цих прізвищ ставали назви професій, речей, занять тощо. Утворювалися прізвища й за допомогою суфіксів -чук (Корнійчук, Марчук), -ук чи -юк (Петрук, Гаврилюк), -ич (Бабич), -ак, -ин чи -їн (Співак, Новак, Гаврилишин, Мар’їн) та ін.

Утворювалися прізвища від географічних назв: Любарець від слова «Любар», тобто предок — виходець з Любара та ін. Є прізвища, які натякають, що предок прибув з інших земель (Волошин, Сербин), і є безліч тих, що залишаються загадковими для «прочитання».

У незвичайних, часто кумедних ситуаціях, завдяки рисам зовнішності чи характеру народжувалися колоритні українські прізвища: Довбня, Балабуха, Хрін, Хрущ, Добридень та ін. (За Л. Бондарчук).

• Працюймо групами. Продовжте ряд прізвищ, утворених: 1) від чоловічих і жіночих імен; 2) від географічних назв; 3) від назв ремесел, занять.

200. Працюймо групами. Запишіть по 5 прізвищ в однині та множині:

1) відомих акторів; 2) спортсменів; 3) письменників.

201. Прочитайте. Визначте стиль тексту. Доберіть заголовок, що відповідатиме темі або основній думці висловлення.

Виділяють кілька способів перекручення прізвищ.

Зміна наголосу Баран, Лопух, Коваль та ін. замість правильного Баран, Лопух, Коваль. Неукраїнське звукове оформлення: Рябой, Рудой, Сухой. Слід: Рябий, Рудий, Сухий. Уставляння зайвих звуків: Салло (Сало), Дьяченко (Дяченко), Касьяненко (Касяненко) та ін. Нехтування правилом чергування о з і: Біловол (замість Біловіл), Рябоконь (замість Рябокінь).

Перелічені способи не вичерпують списку перекручень українських прізвищ. Найсумніше, що носії цих прізвищ змирилися з їх перекрученням.

Треба відродити справжні прізвища, як і цілу націю. Це явища одного порядку (За О. Пономарівим).

202. Знайдіть помилки в іменах, іменах по батькові, прізвищах, виправте їх. Запишіть правильні варіанти власних назв.

Сергій Андрієвич Дьяченко, Ігор Іванович Бурьян, Іна Семенівна Харьківська, Ольга Григоріївна Петрук, Ольга Євгеніївна Данкеєва, Нікіта Вікторович Твєрдохлєб.

СПІЛКУВАННЯ

203. Чи існує мода на імена? Обґрунтуйте свою думку.

Домашнє завдання

204. Запишіть по 10 чоловічих і жіночих імен, по батькові та прізвищ ваших родичів і друзів. У іменах по батькові підкресліть суфікси, спробуйте розтлумачити походження прізвищ.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які суфікси додаються до основ власних імен під час творення чоловічих імен по батькові?

— Як творяться жіночі імена по батькові?

— Розкажіть про написання прізвищ в українській мові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити